Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Hij hield van mensen

Hij hield van mensen

‘De dingen waarop ik ten zeerste gesteld was, waren bij de zonen der mensen.’ — SPR. 8:31.

1, 2. Wat is één bewijs van Jezus’ grote liefde voor de mensheid?

JEHOVAH’S eerste schepping was het grootste voorbeeld van zijn onpeilbare wijsheid. Zijn eerstgeboren Zoon was de personificatie van wijsheid, ‘een meesterwerker’ naast zijn Vader. Stel je eens voor hoe geweldig hij het vond om te zien hoe Jehovah ‘de hemelen bereidde’ en ‘de grondvesten der aarde verordende’. Maar Jezus’ belangstelling ging vooral uit naar ‘de zonen der mensen’ (Spr. 8:22-31). Ja, al voordat hij naar de aarde kwam, had Jezus veel genegenheid voor de mensen.

2 Later verliet Jezus de hemel om mens te worden, zodat hij kon voorzien in ‘een losprijs in ruil voor velen’. Door dit te doen bewees Jezus zijn trouw aan zijn Vader, en ook zijn liefde voor Hem en voor de mensen (Matth. 20:28; Fil. 2:5-8). Terwijl Jezus op aarde was, gaf Jehovah hem de kracht om wonderen te doen. Met die wonderen liet Jezus zien hoeveel hij van mensen houdt en wat voor schitterende dingen hij binnenkort wereldwijd gaat doen.

3. Waar gaan we ons nu op concentreren?

3 Doordat Jezus naar de aarde kwam, was hij ook in staat  om ‘het goede nieuws van het koninkrijk Gods bekend te maken’ (Luk. 4:43). Jezus wist dat het Koninkrijk de naam van zijn Vader zou heiligen en de blijvende oplossing voor alle problemen van de mensen zou zijn. Tijdens zijn predikingscampagnes deed Jezus allerlei wonderen die lieten zien dat hij echt met de mensen begaan was. Waarom zijn die wonderen interessant voor ons? Omdat ze ons hoop geven en vertrouwen in de toekomst. Laten we eens vier van Jezus’ wonderen bespreken.

‘IK WIL HET. WORD REIN’

4. Beschrijf Jezus’ ontmoeting met een melaatse.

4 Terwijl Jezus in Galilea aan het prediken was, trof hij in een van de steden een trieste situatie aan (Mark. 1:39, 40). Hij zag een man met een verschrikkelijke ziekte: melaatsheid. De ziekte was al in zo’n vergevorderd stadium dat de arts Lukas hem beschrijft als ‘overdekt met melaatsheid’ (Luk. 5:12). Toen de man Jezus zag, ‘viel hij op zijn aangezicht en zei smekend tot hem: “Heer, als u het alleen maar wilt, kunt u mij rein maken.”’ Hij twijfelde er niet aan dat Jezus de kracht had om hem te genezen; maar hij wilde weten of Jezus ook de wens had om dat te doen. Hoe zou Jezus op dit dringende verzoek reageren? Wat dacht hij toen hij de man zag, die waarschijnlijk misvormd was? Zou hij, net als de harteloze farizeeën, neerkijken op iemand met deze ziekte? Wat zou jij gedaan hebben?

5. Waarom wilde Jezus de melaatse graag genezen?

5 Deze melaatse man had blijkbaar nagelaten om ‘onrein, onrein!’ te roepen, zoals de Wet van Mozes voorschreef. Maar Jezus begon daar niet over. In plaats daarvan concentreerde hij zich op de man en op wat hij voor hem kon doen (Lev. 13:43-46). We weten niet precies wat Jezus dacht, maar wel wat hij voelde. Uit medelijden deed Jezus wat niemand voor mogelijk had gehouden. Hij stak zijn hand uit, raakte de melaatse aan en zei met zowel kracht als tederheid in zijn stem: ‘Ik wil het. Word rein.’ Toen ‘verdween de melaatsheid bij hem’ (Luk. 5:13). Jehovah’s kracht was duidelijk aan het werk. Door die kracht kon Jezus dit grote wonder doen en de mensen laten zien hoeveel hij van ze hield (Luk. 5:17).

6. Wat is interessant aan de wonderen die Jezus deed, en wat laten ze zien?

6 Gods kracht stelde Jezus in staat om veel verbazingwekkende wonderen te doen. Hij genas niet alleen melaatsheid, maar ook allerlei andere ziekten. Het geïnspireerde verslag zegt dat ‘de schare verbaasd stond toen zij zagen dat de stommen spraken en de kreupelen liepen en de blinden konden zien’ (Matth. 15:31). Jezus had voor zijn genezingen geen donororganen nodig, want hij genas de organen of lichaamsdelen die aangetast waren. En hij genas mensen onmiddellijk, soms zelfs op afstand (Joh. 4:46-54). Wat laten deze voorbeelden zien? Dat Jezus, die nu als Koning in de hemel regeert, niet alleen de macht heeft maar ook de wens om de mensheid voorgoed te genezen. De Bijbel heeft voorzegd dat Jezus medelijden zou hebben met ‘de geringe en de arme’ (Ps. 72:13). De manier waarop Jezus mensen behandelde, geeft ons vertrouwen dat die profetie in de nieuwe wereld ook echt in vervulling zal gaan. Jezus zal dan iedereen genezen die nu lijdt, omdat hij het wil.

 ‘STA OP, NEEM UW DRAAGBED OP EN LOOP’

7, 8. Wat deed Jezus terwijl hij van Galilea naar Judea reisde?

7 Een paar maanden later reisde Jezus van Galilea naar Judea, waar hij het goede nieuws over Gods Koninkrijk verder predikte. Met zijn boodschap en de manier waarop hij met anderen omging, moet Jezus het leven van duizenden mensen hebben beïnvloed. Het was duidelijk dat hij graag goed nieuws bekendmaakte aan de armen, vrijlating predikte tot de gevangenen en de gebrokenen van hart verbond (Jes. 61:1, 2; Luk. 4:18-21).

8 Toen brak de maand Nisan aan. Gehoorzaam aan het gebod van zijn Vader reisde Jezus naar Jeruzalem om het Pascha te vieren. De stad gonsde van activiteit terwijl de mensen voor dit heilige feest arriveerden. Toen Jezus net ten noorden van de tempel bij een waterbekken kwam dat Bethzatha werd genoemd, ontmoette hij een zieke man.

9, 10. (a) Waarom gingen mensen naar Bethzatha? (b) Wat deed Jezus bij het waterbekken, en wat leren we daarvan? (Zie beginplaatje.)

9 Er kwamen altijd massa’s mensen naar Bethzatha. Waarom? Om de een of andere reden geloofden ze dat zieken die het waterbekken ingingen terwijl het water bewoog, door een wonder zouden worden genezen. Stel je de sfeer eens voor: de wanhoop, spanning en vertwijfeling waren ongetwijfeld voelbaar. Maar waarom was Jezus daar? Hij hoefde immers nergens van genezen te worden, want hij was volmaakt. Jezus was op die plek omdat hij medelijden had met de mensen. Toen hij een man zag die al langer ziek was dan hijzelf op aarde had geleefd, ging hij naar hem toe. (Lees Johannes 5:5-9.)

10 Zie je de wanhopige blik van de man al voor je toen Jezus hem vroeg of hij beter wilde worden? Natuurlijk wilde hij genezen worden, maar hij wist niet hoe, omdat hij niemand had om hem te helpen in het waterbekken te komen. Toen gebood Jezus de man om het onmogelijke te doen: om zijn draagbed op te pakken en te gaan lopen. De man deed letterlijk wat Jezus zei. Hij pakte zijn draagbed op en begon te lopen! Een schitterend voorproefje van wat Jezus in de nieuwe wereld zal doen. Ook laat dit wonder ons zien hoeveel medelijden Jezus met anderen heeft. Hij zocht naar mensen die hulp nodig hadden. Moet zijn voorbeeld ons niet motiveren om in ons gebied naar mensen te blijven zoeken die gedeprimeerd zijn vanwege alle verschrikkelijke dingen die er in de wereld gebeuren?

‘WIE HEEFT MIJN BOVENKLEDEREN AANGERAAKT?’

11. Hoe blijkt uit Markus 5:25-34 dat Jezus meeleeft met mensen die ziek zijn?

11 Lees Markus 5:25-34. Twaalf jaar lang had de vrouw in schaamte geleefd. Haar ziekte beïnvloedde elk aspect van haar leven. Ze kon zelfs niet naar de tempel om Jehovah te aanbidden. Hoewel ‘vele geneesheren haar veel pijn hadden bezorgd en zij haar gehele vermogen had uitgegeven’, was het alleen maar erger geworden. Maar op een dag koos ze voor een andere aanpak: ze probeerde bij Jezus in de buurt te komen. Ze begaf zich in de mensenmassa, wurmde zich een weg naar Jezus toe en raakte zijn bovenkleed aan (Lev. 15:19, 25). Omdat Jezus merkte dat er kracht van hem was uitgegaan, vroeg hij wie hem had aangeraakt. ‘De vrouw kwam zich angstig en bevend voor hem neerwerpen en vertelde hem  de hele waarheid.’ Omdat Jezus besefte dat het Jehovah was die de vrouw had genezen, antwoordde hij haar vriendelijk: ‘Dochter, uw geloof heeft u beter gemaakt. Ga in vrede en wees genezen van uw ernstige ziekte.’

Jezus liet door zijn wonderen zien dat hij echt om ons geeft (Zie alinea 11, 12)

12. (a) Hoe zou jij Jezus beschrijven op basis van wat we tot nu toe hebben besproken? (b) Welk voorbeeld heeft Jezus ons gegeven?

12 We zien dat Jezus echt meeleeft met mensen die ziek zijn. Satan wil ons laten geloven dat we niets waard zijn en dat niemand van ons houdt. Maar Jezus liet door zijn wonderen zien dat onze problemen hem niet koud laten. Zijn we niet blij met zo’n meelevende Koning en Hogepriester? (Hebr. 4:15) Misschien vind je het weleens moeilijk om je te verplaatsen in iemand die chronisch ziek is, vooral als je zoiets zelf nooit hebt ervaren. Als dat zo is, denk dan aan Jezus. Hij was nooit ziek, maar leefde toch met de zieken mee. Zijn voorbeeld kan een aanmoediging zijn om hetzelfde te doen, zo goed als we kunnen (1 Petr. 3:8).

‘JEZUS LIET ZIJN TRANEN DE VRIJE LOOP’

13. Wat vertelt de opstanding van Lazarus over Jezus’ persoonlijkheid?

13 De pijn van anderen raakte Jezus echt. Toen bijvoorbeeld zijn vriend Lazarus stierf, ‘zuchtte hij in de geest en werd verontrust’ bij het zien van het verdriet van de nabestaanden — ook al wist hij dat hij op het punt stond Lazarus weer tot leven te wekken. (Lees Johannes 11:33-36.) Jezus schaamde zich er niet voor zijn emoties te tonen. Omstanders konden zien hoeveel Jezus hield van Lazarus en zijn familie. Omdat Jezus zo met hen meeleefde, gebruikte hij de kracht die hij van Jehovah had gekregen  om Lazarus een opstanding te geven (Joh. 11:43, 44).

14, 15. (a) Waaruit blijkt dat Jehovah heel graag een eind aan het lijden van mensen wil maken? (b) Waarom is het interessant dat de Bijbel het over ‘herinneringsgraven’ heeft?

14 De Bijbel beschrijft Jezus als ‘de nauwkeurige afdruk’ van Jehovah (Hebr. 1:3). Daarom kunnen we zeggen dat Jezus’ wonderen bewijzen dat ook Jehovah de wens heeft om pijn, ziekte en dood ongedaan te maken — voor nog veel meer mensen. Jezus zei eens: ‘Het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, (...) te voorschijn zullen komen’ (Joh. 5:28, 29).

15 Dat Jezus het woord ‘herinneringsgraven’ gebruikt, is heel passend, omdat Jehovah’s herinnering erbij betrokken is. De almachtige God, de Schepper van het immense heelal, kan elk detail onthouden van iedereen die we in de dood verloren hebben, inclusief aangeboren en aangeleerde karaktertrekken (Jes. 40:26). En hij kan het niet alleen onthouden, maar hij wil het ook, net als zijn Zoon. De opstanding van Lazarus en die van anderen laten op kleine schaal zien wat straks in de nieuwe wereld op grote schaal zal plaatsvinden.

WAT BETEKENEN JEZUS’ WONDEREN VOOR JOU?

16. Welk prachtige wonder zullen trouwe christenen binnenkort meemaken?

16 Als we Jehovah trouw blijven, is het goed mogelijk dat we een van de grootste wonderen uit de geschiedenis zullen meemaken: de grote verdrukking overleven. Vlak na Armageddon zullen er nog meer wonderen plaatsvinden (Jes. 33:24; 35:5, 6; Openb. 21:4). Stel je eens voor hoe mensen al hun hulpmiddelen weggooien, zoals brillen, wandelstokken, krukken, rolstoelen en hoorapparaten. Jehovah zal iedereen die Armageddon overleeft, sterk en gezond maken. En dat is maar goed ook, want er zal genoeg te doen zijn. Hij heeft ons een mooie planeet gegeven, en die mogen wij in één groot paradijs veranderen (Ps. 115:16).

17, 18. (a) Wat wilde Jezus ons met zijn wonderen duidelijk maken? (b) Waarom moeten we bereid zijn al het nodige te doen om in Gods nieuwe wereld te komen?

17 De genezingen die Jezus in het verleden verrichtte, zijn nu een aanmoediging voor de ‘grote schare’ (Openb. 7:9). Ze versterken onze hoop dat we straks van alle kwalen genezen zullen worden en ze laten zien hoeveel Jezus van de mensen houdt (Joh. 10:11; 15:12, 13). En Jezus’ medeleven met mensen schetst ook een ontroerend beeld van de zorg die Jehovah voor elk van zijn aanbidders heeft (Joh. 5:19).

18 We hebben nu nog te maken met pijn, lijden en de dood (Rom. 8:22). Daarom hebben we Gods nieuwe wereld nodig, waar iedereen van top tot teen gezond zal zijn, zoals Jehovah heeft beloofd. Maleachi 4:2 geeft ons de hoop dat we straks zullen ronddartelen als kalfjes die worden losgelaten uit de stal — blij dat we eindelijk zijn bevrijd van onvolmaaktheid. Ben je Jehovah niet dankbaar voor zijn schitterende beloften, en heeft deze bespreking je geloof niet enorm versterkt? Dan zul je alles willen doen wat nodig is om straks in de nieuwe wereld te mogen leven. De wonderen die Jezus deed waren nog maar een voorproefje van wat hij binnenkort gaat doen tijdens zijn duizendjarige regering. Wat zien we uit naar de blijvende verlichting die de mensheid dan zal meemaken!