Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  april 2015

Hoe sterk is jouw band met Jehovah?

Hoe sterk is jouw band met Jehovah?

‘Nadert tot God en hij zal tot u naderen.’ — JAK. 4:8.

1. Waarom moeten we onze band met Jehovah sterk houden?

BEN jij een opgedragen, gedoopte Getuige van Jehovah? Dan heb je een kostbaar bezit: een persoonlijke band met God. Maar die vriendschap staat onder druk door Satans wereld en door onze eigen onvolmaaktheid. Alle christenen hebben daarmee te maken. Daarom moeten we onze band met Jehovah zo sterk mogelijk houden.

2. Hoe kunnen we onze band met Jehovah versterken?

2 Hoe reëel is Jehovah voor je? Hoe sterk is je band met hem? Zou je die band nog sterker willen maken? In Jakobus 4:8 staat hoe je dat kunt doen: ‘Nadert tot God en hij zal tot u naderen.’ Zie je dat het van twee kanten komt? Als wij stappen ondernemen om een band met God te ontwikkelen, nadert hij op zijn beurt tot ons. Steeds wanneer deze wisselwerking wordt herhaald, wordt onze band met Jehovah hechter. Zo wordt Jehovah echt reëel voor ons. Op die manier zullen we het vertrouwen ontwikkelen dat Jezus ook had toen hij zei: ‘Hij die mij gezonden heeft, bestaat werkelijk en (...) ik  ken hem’ (Joh. 7:28, 29). Maar wat moeten we dan precies doen om een hechte band met Jehovah te krijgen?

Hoe kun je met God communiceren? (Zie alinea 3)

3. Hoe kunnen we met Jehovah communiceren?

3 Om een band met Jehovah te krijgen, kunnen we niet zonder geregelde communicatie met hem. Hoe kun je met God communiceren? Denk eens aan een vriend die ver weg woont. Hoe communiceer je met hem? Waarschijnlijk schrijven en bellen jullie elkaar, misschien best vaak. Hoe kun je met Jehovah praten? Door regelmatig tot hem te bidden. (Lees Psalm 142:2.) En je laat Jehovah als het ware met jou praten door regelmatig zijn geschreven Woord te lezen en erover te mediteren. (Lees Jesaja 30:20, 21.) Laten we eens bekijken hoe deze wederzijdse communicatie onze band met Jehovah versterkt en hoe hij daardoor steeds reëler voor ons wordt.

BIJBELSTUDIE — JEHOVAH PRAAT MET JOU

4, 5. Hoe communiceert Jehovah via zijn geschreven Woord met jou persoonlijk? Geef een voorbeeld.

4 Je bent het er ongetwijfeld mee eens dat de Bijbel Gods boodschap bevat voor de mensheid in het algemeen. Maar helpt de Bijbel je ook om persoonlijk een hechtere band met Jehovah te krijgen? Zeker. Hoe dan? Sta, terwijl je regelmatig de Bijbel leest en bestudeert, eens stil bij de uitwerking die de informatie op je heeft. Denk erover na hoe je die kunt toepassen op je eigen omstandigheden. Zo laat je Jehovah via de Bijbel met je praten en krijg je een hechtere band met hem (Hebr. 4:12; Jak. 1:23-25).

5 Neem bijvoorbeeld Jezus’ woorden: ‘Vergaart u niet langer schatten op de aarde.’ Als je dat leest en erover mediteert, wat gaat er dan door je heen? Als het Koninkrijk inderdaad centraal staat in je leven, dan zul je Jehovah’s goedkeuring voelen. Maar als je inziet dat je je leven zou moeten vereenvoudigen en dat je je meer op het Koninkrijk zou moeten concentreren, dan heeft Jehovah je geattendeerd op iets waarin jij verbeteringen kunt aanbrengen om een betere band met hem te krijgen (Matth. 6:19, 20).

6, 7. (a) Welke uitwerking heeft Bijbelstudie op onze liefde voor Jehovah en op zijn liefde voor ons? (b) Wat moet bij persoonlijke studie ons doel zijn?

6 Door de Bijbel te bestuderen, ontdekken  we niet alleen onze geestelijke verbeterpunten, maar verdiepen we ook onze waardering voor Jehovah’s innemende persoonlijkheid en de mooie dingen die hij doet. En terwijl onze liefde voor Jehovah groeit, groeit ook zijn liefde voor ons. Onze band met hem wordt dus hechter. (Lees 1 Korinthiërs 8:3.)

7 Maar wil Bijbelstudie ons dichter tot Jehovah brengen, dan moeten we studeren met het juiste doel voor ogen. In Johannes 17:3 staat: ‘Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus.’ We kunnen bij het Bijbellezen heel veel interessante dingen leren, maar ons hoofddoel moet zijn om Jehovah als persoon beter te leren kennen (lees Exodus 33:13; Ps. 25:4).

8. (a) Welke vraag zou 2 Koningen 15:1-5 kunnen oproepen? (b) Hoe worden alle twijfels over Jehovah’s daden weggenomen als we hem goed kennen?

8 Als we Jehovah beter leren kennen, zullen we niet al te verontrust zijn als we in de Bijbel iets lezen wat we niet helemaal kunnen plaatsen. Hoe reageer je bijvoorbeeld op wat Jehovah met koning Azarja van Juda deed? (2 Kon. 15:1-5) Hoewel ‘het volk doorging met het brengen van slachtoffers en offerrook op de hoge plaatsen’, bleef Azarja zelf ‘doen wat recht was in Jehovah’s ogen’. Toch ‘sloeg Jehovah de koning met een plaag, en hij bleef een melaatse tot op de dag van zijn dood’. Waarom? Dat staat er niet bij. Maar moet dat ons verontrusten? Is het een reden om te denken dat Jehovah Azarja zomaar strafte? Niet als we Jehovah echt goed kennen, want dan weten we dat hij altijd ‘in de juiste mate’ corrigeert (Jer. 30:11). Die kennis geeft ons het vertrouwen dat Jehovah’s oordeel rechtvaardig was, ook als we niet weten waarom hij Azarja strafte.

9. Welke feiten geven inzicht in Jehovah’s redenen om Azarja met melaatsheid te slaan?

9 In dit geval kunnen we in een ander deel van de Bijbel extra details vinden. Koning Azarja stond ook bekend onder de naam Uzzia (2 Kon. 15:7, 32). In het parallelle verslag in 2 Kronieken 26:3-5, 16-21 lezen we dat koning Uzzia een tijdlang Jehovah’s wil deed, maar dat zijn hart later ‘hoogmoedig werd, zelfs zozeer dat hij verderf veroorzaakte’. Wat gebeurde er? Hij probeerde priesterlijke taken uit te voeren waartoe hij niet bevoegd was. Daar werd hij door 81 priesters op aangesproken, die hem probeerden te corrigeren. Hoe reageerde Uzzia? Op een manier die liet zien hoe trots hij was geworden. Hij ‘werd woedend’ op de priesters. Geen wonder dat Jehovah hem met melaatsheid sloeg!

10. Waarom hoeven we geen verklaring te krijgen voor alles wat Jehovah doet, en hoe kunnen we ons vertrouwen in hem versterken?

10 Maar laten we niet vergeten waar het om gaat. Er zijn ook Bijbelverhalen zonder zulke verhelderende details. Ben je dan geneigd om Gods rechtvaardigheid in twijfel te trekken? Of zou je redeneren dat de Bijbel genoeg informatie geeft om ons ervan te overtuigen dat Jehovah altijd doet wat goed is? Sterker nog, dat hij degene is die de norm bepaalt van wat goed of fout is? (Deut. 32:4) Hoe beter je Jehovah als persoon leert kennen, hoe meer je van hem gaat houden en hem gaat vertrouwen. Je hoeft dan niet meer voor alles wat hij  doet een verklaring te krijgen. Door je studie van de Bijbel zal Jehovah reëler voor je worden en je band met hem hechter (Ps. 77:12, 13).

GEBED — JIJ PRAAT MET JEHOVAH

11-13. Hoe weet je dat Jehovah naar gebeden luistert? (Zie beginplaatje.)

11 Door te bidden nader je tot Jehovah. Je eert hem, dankt hem en zoekt zijn leiding (Ps. 32:8). Maar om een hechte band met hem te hebben, moet je ervan overtuigd zijn dat hij je gebeden echt hoort.

12 Sommigen geloven dat bidden alleen maar een psychologisch effect heeft. Ze beweren dat als je denkt dat je gebed is verhoord, dat alleen maar komt doordat je je gedachten op een rijtje hebt gezet, je probleem hebt benoemd en je hebt geconcentreerd op het vinden van een oplossing. Het is waar dat bidden op die manier kan helpen. Maar Jehovah luistert ook echt naar je gebeden. Hoe kun je daar zeker van zijn?

13 Denk hier eens over na: Voordat Jezus naar de aarde kwam, had hij met eigen ogen gezien hoe Jehovah de gebeden van zijn aanbidders beantwoordde. En toen hij op aarde was, bad hij zelf ook om zijn hemelse Vader te vertellen wat hij dacht en voelde. Een keer bad hij zelfs de hele nacht. Zou hij dat gedaan hebben als hij dacht dat Jehovah niet echt luisterde? (Luk. 6:12; 22:40-46) Zou hij zijn discipelen hebben geleerd dat ze moesten bidden als hij dacht dat het nut van gebed alleen maar tussen de oren zat? Het is duidelijk dat Jezus wist dat we door te bidden echt met Jehovah communiceren. Bij één gelegenheid zei Jezus: ‘Vader, ik dank u dat gij mij hebt verhoord. Ik wist wel dat gij mij altijd verhoort.’ Ook wij kunnen vertrouwen dat Jehovah de ‘Hoorder van het gebed’ is (Joh. 11:41, 42; Ps. 65:2).

14, 15. (a) Waarom is het goed als we specifiek zijn in onze gebeden? (b) Hoe werd een zuster door gebed geholpen om een sterkere band met Jehovah te krijgen?

14 Als je specifiek bent in je gebeden, zul je Jehovah’s antwoorden beter  kunnen herkennen, hoe subtiel ze misschien ook zijn. Jehovah wordt dan reëler voor je. En, hoe meer je je hart bij Jehovah uitstort, hoe meer hij ook tot jou zal naderen.

15 Neem het voorbeeld van Kathy. * Ze had geen plezier in de velddienst, hoewel ze er regelmatig aan deelnam. Ze legt uit: ‘Ik vond de velddienst niet leuk. En dan bedoel ik: echt niet leuk. Toen ik met pensioen ging, sprak een ouderling de hoop uit dat ik in de gewone pioniersdienst zou gaan; hij gaf me zelfs een aanmeldingsformulier. Ik besloot te gaan pionieren, maar ik begon ook dagelijks te bidden of Jehovah me wilde helpen de velddienst leuk te gaan vinden.’ Heeft Jehovah haar gebed verhoord? Ze vertelt: ‘Ik zit nu in mijn derde pioniersjaar. Doordat ik meer tijd in de dienst doorbreng en van andere zusters leer, ben ik geleidelijk beter gaan prediken. Nu vind ik de velddienst niet leuk — ik vind het geweldig. En wat het belangrijkste is, mijn band met Jehovah is nu veel hechter dan vroeger.’ Zo werd Jehovah, dankzij Kathy’s gebeden, reëler voor haar.

ONS DEEL DOEN

16, 17. (a) Wat moeten we doen om onze band met Jehovah sterk te houden? (b) Over welke uitdaging gaat het volgende artikel?

16 We moeten ons hele leven blijven werken aan een hechte band met Jehovah. Als we willen dat hij tot ons nadert, dan moeten we ook zelf stappen in zijn richting doen. Laten we dus door Bijbelstudie en gebed met Jehovah blijven communiceren. Een hechte band met hem is een grote hulp als we met beproevingen te maken krijgen.

We moeten ons hele leven blijven werken aan een hechte band met Jehovah (Zie alinea 16, 17)

17 Toch kan het gebeuren dat persoonlijke problemen ondanks onze vurige gebeden blijven bestaan. Op zulke momenten zou je vertrouwen in Jehovah kunnen gaan wankelen. Misschien vraag je je af of Jehovah je gebeden wel hoort en of hij je eigenlijk wel als zijn vriend beziet. Hoe ga je met zulke gevoelens om? Hoe kun je het vertrouwen behouden dat Jehovah dicht bij je staat? Daarover gaat het volgende artikel.

^ ¶15 De naam is veranderd.

Meer info

NIEUWEWERELDVERTALING VAN DE BIJBEL (HERZIENING 2017) 

Hoe krijg je een goede band met God?

Je kunt echt een hechte vriendschap met God hebben.