Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren  |  Nr. 1 2017

Is een goed begrip echt zo belangrijk?

Is een goed begrip echt zo belangrijk?

Een klein meisje zag rook uit een fabrieksschoorsteen komen. Die rook leek op dikke wolken. Ze dacht dus dat het een fabriek was die wolken maakte. Zo’n kleine vergissing is wel grappig en kan geen kwaad. Maar als we iets belangrijks verkeerd zouden begrijpen, kan dat een negatieve invloed hebben op ons leven. Als je bijvoorbeeld de instructies op de verpakking van medicijnen verkeerd begrijpt, kan dat ernstige gevolgen hebben.

Een verkeerd begrip van God kan nog gevaarlijker zijn. Sommige mensen begrepen de leringen van Jezus verkeerd (Johannes 6:48-68). Ze deden geen moeite om meer te weten te komen en verwierpen alles wat Jezus leerde. Wat jammer!

Zoekt u naar advies in de Bijbel? Dat is heel goed. Maar zou het kunnen dat u iets wat u hebt gelezen, verkeerd begrijpt? Dat overkomt velen. Laten we eens drie dingen bespreken die vaak verkeerd worden begrepen.

  • Sommigen begrijpen het Bijbelse gebod om ‘de ware God te vrezen’ verkeerd. Ze denken dat hiermee bedoeld wordt dat je een ziekelijke angst voor God moet hebben (Prediker 12:13). Maar God wil niet dat zijn aanbidders zich zo voelen. Hij zegt: ‘Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Blik niet rond, want ik ben uw God. Ik wil u sterken. Ik wil u werkelijk helpen’ (Jesaja 41:10). God vrezen betekent gewoon dat we bewondering en diep respect voor hem hebben.

  • Zal de aarde in vlammen opgaan?

    Sommigen interpreteren de volgende woorden uit de Bijbel verkeerd: ‘Voor alles is er een vastgestelde tijd, (...) een tijd voor geboorte en een tijd om te sterven.’ Ze concluderen dat God het exacte moment heeft vastgelegd waarop elk mens zal sterven (Prediker 3:1, 2). Maar dat gedeelte spreekt over de levenscyclus en het feit dat we allemaal doodgaan. In de Bijbel staat ook dat onze beslissingen invloed kunnen hebben op hoelang we leven. Zo staat er: ‘Het is de vrees voor Jehovah die dagen zal toevoegen’ (Spreuken 10:27; Psalm 90:10; Jesaja 55:3). Daarmee wordt bedoeld dat respect voor de Bijbel ons er bijvoorbeeld toe kan aanzetten ongezonde gewoonten, zoals dronkenschap en seksuele immoraliteit, te vermijden (1 Korinthiërs 6:9, 10).

  • Sommigen nemen de Bijbel heel letterlijk als ze lezen dat de hemel en de aarde ‘voor het vuur opgespaard’ worden en concluderen dat God de aarde zal vernietigen (2 Petrus 3:7). Maar God belooft dat hij nooit zal toelaten dat de letterlijke aarde vernietigd wordt. Hij heeft de ‘aarde op haar vaste plaatsen gegrondvest; ze zal tot onbepaalde tijd, of voor eeuwig, niet aan het wankelen worden gebracht’ (Psalm 104:5; Jesaja 45:18). De corrupte wereldmaatschappij — en niet de letterlijke aarde — zal definitief tot een eind komen, alsof het vernietigd wordt door vuur. Wat de hemel betreft, als het woord letterlijk genomen moet worden, kan het duiden op de lucht, de sterrenhemel of de plaats waar God woont. Geen van deze zal vernietigd worden.

WAAROM WORDT DE BIJBEL SOMS VERKEERD BEGREPEN?

Zoals uit deze voorbeelden blijkt, begrijpen veel mensen de gedeelten die ze in de Bijbel lezen verkeerd. Maar waarom zou God dat toelaten? Sommigen redeneren misschien: ‘Als God alwijs en alwetend is, waarom heeft hij ons dan geen boek gegeven dat zo duidelijk is dat iedereen het makkelijk kan begrijpen?’ Laten we eens drie redenen bespreken waarom de Bijbel vaak verkeerd begrepen wordt.

  1. De Bijbel is bedoeld om begrepen te worden door nederige en leergierige mensen. Jezus  zei tegen zijn Vader: ‘Ik loof u in het openbaar, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen voor wijzen en intellectuelen zorgvuldig hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard’ (Lukas 10:21). De Bijbel is zo geschreven dat alleen mensen met de juiste instelling de boodschap erin zouden begrijpen. Mensen met een trotse houding — wat veel voorkomt onder de ‘wijzen en intellectuelen’ — begrijpen de Bijbel vaak verkeerd. Maar mensen die de Bijbel lezen met de instelling van ‘kleine kinderen’ — nederig en leergierig — worden beloond met een beter begrip van Gods boodschap. God heeft ons echt een bijzonder boek gegeven!

  2. De Bijbel is gericht aan mensen die oprecht Gods hulp zoeken om de Bijbel te begrijpen. Jezus maakte duidelijk dat mensen hulp nodig hadden om echt te begrijpen wat hij ze leerde. Hoe zouden ze die hulp krijgen? Jezus zei: ‘De helper, de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal u alle dingen leren’ (Johannes 14:26). God geeft heilige geest — zijn actieve kracht — om mensen te helpen begrijpen wat ze in de Bijbel lezen. Maar God geeft geen heilige geest aan mensen die niet op hem vertrouwen, waardoor zij de Bijbel vaak onduidelijk vinden. De heilige geest motiveert christenen die een goed begrip van de Bijbel hebben om mensen die de Bijbel beter willen begrijpen, te helpen (Handelingen 8:26-35).

  3. Sommige Bijbelgedeelten kunnen alleen begrepen worden op het juiste moment in de geschiedenis. De profeet Daniël bijvoorbeeld kreeg de opdracht om een boodschap voor de toekomst op te schrijven. Een engel zei tegen hem: ‘Daniël, maak de woorden geheim en verzegel het boek, tot de tijd van het einde.’ Door de eeuwen heen hebben velen het boek Daniël gelezen maar niet echt begrepen wat er stond. Zelfs Daniël zelf begreep niet alles wat hij opschreef. Hij gaf nederig toe: ‘Ik hoorde, maar ik kon het niet begrijpen.’ Uiteindelijk zouden mensen de voorspelling van God die Daniël opschreef volledig begrijpen — maar pas op een door God uitgekozen moment in de geschiedenis. De engel legde uit: ‘Ga, Daniël, want de woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.’ Wie zullen Gods boodschappen begrijpen? ‘Geen der goddelozen zal het verstaan; maar zij die inzicht hebben, zullen het verstaan’ (Daniël 12:4, 8-10). God onthult de betekenis van bepaalde Bijbelgedeelten dus pas als het er de juiste tijd voor is.

Hebben Jehovah’s Getuigen weleens een verkeerd begrip van de Bijbel gehad omdat het het verkeerde moment was? Ja. Maar als het Gods tijd was om duidelijkheid te scheppen, pasten de Getuigen hun begrip graag aan. Ze zijn ervan overtuigd dat ze daarmee het voorbeeld volgen van Jezus’ apostelen, die nederig hun denkwijze aanpasten als Jezus ze corrigeerde (Handelingen 1:6, 7).

Het fantasierijke idee van een klein meisje over waar de wolken vandaan komen, is maar een onschuldige vergissing. Maar de boodschap van de Bijbel is heel belangrijk voor u. Zo belangrijk dat het niet verstandig is te proberen die op eigen houtje te onderzoeken. Zoek dus hulp om te begrijpen wat u leest. Zoek personen die met een nederige instelling de Bijbel onderzoeken, die op Gods heilige geest vertrouwen voor begrip van de Bijbel en die ervan overtuigd zijn dat we in een tijd leven waarin God als nooit tevoren wil dat we de Bijbel begrijpen. Voel u vrij om met Jehovah’s Getuigen te spreken of hun zorgvuldige nazoekwerk te lezen op jw.org. De Bijbel belooft: ‘Indien gij bovendien om het verstand zelf roept (...), zult gij de kennis van God vinden’ (Spreuken 2:3-5).

Meer info

VRAGEN OVER DE BIJBEL

Spreekt de Bijbel zichzelf tegen?

Een aantal schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel en de principes die u kunt toepassen om ze te verklaren.