Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  december 2014

Luister en begrijp de betekenis

Luister en begrijp de betekenis

„Luistert allen naar mij en begrijpt de betekenis.” — MARK. 7:14.

1, 2. Waarom begrepen veel mensen niet wat Jezus onderwees?

ALS iemand tegen je praat, hoor je zijn stem en misschien ook de toon waarop hij praat. Maar wat heb je daaraan als je niet begrijpt wat hij zegt? (1 Kor. 14:9) Duizenden mensen hoorden wat Jezus zei. Hij sprak zelfs in hun eigen taal. Toch begreep niet iedereen de betekenis van zijn woorden. Daarom zei Jezus: „Luistert allen naar mij en begrijpt de betekenis” (Mark. 7:14).

2 Waarom begrepen veel mensen niet wat Jezus zei? Sommigen waren bevooroordeeld of hadden verkeerde motieven. Jezus zei over zulke mensen: „Hoe vindingrijk weet u de wet van God buiten werking te stellen om uw eigen traditie in stand te kunnen houden” (Mark. 7:9, Groot Nieuws Bijbel). Deze mensen deden geen moeite om de betekenis van Jezus’ woorden te begrijpen. Ze hadden geen zin om hun opvattingen en gedrag te veranderen. Ze luisterden misschien wel naar wat hij zei, maar stelden hun hart er niet voor open. (Lees Mattheüs 13:13-15.) Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij ons wel openstellen voor Jezus’ onderwijs, zodat we er ons voordeel mee kunnen doen?

 DOE JE VOORDEEL MET JEZUS’ ONDERWIJS

3. Waarom begrepen de discipelen wel wat Jezus onderwees?

3 Het is goed om het voorbeeld van Jezus’ nederige discipelen te volgen. Jezus zei over hen: „Gelukkig zijn uw ogen (...) omdat ze zien, en uw oren omdat ze horen” (Matth. 13:16). Waarom begrepen zij Jezus wel? Ten eerste stelden ze vragen, omdat ze graag wilden weten wat Jezus’ woorden betekenden (Matth. 13:36; Mark. 7:17). Ten tweede waren ze bereid om verder te bouwen op wat ze al wisten en hadden aanvaard. (Lees Mattheüs 13:11, 12.) Ten derde wilden ze Jezus’ onderwijs graag in hun leven toepassen en er anderen mee helpen (Matth. 13:51, 52).

4. Welke drie stappen zijn nodig om Jezus’ illustraties te begrijpen?

4 Net als de discipelen moeten ook wij drie dingen doen om Jezus’ illustraties te begrijpen. Ten eerste moeten we er tijd voor overhebben om Jezus’ woorden te bestuderen, er goed over na te denken, het nodige nazoekwerk te doen en de juiste vragen te stellen. Daardoor krijgen we kennis (Spr. 2:4, 5). Vervolgens moeten we inzien hoe die kennis aansluit bij wat we al weten en proberen te ontdekken wat we er zelf aan hebben. Op die manier gaan we het begrijpen (Spr. 2:2, 3). Ten slotte moeten we de dingen die we hebben geleerd, gebruiken en in ons leven toepassen. Dat is wijsheid (Spr. 2:6, 7).

5. Illustreer het verschil tussen kennis, begrip en wijsheid.

5 Wat is het verschil tussen kennis, begrip en wijsheid? Ter illustratie: Je loopt midden op straat en er komt een bus op je af. Eerst herken je dat het een bus is; dat is kennis. Vervolgens besef je dat je aangereden wordt als je daar blijft lopen; dat is begrip. Daarom spring je opzij; dat is wijsheid. Geen wonder dat de Bijbel zegt: „Beveilig praktische wijsheid.” Je leven hangt ervan af! — Spr. 3:21, 22; 1 Tim. 4:16.

6. Aan de hand van welke vier vragen gaan we zeven illustraties van Jezus bespreken? (Zie  kader.)

6 In dit artikel en het volgende gaan we zeven illustraties van Jezus onderzoeken. We doen dat aan de hand van de volgende vragen: Wat betekent deze illustratie? (Daardoor krijgen we kennis.) Waarom gebruikte Jezus deze illustratie? (Daardoor gaan we het begrijpen.) Hoe kunnen we deze informatie voor onszelf en voor anderen gebruiken? (Daaruit blijkt onze wijsheid.) En wat leert deze illustratie ons over Jehovah en Jezus?

HET MOSTERDZAADJE

7. Wat betekent de illustratie van het mosterdzaadje?

7 Lees Mattheüs 13:31, 32. Wat betekent Jezus’ illustratie van het mosterdzaadje? Het zaadje is een afbeelding van de Koninkrijksboodschap die we prediken en ook van het resultaat ervan: de christelijke gemeente. Net zoals het mosterdzaadje, „het kleinste van alle zaden”, had de christelijke gemeente in het jaar 33 een klein begin. Maar niet lang daarna was de gemeente enorm gegroeid. Dat overtrof alle verwachtingen (Kol. 1:23). Dankzij die groei zouden „de vogels des hemels in zijn takken komen neerstrijken”. De vogels beelden oprechte mensen af die binnen de christelijke gemeente in geestelijk opzicht voedsel, schaduw en beschutting vinden. (Vergelijk Ezechiël 17:23.)

8. Waarom gebruikte Jezus de illustratie van het mosterdzaadje?

8 Waarom gebruikte Jezus deze illustratie? Hij gebruikte de indrukwekkende  groei van een mosterdzaadje om de kracht te illustreren waarmee de Koninkrijksregeling zich uitbreidt, bescherming biedt en alle obstakels overwint. Sinds 1914 is de groei van het zichtbare deel van Gods organisatie echt verbluffend geweest! (Jes. 60:22) Degenen die ermee verbonden zijn, worden geestelijk goed beschermd (Spr. 2:7; Jes. 32:1, 2). Daarnaast is gebleken dat geen enkele tegenstand de groei van de christelijke gemeente kan stoppen (Jes. 54:17).

9. (a) Welke les kunnen we leren van de illustratie van het mosterdzaadje? (b) Wat leer je uit deze illustratie over Jehovah en Jezus?

9 Wat kunnen we leren van de illustratie van het mosterdzaadje? Misschien wonen we in een gebied waar niet veel Getuigen zijn of waar we weinig onmiddellijke resultaten van de prediking zien. Maar we kunnen volharden als we bedenken dat de Koninkrijksregeling alle obstakels kan overwinnen. Een voorbeeld. Toen broeder Edwin Skinner in 1926 in India arriveerde, was daar maar een handjevol Getuigen. In het begin was er weinig toename en kwam het werk moeizaam op gang. Maar broeder Skinner bleef prediken en zag met eigen ogen dat de Koninkrijksboodschap grote obstakels overwon. Nu zijn er in dat land meer dan 37.000 actieve Getuigen, en er waren vorig jaar meer dan 108.000 aanwezigen op het Avondmaal. Bekijk ook eens een voorbeeld dat laat zien hoe sterk de Koninkrijksregeling zich heeft uitgebreid. In hetzelfde jaar dat broeder Skinner in India aankwam, was het werk in Zambia net opgestart. Nu prediken daar meer dan 170.000 verkondigers, en het Avondmaal van 2013 werd door 763.915 mensen bezocht. Dat betekent dat 1 op de 18 inwoners van Zambia dat Avondmaal bezocht heeft. Wat een geweldige groei!

HET ZUURDEEG

10. Wat betekent de illustratie van het zuurdeeg?

10 Lees Mattheüs 13:33. Wat betekent de illustratie van het zuurdeeg? Ook deze illustratie gaat over de Koninkrijksboodschap en het resultaat ervan. „De gehele massa” meel beeldt alle landen af;  het gistingsproces staat voor de verbreiding van de Koninkrijksboodschap via de prediking. In tegenstelling tot het mosterdzaadje, waarbij de groei duidelijk zichtbaar is, verspreidt het zuurdeeg zich in het begin onopgemerkt. De effecten ervan worden pas later merkbaar.

11. Waarom gebruikte Jezus de illustratie van het zuurdeeg?

11 Waarom gebruikte Jezus deze illustratie? Hij liet zien dat de Koninkrijksboodschap de kracht heeft om zich overal te verspreiden: de boodschap heeft zich tot „de verst verwijderde streek der aarde” verbreid (Hand. 1:8). Ook maakte Jezus duidelijk dat de boodschap mensen kan veranderen. Deze veranderingen zijn niet altijd waarneembaar. Toch vinden ze plaats: veel mensen overal op aarde aanvaarden de boodschap en laten hun persoonlijkheid erdoor veranderen (Rom. 12:2; Ef. 4:22, 23).

12, 13. Geef voorbeelden die laten zien dat het predikingswerk soms onopgemerkt groeit.

12 Het effect van wat we in de prediking doen, wordt vaak pas jaren later zichtbaar. Neem bijvoorbeeld de ervaring van Franz en Margit, een echtpaar dat in 1982 op Bethel in Brazilië diende. Ze predikten in een klein dorpje op het platteland. Ze begonnen de Bijbel te bestuderen met onder anderen een moeder en vier kinderen. De oudste zoon was toen twaalf. Hij was heel erg verlegen en probeerde zich vaak te verstoppen voordat de studie begon. Omdat het echtpaar een andere toewijzing kreeg, konden ze de studie niet voortzetten. Na 25 jaar bezochten ze het dorp opnieuw. Wat troffen ze daar aan? Een gemeente van 69 verkondigers, onder wie 13 pioniers, die vergaderden in een nieuwe Koninkrijkszaal. En de verlegen jongen? Die is nu coördinator van het lichaam van ouderlingen. Wat was het echtpaar blij te zien dat de Koninkrijksboodschap, net als het zuurdeeg in Jezus’ illustratie, zo was gegroeid en veel mensen had veranderd!

13 De kracht van de Koninkrijksboodschap om mensen te veranderen, is vooral merkbaar in landen waar de prediking wettelijk verboden is. We weten meestal niet in hoeverre de boodschap in zulke landen gepredikt wordt. Vaak zijn we dan ook verbaasd als we uiteindelijk horen wat de resultaten zijn. Neem bijvoorbeeld Cuba. In 1910 werd er voor het eerst gepredikt en in 1913 bezocht broeder Russell het eiland. Maar in het begin was er weinig toename. Hoe gaat het nu op Cuba? Er zijn meer dan 96.000 verkondigers en in 2013 waren er 229.726 aanwezigen op het Avondmaal. Dat is 1 op de 48 inwoners! Ook in landen waar het werk niet verboden is, kan het zijn dat de boodschap gebieden heeft bereikt waarvan plaatselijke Getuigen denken dat er niet of nauwelijks wordt gepredikt (Pred. 8:7; 11:5). *

14, 15. (a) Wat kunnen we leren van de illustratie van het zuurdeeg? (b) Wat leer je uit deze illustratie over Jehovah en Jezus?

14 Wat kunnen we leren van de illustratie van het zuurdeeg? Miljoenen mensen hebben de Koninkrijksboodschap nog niet gehoord, en misschien vragen we ons af hoe zij bereikt zullen worden. Maar als we nadenken over de betekenis van Jezus’ illustratie, zullen we daar niet al te bezorgd over zijn. Jehovah heeft alles onder controle. Toch moeten we wel ons steentje bijdragen. De Bijbel zegt:  „Zaai in de morgen uw zaad en laat tot de avond uw hand niet rusten; want gij weet niet waar dit succes zal hebben, hetzij hier of daar, of dat beide even goed zullen zijn” (Pred. 11:6). En we moeten natuurlijk nooit vergeten te bidden of Jehovah het predikingswerk wil steunen, vooral in landen waar het werk verboden is (Ef. 6:18-20).

15 Een andere les is dat we niet ontmoedigd moeten zijn als we niet direct resultaat zien van de prediking. We moeten „de dag van het kleine begin” beslist niet onderschatten (Zach. 4:10, Willibrordvertaling). Uiteindelijk zullen de resultaten misschien veel beter zijn dan we ooit hadden verwacht! — Ps. 40:5; Zach. 4:7.

DE REIZENDE KOOPMAN EN DE VERBORGEN SCHAT

16. (a) Wat betekent de illustratie van de reizende koopman? (b) Wat betekent de illustratie van de verborgen schat?

16 Lees Mattheüs 13:44-46. Wat betekenen de illustratie van de reizende koopman en de illustratie van de verborgen schat? In Jezus’ tijd reisden kooplieden soms helemaal naar de Indische Oceaan om er de mooiste parels te halen. De koopman in de illustratie beeldt oprechte mensen af die echt moeite doen om de waarheid te vinden. De parel van grote waarde beeldt de kostbare waarheid over het Koninkrijk af. Omdat de koopman inzag hoe waardevol deze parel was, was hij bereid meteen al zijn bezittingen te verkopen om de parel te kunnen kopen. Jezus vertelde ook een illustratie over een man die een „verborgen schat” vond terwijl hij op het veld werkte. In tegenstelling tot de koopman was deze man niet op zoek naar een schat. Maar net als de koopman was hij bereid alles te verkopen om de schat in zijn bezit te krijgen.

17. Waarom gebruikte Jezus de illustraties van de reizende koopman en van de verborgen schat?

17 Waarom gebruikte Jezus deze twee illustraties? Hij wilde laten zien dat mensen de waarheid op verschillende manieren kunnen vinden. Sommigen zijn er echt naar op zoek en doen alle mogelijke moeite om de waarheid te vinden. Anderen leren de waarheid kennen terwijl ze er niet naar op zoek zijn, bijvoorbeeld door de prediking. Hoe het ook zij, beide mannen in de illustraties zagen de waarde in van wat ze hadden gevonden en waren bereid er grote offers voor te brengen.

18. (a) Hoe kunnen we ons voordeel doen met deze twee illustraties? (b) Wat leer je uit deze illustraties over Jehovah en Jezus?

18 Hoe kunnen we ons voordeel doen met deze twee illustraties? (Matth. 6:19-21) Vraag je af: Heb ik net zo’n instelling als deze mannen? Heb ik net zo’n waardering voor de waarheid? Ben ik bereid er offers voor te brengen, of laat ik me afleiden door bijvoorbeeld de zorgen van het dagelijks leven? (Matth. 6:22-24, 33; Luk. 5:27, 28; Fil. 3:8) Als we echt blij zijn dat we de waarheid hebben gevonden, zullen we alles doen om die op de eerste plaats in ons leven te houden.

19. Wat gaan we in het volgende artikel bespreken?

19 Heb je geluisterd en begrijp je de betekenis van de illustraties die we besproken hebben? Vergeet niet dat er meer bij betrokken is dan alleen te weten wat ze betekenen: het is de bedoeling dat we de lessen toepassen. In het volgende artikel gaan we zien wat we kunnen leren van drie andere illustraties.

^ ¶13 Soortgelijke ervaringen hebben plaatsgevonden in Argentinië (Jaarboek 2001, blz. 186), Oost-Duitsland (Jaarboek 1999, blz. 83), Papoea-Nieuw-Guinea (Jaarboek 2005, blz. 63) en op het eiland Robinson Crusoe (De Wachttoren, 15 juni 2000, blz. 9, 10).