Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  november 2015

Toon waardering voor Jehovah’s vrijgevigheid

Toon waardering voor Jehovah’s vrijgevigheid

JEHOVAH is een vrijgevige God (Jak. 1:17). Van de indrukwekkende sterrenhemel tot de kleurrijke aarde — de hele schepping getuigt van Jehovah’s vrijgevigheid (Ps. 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4).

De psalmist had zo veel waardering voor de Schepper dat hij een lied componeerde over hoe prachtig de werken van Jehovah zijn. Lees Psalm 104 eens, en kijk of je de gevoelens van de schrijver herkent. Hij zei: ‘Ik wil mijn leven lang voor Jehovah zingen; ik wil melodieën voor mijn God spelen zolang ik er ben’ (Ps. 104:33). Heb jij die wens ook?

HET GROOTSTE VOORBEELD VAN VRIJGEVIGHEID

Jehovah wil dat we zijn voorbeeld van vrijgevigheid navolgen. Ook geeft hij ons goede redenen om vrijgevig te zijn. Kijk eens wat hij Paulus in de Bijbel liet optekenen: ‘Beveel hun die rijk zijn in het tegenwoordige samenstel van dingen, niet hooghartig te zijn en hun hoop niet op onzekere rijkdom te vestigen, maar op God, die ons alle dingen rijkelijk verschaft om ervan te genieten; goed te doen, rijk te zijn in voortreffelijke werken, vrijgevig te zijn, mededeelzaam, voor zichzelf een voortreffelijk fundament voor de toekomst veilig als een schat wegleggend, opdat zij het werkelijke leven stevig mogen vastgrijpen’ (1 Tim. 6:17-19).

Toen Paulus zijn tweede geïnspireerde brief aan de gemeente in Korinthe schreef, benadrukte hij met welke houding we moeten geven. ‘Laat een ieder doen zoals hij in zijn hart heeft besloten,’ zei hij, ‘niet met tegenzin of onder dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief’ (2 Kor. 9:7). Daarna heeft Paulus het over degenen die voordeel hebben van het geven: de ontvanger, in wiens behoeften wordt voorzien; en de gever, die geestelijke zegeningen krijgt (2 Kor. 9:11-14).

Paulus besloot dit deel van zijn brief met een verwijzing naar het grootste bewijs van Gods vrijgevigheid: ‘God zij gedankt voor zijn onbeschrijflijke vrije gave’ (2 Kor. 9:15). Jehovah’s ‘gave’ omvat blijkbaar het totaal van al het goeds dat hij zijn volk door middel van Jezus geeft. Die gave is zo groots dat die met geen pen te beschrijven is.

Hoe kunnen we waardering tonen voor alles wat Jehovah en zijn Zoon voor ons hebben gedaan en nog zullen doen? Eén manier is door royaal van onze tijd, energie en middelen te geven om de ware aanbidding te bevorderen — ongeacht hoeveel we kunnen geven (1 Kron. 22:14; 29:3-5; Luk. 21:1-4).