‘Haar gloed is de gloed van een vuur, de vlam van Jah.’ — HOOGL. 8:6.

1, 2. Voor wie is een bespreking van het boek Hooglied nuttig, en waarom? (Zie beginplaatje.)

HET pasgetrouwde stel beweegt sierlijk over de dansvloer. Zie toch eens hoe ze elkaar aankijken en hoe lief ze elkaar vasthouden. Ze zijn duidelijk smoorverliefd! De ouderling die net de huwelijkslezing heeft gehouden, geniet van deze mooie aanblik. Maar tegelijkertijd vraagt hij zich af: ‘Zal hun huwelijk standhouden? Zal hun liefde voor elkaar blijven groeien, of zal die langzaam uitdoven?’ De liefde tussen man en vrouw kan heel mooi zijn — als die sterk en blijvend is. Maar omdat zo veel huwelijken tegenwoordig stranden, is het niet vreemd als mensen zich afvragen of liefde echt blijvend kan zijn.

2 Ook in de tijd van koning Salomo was ware liefde zeldzaam. Hij schreef over de moraal in zijn tijd: ‘Eén [rechtvaardig] man uit duizend heb ik gevonden, maar een vrouw onder al dezen heb ik niet gevonden. Zie! Slechts dit heb ik gevonden, dat de ware God de mensheid oprecht heeft gemaakt, maar zijzelf hebben veel plannen bedacht’ (Pred. 7:26-29). Er heerste zo’n losse moraal in Salomo’s tijd, dat hij het moeilijk vond ook maar iemand met een goede moraal te vinden. Dit kwam grotendeels door de invloed van buitenlandse vrouwen die Baäl aanbaden. * Toch blijkt uit een gedicht dat hij zo’n  twintig jaar eerder schreef, dat liefde tussen een man en een vrouw echt blijvend kan zijn. Dit gedicht, het Hooglied, geeft een levendige beschrijving van wat ware liefde is en hoe die wordt geuit. Zowel getrouwde als ongetrouwde aanbidders van Jehovah kunnen veel over ware liefde leren door dit Bijbelboek te bestuderen.

WARE LIEFDE BESTAAT!

3. Waarom kunnen we zeggen dat ware liefde echt bestaat?

3 Lees Hooglied 8:6. De uitdrukking ‘de vlam van Jah’ spreekt boekdelen. Ware liefde wordt beschreven als ‘de vlam van Jah’ omdat Jehovah de Bron van zulke liefde is. Hij heeft de mensen naar zijn beeld gemaakt, met het vermogen om lief te hebben (Gen. 1:26, 27). Toen Adam van God een vrouw kreeg, was hij zo onder de indruk dat hij in poëtische woorden beschreef wat hij voor haar voelde. En ongetwijfeld voelde Eva zich met Adam verbonden, want ze was ‘uit de man’ gemaakt (Gen. 2:21-23). Jehovah heeft mensen dus het vermogen gegeven om liefde te tonen. Daarom weten we dat man en vrouw een sterke en blijvende liefde voor elkaar kunnen ontwikkelen.

4, 5. Vertel in het kort waar het Hooglied over gaat.

4 Het boek Hooglied geeft een prachtige beschrijving van de liefde die er tussen een man en een vrouw kan bestaan. Het is een verhaal in liedvorm, net als het libretto, of de tekst van een opera. Het gaat over de liefde tussen een jonge vrouw uit het dorp Sunem, of Sulem, en een herder. Terwijl ze een wijngaard aan het bewaken is, wordt haar schoonheid opgemerkt door koning Salomo, die zijn kamp in de buurt heeft opgeslagen. Ze wordt in Salomo’s kamp gebracht, maar meteen vanaf het begin is het duidelijk dat ze verliefd is op de herder. Terwijl Salomo haar liefde probeert te winnen, vertelt ze vrijuit over haar gevoelens: ze wil bij de herder zijn (Hoogl. 1:4-14). Haar geliefde, die haar is gaan zoeken, vindt haar in het kamp, en ze uiten hun liefde voor elkaar in mooie poëtische taal (Hoogl. 1:15-17).

5 Salomo gaat terug naar Jeruzalem en neemt de jonge vrouw met zich mee. De herder volgt haar (Hoogl. 4:1-5, 8, 9). Wat Salomo ook probeert, hij kan haar liefde niet winnen (Hoogl. 6:4-7; 7:1-10). Uiteindelijk staat de koning haar toe om weer naar huis te gaan. In het laatste vers wenst ze dat haar geliefde snel, ‘als een gazelle’, naar haar toe komt (Hoogl. 8:14).

6. Waarom is het niet makkelijk om de sprekers in het Hooglied te identificeren?

6 Dit ‘subliemste lied’ van Salomo is rijk aan betekenis. Maar het identificeren van de sprekers in de dialogen, monologen en dromen is een hele opgave (Hoogl. 1:1). Volgens The New Interpreter’s Dictionary of the Bible zijn in het Hooglied ‘zaken zoals plot, verhaal, opbouw en personage niet van het allergrootste belang’. Misschien zijn de namen van de sprekers dus weggelaten om de aandacht niet af te leiden van de lyrische en poëtische elementen van het lied. Maar door te analyseren wat er wordt gezegd, kunnen we erachter komen wie wanneer aan het woord is. *

‘UW LIEFKOZINGEN ZIJN BETER DAN WIJN’

7, 8. Wat kan er worden gezegd over de ‘liefkozingen’ in het Hooglied? Geef voorbeelden.

7 Het Hooglied staat vol met ‘liefkozingen’, uitingen van genegenheid die  door de jonge vrouw en de herder worden uitgewisseld. De uitdrukkingen die ze gebruiken, weerspiegelen de oosterse wereld van zo’n drieduizend jaar geleden en kunnen dus voor de moderne lezer wat vreemd aandoen. Maar ze zijn vol van betekenis, en de achterliggende gevoelens zijn ons niet vreemd. De herder vergelijkt bijvoorbeeld de zachte en vriendelijke ogen van zijn geliefde met de ogen van duiven (Hoogl. 1:15). En zij vindt de donkere iris van zijn ogen, omgeven door het heldere oogwit, zo mooi dat ze die vergelijkt met duiven die zich in melk baden. (Lees Hooglied 5:12.)

8 Niet alle uitingen van genegenheid in het lied zijn gericht op fysieke schoonheid. Kijk bijvoorbeeld eens wat de herder zegt over de spraak van de jonge vrouw. (Lees Hooglied 4:7, 11.) Hij zegt dat haar lippen ‘van raathoning blijven druipen’. Waarom? Omdat raathoning zoeter is en meer smaak heeft dan honing die aan de lucht is blootgesteld. ‘Honing en melk zijn onder [haar] tong’ in de zin dat haar woorden goed en aangenaam zijn. Wanneer de herder zegt: ‘Gij zijt in alle opzichten schoon, (...) en er is geen enkel gebrek aan u’, dan bedoelt hij duidelijk meer dan alleen haar fysieke schoonheid.

9. (a) Wat houdt de liefde tussen huwelijkspartners in? (b) Waarom is het belangrijk om je liefde voor je huwelijkspartner te uiten?

9 De huwelijksregeling moet meer zijn dan een formeel contract zonder liefde of genegenheid. Liefde is juist een belangrijk kenmerk van christelijke huwelijken. Maar wat voor soort liefde is het? Is het liefde die door Bijbelse principes wordt geleid? (1 Joh. 4:8) Is het de natuurlijke genegenheid die je voor familie voelt? Of is het de genegenheid die tussen goede vrienden bestaat? (Joh. 11:3) Is het romantische liefde? (Spr. 5:15-20) Eigenlijk omvat ware liefde tussen huwelijkspartners al die vormen van liefde. En liefde wordt het best gevoeld als die wordt geuit. Zorg er dus voor dat dagelijkse activiteiten je nooit zo in beslag nemen dat je nalaat je genegenheid voor elkaar te uiten. Zulke uitingen dragen veel bij tot een gevoel van zekerheid en geluk in het huwelijk. Vooral in culturen waar huwelijken worden gearrangeerd en waar man en vrouw elkaar vóór de trouwdag nauwelijks kennen, moeten degenen die trouwen beseffen hoe belangrijk het is om liefde te uiten. Dan zal hun liefde voor elkaar groeien en zal hun huwelijk sterker worden.

10. Wat is nog een goede reden om je liefde voor je huwelijkspartner te uiten?

10 Er is nog een goede reden om je liefde voor je huwelijkspartner te uiten. Koning Salomo bood het Sulammitische meisje ‘gouden ringetjes met zilveren knopjes’ aan. Hij zei dat ze ‘schoon als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon’ was (Hoogl. 1:9-11; 6:10). Maar de jonge vrouw ging hier niet op in. Wat gaf haar de kracht om trouw te blijven aan haar geliefde terwijl ze niet bij elkaar waren? Ze vertelt het ons zelf. (Lees Hooglied 1:2, 3.) Het was de herinnering aan de ‘liefkozingen’ van de herder. Die vond zij ‘beter dan wijn’, die het hart verheugt. En de herinnering aan zijn naam was vertroostend, ‘als een olie die wordt uitgegoten’ over het hoofd (Ps. 23:5; 104:15). Fijne herinneringen aan uitingen van genegenheid kunnen de liefde tussen huwelijkspartners sterker maken. Wat is het dus belangrijk dat man en vrouw elkaar vaak laten merken dat ze van elkaar houden!

 WEK GEEN LIEFDE IN MIJ OP ‘TOTDAT ZE ZICH DAARTOE GENEIGD VOELT’

11. Wat kunnen ongehuwde christenen leren van wat het Sulammitische meisje tegen de ‘dochters van Jeruzalem’ zei?

11 Het Hooglied bevat ook lessen voor ongehuwde christenen, vooral als ze een huwelijkspartner zoeken. De jonge vrouw voelde geen liefde voor Salomo. Ze legde de ‘dochters van Jeruzalem’ de volgende eed op: ‘Tracht niet liefde in mij op te wekken of wakker te roepen totdat ze zich daartoe geneigd voelt’ (Hoogl. 2:7; 3:5). Waarom? Omdat het gewoon niet juist is om romantische gevoelens te ontwikkelen voor de eerste de beste die je tegenkomt. Als je wilt trouwen, is het verstandig om geduldig te wachten op degene van wie je echt kunt houden.

12. Waarom hield het Sulammitische meisje van de herder?

12 Waarom hield het Sulammitische meisje van de herder? Hij was knap als ‘een gazelle’: zijn handen waren sterk als ‘gouden cilinders’ en zijn benen waren mooi en sterk als ‘marmeren zuilen’. Maar hij was meer dan alleen maar sterk en knap. Hij was voor haar echt bijzonder: ‘Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn beminde onder de zonen.’ Alleen een geestelijk ingestelde man zou zo speciaal kunnen zijn voor een jonge vrouw die trouw was aan Jehovah (Hoogl. 2:3, 9; 5:14, 15).

13. Waarom hield de herder van het Sulammitische meisje?

13 En het Sulammitische meisje? Ze was zo mooi dat ze zelfs opviel bij een koning die op dat moment ‘zestig koninginnen en tachtig bijvrouwen en meisjes zonder tal’ had. Maar was haar schoonheid de enige reden dat de herder van haar hield? Nee. Ze was ook trouw aan Jehovah en had mooie eigenschappen. Ze bezag zichzelf als ‘niets dan een saffraan van de kustvlakte’ — een gewone bloem. Ze was dus opvallend bescheiden. Geen wonder dat de herder haar vergeleek met ‘een lelie tussen doornig onkruid’! Voor hem was ze allesbehalve gewoon (Hoogl. 2:1, 2; 6:8).

14. Wat kun je van de herder en het Sulammitische meisje leren als je wilt trouwen?

14 In de Bijbel vinden we de krachtige raad om ‘alleen in de Heer’ te trouwen (1 Kor. 7:39). Een christen die vrijgezel is, zou dus geen relatie willen beginnen met iemand die ons geloof niet deelt. Hij of  zij zou alleen willen trouwen met een trouwe aanbidder van Jehovah. Waarom is dat nodig voor een goed huwelijk? Door de stress van het dagelijks leven is het een hele uitdaging om de vrede en geestelijke eenheid in je huwelijk te bewaren. Dat lukt alleen als man en vrouw een hechte band met Jehovah hebben. Dus als je wilt trouwen, volg dan het voorbeeld van de herder en het Sulammitische meisje: zoek iemand met mooie eigenschappen, iemand die echt van Jehovah houdt.

Een christen zal geen relatie willen beginnen met iemand die ons geloof niet deelt (Zie alinea 14)

MIJN BRUID IS ALS ‘EEN GEGRENDELDE TUIN’

15. Welk voorbeeld geeft de Sulammitische aan ongehuwde christenen?

15 Lees Hooglied 4:12. Waarom beschreef de herder zijn geliefde als ‘een gegrendelde tuin’? Een tuin met een muur of hek eromheen is niet openbaar toegankelijk. Je kunt er alleen in via een poort met een slot. Het Sulammitische meisje was als zo’n tuin, omdat ze niemand anders in haar hart toeliet dan haar toekomstige echtgenoot — de herder. Doordat ze zich niet door de koning liet verleiden, liet ze zien dat ze als ‘een muur’ was en niet als ‘een deur’ die je zomaar kunt openen (Hoogl. 8:8-10). Zo bewaren ongehuwde mannen en vrouwen die respect voor God hebben, hun liefde en genegenheid voor hun toekomstige huwelijkspartner.

16. Wat leren we uit het Hooglied over verkering?

16 Toen de herder op een mooie lentedag zijn geliefde meevroeg voor een wandeling, vonden haar broers dat niet goed. In plaats daarvan gaven ze haar de taak om de wijngaard te bewaken. Waarom? Vertrouwden ze haar niet? Dachten ze misschien dat ze immorele bedoelingen had? Nee. Ze wilden gewoon voorkomen dat hun zus in een situatie zou belanden waardoor de verleiding zou kunnen ontstaan om iets verkeerds te doen (Hoogl. 1:6; 2:10-15). Wat kunnen ongehuwde christenen hieruit leren? Neem tijdens je verkering de nodige voorzorgsmaatregelen, zodat je niet in een situatie terechtkomt die tot seksuele immoraliteit zou kunnen leiden. Beperk je tot gepaste uitingen van genegenheid en zorg dat jullie je niet afzonderen.

17, 18. Wat heb jij aan deze bespreking van het Hooglied gehad?

17 Pasgetrouwde stellen hebben gewoonlijk veel liefde en genegenheid voor elkaar. Maar hun liefde moet als een vuur zijn dat blijft branden. Jehovah heeft het huwelijk immers ingesteld als iets blijvends (Mark. 10:6-9). Zorg dus voor een atmosfeer waarin liefde altijd kan groeien.

18 Als je op zoek bent naar een huwelijkspartner, zoek dan naar iemand van wie je echt kunt houden. En als je zo iemand hebt gevonden, bouw dan aan een sterke band, een liefde die nooit uitdooft. Zoals we uit het Hooglied hebben geleerd, bestaat ware liefde. Het is ‘de vlam van Jah’ (Hoogl. 8:6).

^ ¶2 Zie De Wachttoren van 15 januari 2007, blz. 31.

^ ¶6 Zie het kader ‘Hoofdpunten uit het Hooglied’ in Inzicht in de Schrift, Deel 1, blz. 1088.