Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Groei jij naar geestelijke rijpheid?

Groei jij naar geestelijke rijpheid?

‘Geraak (...) tot de mate van wasdom die tot de volheid van de Christus behoort.’ — EF. 4:13.

LIEDEREN: 69, 70

1, 2. Wat moet het doel van elke christen zijn? Illustreer dit.

ALS een goede huisvrouw vers fruit wil kopen, kiest ze niet per se de grootste of de goedkoopste vruchten uit. In plaats daarvan zoekt ze naar fruit dat al rijp is. Dat fruit ruikt het lekkerst, smaakt het best en bevat de meeste voedingsstoffen.

2 Nadat iemand zich eenmaal heeft opgedragen en is gedoopt, blijft hij geestelijk groeien. Zijn doel is om een rijpe christen te worden. De apostel Paulus had het over geestelijke groei in zijn brief aan de Efeziërs. Hij schreef dat ze moesten ‘geraken tot de eenheid in het geloof en in de nauwkeurige kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de mate van wasdom die tot de volheid van de Christus behoort’ (Ef. 4:13).

3. Wat is een overeenkomst tussen de gemeente in Efeze en Jehovah’s volk in deze tijd?

3 Toen Paulus zijn brief schreef, bestond de gemeente in Efeze al een aantal jaren. Velen in de gemeente waren al ervaren, rijpe christenen, maar anderen moesten nog tot  rijpheid groeien. In deze tijd is het net zo. Veel broeders en zusters dienen Jehovah al lange tijd en zijn rijpe christenen geworden. Maar het spreekt voor zich dat niet iedereen zover is. Er worden bijvoorbeeld elk jaar duizenden nieuwelingen gedoopt, dus sommigen moeten nog tot rijpheid groeien. En jij? — Kol. 2:6, 7.

GEESTELIJKE GROEI

4, 5. Waarin kunnen rijpe christenen verschillen, maar wat hebben ze allemaal gemeen? (Zie beginplaatje.)

4 Rijpe vruchten zien er niet allemaal exact hetzelfde uit, maar ze hebben wel een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Zo kunnen rijpe christenen verschillen in nationaliteit, achtergrond, gezondheid, leeftijd, ervaring, en ook in persoonlijkheid of cultuur. Toch hebben ze allemaal bepaalde eigenschappen die kenmerkend zijn voor rijpe christenen. Wat voor eigenschappen?

5 Een rijpe christen probeert in alle aspecten van zijn leven het voorbeeld van Jezus te volgen en ‘nauwkeurig in zijn voetstappen te treden’ (1 Petr. 2:21). Jezus zei dat het belangrijk is om Jehovah lief te hebben met heel je hart, ziel en geest, en je naaste lief te hebben als jezelf (Matth. 22:37-39). Een rijpe christen wil daarnaar leven. Uit zijn manier van leven blijkt dat zijn band met Jehovah het belangrijkst voor hem is. Ook toont hij zelfopofferende liefde voor anderen.

Oudere broeders tonen hun nederigheid door jongere broeders die nu de leiding hebben, te ondersteunen (Zie alinea 6)

6, 7. (a) Welke eigenschappen zijn nog meer kenmerkend voor rijpe christenen? (b) Wat moeten we onszelf afvragen?

6 Liefde is maar één eigenschap die een rijpe christen kenmerkt (Gal. 5:22, 23). Andere aspecten van de vrucht van de geest, zoals zachtaardigheid, zelfbeheersing en geduld, zijn ook belangrijk. Die eigenschappen kunnen een rijpe christen helpen om met moeilijke situaties om te gaan zonder geïrriteerd te raken, en om zware teleurstellingen te verwerken zonder de hoop te verliezen. Zo iemand zal tijdens zijn persoonlijke studie steeds op zoek gaan naar Bijbelse principes die hem kunnen helpen om goed van kwaad te onderscheiden. Vervolgens neemt hij verstandige beslissingen, waarbij hij naar zijn geweten luistert dat gevormd is door de Bijbel. Hij toont nederigheid door dingen op Jehovah’s manier te doen in plaats van op zijn eigen manier. * Hij predikt ijverig het goede nieuws en draagt bij tot de eenheid van de gemeente.

7 Hoelang we Jehovah ook dienen, we moeten ons allemaal afvragen: Zijn er terreinen waarop ik Jezus’ voorbeeld beter zou kunnen volgen? Welke veranderingen moet ik aanbrengen om geestelijk verder te groeien?

‘VAST VOEDSEL BEHOORT BIJ RIJPE MENSEN’

8. Wat kunnen we zeggen over Jezus’ kennis en begrip van Gods Woord?

8 Jezus kende Gods Woord heel goed. Toen hij nog maar twaalf was, kon hij al gesprekken voeren over de Schriften met onderwijzers in de tempel. ‘Allen die naar hem luisterden, stonden voortdurend verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden’ (Luk. 2:46, 47). Later,  tijdens zijn bediening, wist Jezus steeds de juiste gedeelten uit Gods Woord aan te halen, zodat zijn tegenstanders geen weerwoord hadden (Matth. 22:41-46).

9. (a) Wat voor studiegewoonten moet iemand hebben die geestelijk wil groeien? (b) Wat moet het doel zijn van Bijbelstudie?

9 Iemand die geestelijk wil groeien, zal niet tevreden zijn met oppervlakkige kennis van de Bijbel. Net als Jezus zal hij regelmatig diep in de Bijbel graven, want hij weet dat ‘vast voedsel bij rijpe mensen behoort’ (Hebr. 5:14). Een rijpe christen wil ‘nauwkeurige kennis van de Zoon van God’ hebben (Ef. 4:13). Is Bijbellezen onderdeel van jouw dagelijkse schema? Heb je een schema voor persoonlijke studie? Ruim je elke week tijd in voor gezinsaanbidding? Als je Gods Woord bestudeert, let dan speciaal op Bijbelse principes die je zullen helpen Jehovah’s gedachten en gevoelens beter te begrijpen. Probeer die principes toe te passen bij het nemen van beslissingen. Zo zal je band met Jehovah steeds sterker worden.

10. Wat voor invloed heeft Bijbelse kennis op het dagelijks leven van een rijpe christen?

10 Een rijpe christen beseft dat alleen kennis over Jehovah en Zijn principes niet genoeg is. Hij moet er ook liefde voor hebben. Die liefde blijkt uit de prioriteiten die hij in zijn leven stelt: het doen van Jehovah’s wil zal belangrijker voor hem zijn dan het doen van zijn eigen wil. Hij heeft moeite gedaan om zijn vroegere instelling en gedrag ‘weg te doen’ en hij doet de nieuwe persoonlijkheid aan, ‘die naar Gods  wil werd geschapen in ware rechtvaardigheid en loyaliteit’. (Lees Efeziërs 4:22-24.) De Bijbel is geschreven onder leiding van Gods heilige geest; als een christen dus zijn kennis van en liefde voor Bijbelse maatstaven verdiept, opent hij zijn hart en geest voor de invloed van heilige geest. Dat draagt bij tot zijn geestelijke groei.

‘MOGEN ZIJ ALLEN ÉÉN ZIJN’

11. Waarmee werd Jezus als volmaakt mens geconfronteerd?

11 Toen Jezus als volmaakt mens op aarde leefde, werd hij constant omringd door onvolmaakte mensen. Hij werd door onvolmaakte ouders opgevoed. Al zijn familieleden waren onvolmaakt. Zelfs zijn apostelen waren beïnvloed door de trotse, egoïstische en ambitieuze maatschappij waarin ze leefden. Op de avond voor zijn dood bijvoorbeeld, ontstond er ‘een heftig twistgesprek onder hen over de vraag wie van hen de grootste scheen te zijn’ (Luk. 22:24). Toch was Jezus er zeker van dat zijn onvolmaakte volgelingen geestelijk konden groeien en een hechte gemeente konden vormen. Diezelfde avond bad Jezus om eenheid onder zijn apostelen. Hij vroeg zijn hemelse Vader: ‘Mogen zij allen één zijn, evenals gij, Vader, in eendracht met mij zijt en ik in eendracht met u ben, dat ook zij in eendracht met ons mogen zijn, (...) opdat zij één mogen zijn evenals wij één zijn’ (Joh. 17:21, 22).

12, 13. (a) Hoe benadrukt Efeziërs 4:15, 16 de noodzaak om de eenheid in de gemeente te bevorderen? (b) Hoe leerde een broeder om de eenheid te bevorderen?

12 Een rijpe christen bevordert de eenheid in de gemeente. (Lees Efeziërs 4:1-6, 15, 16.) Het is ons doel dat Gods volk ‘harmonisch wordt samengevoegd’ en dat alle leden met elkaar samenwerken. Om eenheid te bereiken, hebben we volgens Gods Woord nederigheid nodig. Een rijpe broeder of zuster is zo nederig om de eenheid te bewaren, zelfs als hij of zij te maken krijgt met de onvolmaaktheden van anderen. Hoe reageer jij als je te maken krijgt met een onvolmaaktheid van een broeder of zuster in de gemeente? Of wat als iemand in de gemeente jou kwetst? Heb je de neiging, of zelfs de gewoonte, om als het ware een muur te bouwen die tussen jullie in komt te staan? Of probeer je de kloof juist te overbruggen? Een rijpe christen bouwt bruggen, geen muren.

13 Neem het voorbeeld van Uwe. In het verleden ergerde hij zich aan de onvolmaaktheden van anderen. Maar toen besloot hij om aan de hand van de Bijbel en Inzicht in de Schrift het leven van David te bestuderen. Waarom David? Uwe legt uit: ‘David zag het verkeerde gedrag van sommige andere aanbidders van Jehovah. Koning Saul wilde hem vermoorden, anderen wilden hem stenigen en zelfs zijn eigen vrouw maakte hem belachelijk (1 Sam. 19:9-11; 30:1-6; 2 Sam. 6:14-22). Maar David liet het gedrag van anderen nooit tussen hem en Jehovah komen. Verder was David barmhartig, een eigenschap die ik nog moest ontwikkelen. Wat ik leerde, veranderde mijn kijk op de onvolmaaktheden van mijn broeders en zusters. Ik houd niet langer een lijst bij van fouten die anderen maken. In plaats daarvan probeer ik bij te dragen tot de eenheid in de gemeente.’ Is dat ook jouw doel?

 KIES VRIENDEN DIE GODS WIL DOEN

14. Wat voor vrienden koos Jezus?

14 Jezus was vriendelijk tegen mannen, vrouwen, jongeren, ouderen en ook tegen kinderen. Iedereen voelde zich bij hem op z’n gemak. Maar als het op het kiezen van vrienden aankwam, was Jezus selectief. Hij zei tegen zijn trouwe apostelen: ‘Gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik u gebied’ (Joh. 15:14). Jezus koos zijn vrienden onder mensen die hem trouw volgden en die Jehovah met heel hun hart dienden. Kies jij ook vrienden die onvoorwaardelijk van Jehovah houden? Waarom is dat zo belangrijk?

15. Waarom is het voor jongeren verstandig om omgang te zoeken met rijpe broeders en zusters?

15 Veel soorten fruit rijpen het best in warm zonlicht. De warmte die we onder broeders en zusters ervaren, kan ons helpen om geestelijk rijp te worden. Ben je jong en vraag je je af wat je met je leven wilt gaan doen? Zoek dan omgang met broeders en zusters die Jehovah al langer dienen en die hebben bewezen dat ze tot de eenheid in de gemeente bijdragen. Ze hebben in de loop van de jaren waarschijnlijk ups en downs gekend en misschien zelfs beproevingen op hun geloof meegemaakt. Zulke broeders en zusters kunnen je helpen om de beste manier van leven te kiezen. Kies dus vrienden onder zulke geloofsgenoten, want zij kunnen je helpen om verstandige beslissingen te nemen en een rijpe christen te worden. (Lees Hebreeën 5:14.)

16. Hoe werd een jonge zuster geholpen door rijpe broeders en zusters in haar gemeente?

16 Helga weet nog goed dat de leerlingen in haar klas het er tijdens het laatste schooljaar over hadden wat ze na hun opleiding zouden gaan doen. Velen van hen wilden naar de universiteit als opstapje naar een, hopelijk, glansrijke carrière. Helga besprak de situatie met vrienden in haar gemeente. ‘Veel vrienden van me waren ouder dan ik’, zegt ze, ‘en ik heb veel aan ze gehad. Ze moedigden me aan om in de volletijddienst te gaan. Uiteindelijk heb ik vijf jaar gepionierd. Nu, jaren later, ben ik blij dat ik een groot deel van mijn jeugd aan de dienst heb besteed. En ik heb er totaal geen spijt van.’

17, 18. Wanneer kunnen we Jehovah het beste geven?

17 We hebben besproken hoe Jezus’ voorbeeld ons kan helpen om geestelijk te groeien. Als we zijn voorbeeld volgen, zal onze band met Jehovah sterker worden, en daarmee ook ons verlangen om hem zo goed mogelijk te dienen. Als we tot geestelijke rijpheid zijn gegroeid, kunnen we Jehovah ook echt het beste geven. Jezus moedigde zijn volgelingen daarom aan: ‘Laat uw licht voor de mensen schijnen, opdat zij uw voortreffelijke werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is, heerlijkheid geven’ (Matth. 5:16).

18 Zoals gezegd kan een rijpe christen een positieve invloed op de gemeente hebben. In het volgende artikel gaan we nog een kenmerk van een rijpe christen bespreken, namelijk de manier waarop hij zijn geweten gebruikt. Hoe kan het geweten ons helpen om verstandige beslissingen te nemen? En hoe kunnen we de gewetensvolle beslissingen van onze broeders en zusters respecteren? We zullen zien.

^ ¶6 Aan oudere, ervaren broeders kan bijvoorbeeld worden gevraagd om bepaalde verantwoordelijkheden over te dragen aan jongere broeders en hen te steunen bij het behartigen ervan.