Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  augustus 2015

Bereid je nu voor op het leven in de nieuwe wereld

Bereid je nu voor op het leven in de nieuwe wereld

‘Beveel hun (...) goed te doen (...) opdat zij het werkelijke leven stevig mogen vastgrijpen.’ — 1 TIM. 6:17-19.

LIEDEREN: 125, 40

1, 2. (a) Naar welke zegeningen van de nieuwe wereld kijk jij uit? (Zie beginplaatje.) (b) Welke geestelijke zegeningen zullen er in de nieuwe wereld zijn?

‘HET werkelijke leven.’ Bij het horen van die uitdrukking denken de meesten van ons aan de hoop op eeuwig leven in een paradijs op aarde. Ook de apostel Paulus bracht ‘eeuwig leven’ in verband met ‘het werkelijke leven’. (Lees 1 Timotheüs 6:12, 19.) Aan dat leven zal nooit een eind komen; het zal een gelukkig leven zijn dat blijvende voldoening geeft. We kunnen ons maar nauwelijks voorstellen hoe we ons zullen voelen als we elke ochtend wakker worden in uitstekende lichamelijke, mentale en emotionele conditie (Jes. 35:5, 6). Stel je voor hoe geweldig het zal zijn om tijd door te brengen met je familie en vrienden, inclusief degenen die een opstanding hebben gekregen! (Joh. 5:28, 29; Hand. 24:15) Houd je van muziek, wetenschap of architectuur? In de nieuwe wereld zul je volop de gelegenheid hebben om je talenten te ontwikkelen.

2 Hoewel we natuurlijk erg uitzien naar al die mooie dingen, zullen de grootste zegeningen in de nieuwe wereld geestelijk zijn. Wat zal het veel voldoening geven te weten dat Jehovah’s naam geheiligd zal zijn en zijn soevereiniteit gerechtvaardigd! (Matth.  6:9, 10) We zullen het geweldig vinden om te zien dat Jehovah’s oorspronkelijke bedoeling met de mensheid en de aarde in vervulling is gegaan. En sta hier eens bij stil: naarmate we tot volmaaktheid groeien zal het steeds makkelijker worden om onze vriendschap met Jehovah te verdiepen (Ps. 73:28; Jak. 4:8).

3. Waarop moeten we ons nu voorbereiden?

3 We weten dat deze dingen echt gaan gebeuren, want Jezus verzekerde ons dat ‘bij God alle dingen mogelijk zijn’ (Matth. 19:25, 26). Maar als we in de nieuwe wereld willen leven, en daar ook na Christus’ duizendjarige regering willen blijven leven, moeten we nu ‘het eeuwige leven stevig vastgrijpen’. We moeten leven op een manier waaruit blijkt dat we het einde elk moment verwachten. Ook moeten we ons nu al op het leven in de nieuwe wereld voorbereiden. Maar hoe kunnen we dat doen terwijl we nog steeds in deze slechte wereld leven?

HOE WE ONS VOORBEREIDEN

4. Illustreer hoe we ons op het leven in de nieuwe wereld zouden kunnen voorbereiden.

4 Hoe zouden we ons kunnen voorbereiden op het leven in Gods nieuwe wereld? Ter illustratie: Je bent van plan om naar een ander land te verhuizen. Hoe zou je je op die verandering voorbereiden? Misschien begin je met het leren van de taal van dat land. Je zult er ook veel aan hebben als je op de hoogte raakt van de plaatselijke gebruiken. Waarschijnlijk probeer je alvast wat voedsel dat daar gegeten wordt. Tot op zekere hoogte zou je beginnen te leven alsof je al een inwoner van het land bent. Dat is immers de manier waarop je na de verhuizing verwacht te gaan leven. Op het leven in de nieuwe wereld kunnen we ons net zo voorbereiden. We kunnen zo veel mogelijk proberen te leven zoals we in de nieuwe wereld verwachten te gaan leven. Bekijk eens een paar voorbeelden.

5, 6. Wat is één manier om ons nu al op het leven in de nieuwe wereld voor te bereiden?

5 In de nieuwe wereld zal iedereen zich aan Gods soevereiniteit onderwerpen. Wat een contrast met Satans wereld, waarin mensen onafhankelijk willen zijn en zich van niemand wat aantrekken. Sommige mensen hechten veel waarde aan zo’n onafhankelijkheid, maar wat is het resultaat geweest? Het negeren van Gods leiding heeft geleid tot veel problemen en verdriet (Jer. 10:23). Wat kijken we uit naar de tijd dat iedereen zich aan Jehovah’s liefdevolle soevereiniteit zal onderwerpen!

6 Het zal heerlijk zijn om in de nieuwe wereld onder Jehovah’s leiding te werken. We mogen dan meehelpen om de aarde mooier te maken, degenen te onderwijzen die een opstanding hebben gekregen, en Jehovah’s wil voor de mensheid uit te voeren. Maar wat als je een taak toegewezen krijgt die je eigenlijk niet zo leuk vindt? Zou je je dan toch aan die leiding onderwerpen? Zou je je best doen om je taak goed uit te voeren en er zelfs van te genieten? De meesten van ons zouden direct ja zeggen! Maar onderwerp je je nu al aan theocratische regelingen? Als je dat doet, is dat een goede voorbereiding op het leven in de nieuwe wereld onder Jehovah’s heerschappij.

7, 8. (a) Waarom moeten we goed leren samenwerken? (b) Welke veranderingen hebben sommige broeders en zusters meegemaakt? (c) Waar kunnen we, wat het leven in de nieuwe wereld betreft, zeker van zijn?

7 We bereiden ons dus voor op het leven in de nieuwe wereld door ons te onderwerpen aan de huidige theocratische regelingen. Een andere manier om ons voor te bereiden, is door te leren tevreden te zijn en goed samen te werken. Als we bijvoorbeeld een nieuwe  toewijzing krijgen, moeten we proberen tevreden te zijn met die toewijzing en er vreugde in te vinden. Dan laten we zien dat we goed samenwerken met degenen die de leiding nemen. Als we dat nu al leren, zullen we in de nieuwe wereld waarschijnlijk net zo’n instelling hebben. (Lees Hebreeën 13:17.) In het beloofde land werden de gebieden onder de Israëlieten verdeeld door het lot (Num. 26:52-56; Joz. 14:1, 2). Wij weten natuurlijk niet waar we in de nieuwe wereld toegewezen zullen worden om te wonen. Maar als we goed zullen samenwerken om Jehovah’s wil te doen, zullen we tevreden en gelukkig zijn, waar we ook wonen.

8 Wat zal het een voorrecht zijn om Jehovah in de nieuwe wereld te dienen als onderdanen van het Koninkrijk! We laten zien dat we dat voorrecht waarderen als we nu met Jehovah’s organisatie samenwerken en theocratische toewijzingen aanvaarden. Natuurlijk kan onze situatie veranderen. Enkele leden van de Bethelfamilie in de Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld een nieuwe toewijzing buiten Bethel gekregen en ervaren nu zegeningen in andere takken van de volletijddienst. Anderen, die in de reizende dienst waren, hebben vanwege gevorderde leeftijd of andere factoren de toewijzing gekregen om als speciale pionier te dienen. Als we leren tevreden te zijn, om Jehovah’s hulp bidden en alles voor hem doen wat we kunnen, zullen we gelukkig zijn en veel zegeningen ervaren, zelfs in deze laatste dagen. (Lees Spreuken 10:22.) En de toekomst? Misschien hebben we wel ideeën over waar we in de nieuwe wereld zouden willen wonen, maar het kan zijn dat ons wordt gevraagd om naar een ander gebied te verhuizen. Maar waar we ook zullen wonen en wat we ook zullen doen, we zullen genoeg redenen hebben om dankbaar en tevreden te zijn (Neh. 8:10).

9, 10. (a) Op welke terreinen moeten we in de nieuwe wereld misschien geduld hebben? (b) Hoe kunnen we nu laten zien dat we geduldig zijn?

9 Misschien zullen sommige situaties in de nieuwe wereld ons geduld op de proef stellen. Stel bijvoorbeeld dat je ziet hoe blij anderen zijn dat hun familieleden of vrienden een opstanding hebben gekregen, terwijl je zelf nog moet wachten op de opstanding van iemand van wie je houdt. Zul je dan geduldig wachten en intussen blij zijn voor anderen? (Rom. 12:15) Als we nu leren geduldig te wachten op de vervulling van Jehovah’s beloften, zal dat ons helpen om ook dan geduldig te zijn (Pred. 7:8).

10 We kunnen ons ook op het leven in de nieuwe wereld voorbereiden door geduldig te zijn als het gaat om verduidelijkingen in ons begrip van de Bijbelse waarheid. Doen we ons best om nieuwe inzichten goed te bestuderen en zijn we geduldig als we ze niet meteen helemaal begrijpen? Als dat zo is, zullen we er waarschijnlijk geen moeite mee hebben om in de nieuwe wereld geduldig te zijn terwijl Jehovah zijn nieuwe vereisten voor de mensheid geleidelijk bekendmaakt (Spr. 4:18; Joh. 16:12).

11. Wat moeten we nu al leren, en hoe zullen we daar in de nieuwe wereld voordeel van hebben?

11 Nog iets waar we in de nieuwe wereld veel aan zullen hebben, is de kunst om elkaar snel te vergeven. Tijdens Christus’ duizendjarige regering moeten ‘zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen’ hun onvolmaakte neigingen afleren (Hand. 24:15). Maar daar gaat tijd overheen. Zullen we intussen in staat zijn om liefdevol met elkaar om te gaan? Als we nu leren om elkaar snel te vergeven en gespannen verhoudingen te vermijden, zullen we dat straks ook makkelijker doen. (Lees Kolossenzen 3:12-14.)

12. Wat is het verband tussen onze huidige manier van leven en onze toekomstverwachtingen?

 12 Zal leven in de nieuwe wereld betekenen dat we altijd alles zullen krijgen wat we willen, wanneer we maar willen? Het zou niet redelijk zijn om dat te verwachten. Het leven in de nieuwe wereld heeft juist alles te maken met dankbaarheid en tevredenheid in welke situatie maar ook. Jehovah leert ons die eigenschappen nu al te ontwikkelen. Dus als we nu leren leven op een manier zoals we straks verwachten te gaan leven, ontwikkelen we eigenschappen die we voor altijd nodig zullen hebben. We versterken dan ons geloof in ‘de toekomende bewoonde aarde’ (Hebr. 2:5; 11:1). We laten dan ook zien dat we echt willen leven in een wereld waar iedereen Jehovah gehoorzaamt. Bereid je dus voor op eeuwig leven in Gods nieuwe wereld!

CONCENTREER JE NU OP GEESTELIJKE DOELEN

Heb een zinvol aandeel aan de velddienst

13. Waar zullen we ons in de nieuwe wereld vooral mee bezighouden?

13 Wat is nog een manier om ons op het werkelijke leven voor te bereiden? Hoewel we in de nieuwe wereld in materieel opzicht niets tekort zullen komen, zullen we het meest gelukkig worden van het feit dat in onze geestelijke behoeften zal worden voorzien (Matth. 5:3). Geestelijke activiteiten zullen het belangrijkst voor ons zijn en we zullen echt genieten van onze dienst voor Jehovah (Ps. 37:4). Als we nu al prioriteit geven aan geestelijke zaken, bereiden we ons voor op het werkelijke leven in de toekomst. (Lees Mattheüs 6:19-21.)

14. Welke geestelijke doelen kunnen jongeren zich stellen om zich voor te bereiden op eeuwig leven?

14 Hoe kunnen we meer plezier krijgen in theocratische activiteiten? Eén manier is door ons geestelijke doelen te stellen. Ben je jong en denk je serieus na over een carrière in Jehovah’s dienst? Zoek dan eens wat op over de verschillende vormen van de volletijddienst en kies je geestelijke doel. * Ga ook eens met iemand praten die al jaren in de volletijddienst is. Als je nu voor een carrière in Jehovah’s dienst gaat, bereid je je voor op de nieuwe wereld. De theocratische ervaring die je nu opdoet, zal daar van grote waarde zijn.

Doe mee met theocratische activiteiten

15. Welke geestelijke doelen kunnen we ons allemaal stellen?

15 Welke geestelijke doelen kunnen we ons allemaal stellen? Misschien wil je beter worden in een bepaald aspect van de velddienst. Zou je Bijbelse principes beter willen leren begrijpen en toepassen? Of wil je je toeleggen op het voorlezen en spreken in het openbaar?  Je zou ook kunnen proberen meer kwaliteit te leggen in je commentaren tijdens de vergaderingen. Ongetwijfeld kun je nog meer doelen bedenken. Het punt is: je krijgt meer plezier in theocratische activiteiten als je jezelf geestelijke doelen stelt, en dat zal je helpen om je voor te bereiden op het leven in de nieuwe wereld.

HET MOOISTE LEVEN DAT ER IS!

Toon waardering voor geestelijk voedsel

16. Waarom is het dienen van Jehovah het mooiste leven dat er is?

16 Vergooien we ons huidige leven als we onze tijd nu gebruiken om ons voor te bereiden op Gods nieuwe wereld? Absoluut niet! Als je Jehovah dient, haal je de meeste voldoening uit je leven. We dienen Jehovah niet omdat anderen dat van ons verwachten of alleen om de grote verdrukking te overleven. Het is gewoon het beste leven dat er is, omdat we zijn gemaakt om zo te leven. Daarom maakt zo’n leven ons het meest gelukkig. Er is niets beters dan een goede band met Jehovah. En wat een voorrecht om zijn leiding te mogen ervaren! (Lees Psalm 63:1-3.) Natuurlijk hoeven we niet op de nieuwe wereld te wachten om geestelijke zegeningen te krijgen — dat kan nu al! Degenen die Jehovah al jaren dienen, kunnen oprecht zeggen dat dit inderdaad het mooiste leven is dat er is (Ps. 1:1-3; Jes. 58:13, 14).

Sta open voor Bijbelse adviezen

17. Hoe belangrijk zullen persoonlijke interesses en ontspanning zijn in het paradijs?

17 Natuurlijk zullen we in de nieuwe wereld tijd besteden aan persoonlijke interesses en ontspanning. Jehovah heeft ons niet voor niets gemaakt met het verlangen om onszelf te ontwikkelen en van het leven te genieten (Pred. 2:24). Hij zal in elk opzicht ‘de begeerte verzadigen van al wat leeft’ (Ps. 145:16). Maar we genieten meer van ontspanning als we onze band met Jehovah op de eerste plaats stellen. Dat is nu zo, maar ook in het paradijs. Daarom is het verstandig om nu al te leren eerst het Koninkrijk te zoeken en ons te focussen op geestelijke zegeningen in plaats van persoonlijke interesses (Matth. 6:33).

18. Hoe kunnen we laten zien dat we ons voorbereiden op eeuwig leven in het paradijs?

18 We kunnen ons haast niet voorstellen hoe gelukkig we in het paradijs zullen zijn. We kunnen laten zien dat we echt naar het werkelijke leven uitzien door ons nu al op dat leven voor te bereiden. Ontwikkel daarom alvast de eigenschappen die je ook in de nieuwe wereld nodig zult hebben en concentreer je op de prediking van het goede nieuws. Stel jezelf geestelijke doelen en geniet van je dienst voor Jehovah. Laat Jehovah’s beloften reëel voor je zijn: leef zoals je verwacht te gaan leven in de nieuwe wereld!

^ ¶14 Zie Wat jonge mensen vragen — Praktische antwoorden, Deel 2, blz. 311-318.