Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Waarom we heilig moeten zijn

Waarom we heilig moeten zijn

„Gij moet u heilig betonen.” — LEV. 11:45.

1. Hoe kan het boek Leviticus ons helpen?

IN Leviticus wordt vaker over heiligheid gesproken dan in welk ander Bijbelboek maar ook. Heiligheid — geestelijke, morele en fysieke reinheid — is een vereiste voor alle ware aanbidders van Jehovah, en daarom is het belangrijk dat we het boek Leviticus begrijpen en waarderen. Laten we eens kijken hoe dit Bijbelboek ons kan helpen heilig te zijn.

2. Wat zijn enkele kenmerken van Leviticus?

2 Het boek Leviticus is geschreven door Mozes en maakt deel uit van „de gehele Schrift” die nuttig is om te onderwijzen (2 Tim. 3:16). Jehovah’s naam komt in Leviticus gemiddeld tien keer per hoofdstuk voor. Als we de essentie van dit boek begrijpen, zullen we er alles aan doen om te voorkomen dat we smaad brengen op Gods naam (Lev. 22:32). De uitdrukking „Ik ben Jehovah” wordt herhaaldelijk in Leviticus gebruikt en herinnert ons eraan dat we God moeten gehoorzamen. Leviticus is een geschenk van God dat ons helpt om heilig te blijven in onze aanbidding. Daarom gaan we in dit en het volgende artikel enkele juweeltjes uit dat boek bespreken.

 HEILIGHEID VEREIST

3, 4. Wat beeldt het wassen van Aäron en zijn zonen af? (Zie beginplaatje.)

3 Lees Leviticus 8:5, 6. Jehovah koos Aäron uit als hogepriester van Israël, en zijn zonen zouden als priesters dienen. Aäron beeldt Jezus Christus af en Aärons zonen zijn een afbeelding van Jezus’ gezalfde volgelingen. Wil dit zeggen dat het wassen van Aäron een reiniging van Jezus afbeeldt? Nee, want Jezus was zondeloos en „zonder smet” en hoefde dus niet gereinigd te worden (Hebr. 7:26; 9:14). Maar Aärons reinheid nadat hij was gewassen, verwijst naar Jezus’ reinheid en rechtvaardigheid. Wat wordt er dan voorgesteld door het wassen van Aärons zonen?

4 Het wassen van Aärons zonen beeldt het reinigen af van de gezalfden, die worden uitgekozen om priesters te zijn in de hemel. Had het wassen van Aärons zonen te maken met de doop van de gezalfden? Nee. De doop wast geen zonden weg, maar symboliseert dat iemand zich onvoorwaardelijk aan Jehovah heeft opgedragen. Hoe worden de gezalfden dan gereinigd? Dat gebeurt „door middel van het woord”; ze moeten Christus’ leringen dan ook volledig in hun leven toepassen (Ef. 5:25-27). Zo worden ze geheiligd en gereinigd. Maar hoe zit het met de „andere schapen”? — Joh. 10:16.

5. Waarom kunnen we zeggen dat ook de andere schapen door middel van Gods Woord worden gereinigd?

5 Aärons zonen zijn geen afbeelding van de „grote schare” andere schapen, die een aardse hoop hebben (Openb. 7:9). Toch worden ook die gedoopte christenen door middel van Gods Woord geheiligd en gereinigd. Hoe? Ze stellen geloof in wat de Bijbel zegt over het belang en de kracht van Jezus’ offer en verrichten daarom „dag en nacht heilige dienst” (Openb. 7:13-15). Dat de gezalfden en de andere schapen voortdurend gereinigd worden, blijkt duidelijk uit hun goede gedrag (1 Petr. 2:12). Wat moet het Jehovah blij maken als hij de reinheid en eenheid ziet van de gezalfden en de andere schapen, die hun Herder, Jezus, trouw volgen en naar hem luisteren!

6. Waarom moeten we regelmatig een zelfonderzoek doen?

6 Het vereiste dat Israëls priesterschap fysiek rein moest zijn, heeft grote betekenis voor Jehovah’s aanbidders in deze tijd. Mensen met wie we de Bijbel bestuderen, valt het vaak op dat we schoon en netjes zijn, net als onze plaatsen van aanbidding. Maar de reinheid van Israëls priesterschap helpt ons vooral te beseffen dat iedereen die de verheven berg van Jehovah’s aanbidding bestijgt, „rein van hart” moet zijn (lees Psalm 24:3, 4; Jes. 2:2, 3). We moeten onze heilige dienst voor God verrichten met een reine geest, een rein hart en een rein lichaam. Doe daarom regelmatig een zelfonderzoek. Misschien kom je er dan wel achter dat je grote veranderingen moet aanbrengen (2 Kor. 13:5). Zo moet iemand die gedoopt is en naar porno kijkt, zich afvragen: kan ik op deze manier heilig zijn? Vervolgens moet hij hulp zoeken om met die verdorven gewoonte te stoppen (Jak. 5:14).

WEES HEILIG DOOR GEHOORZAAM TE ZIJN

7. Welk voorbeeld heeft Jezus in harmonie met Leviticus 8:22-24 gegeven?

7 Bij de installatie van Israëls priesterschap deed Mozes wat bloed van een ram op het rechteroor, de rechterduim en de rechter grote teen van Aäron en zijn zonen. (Lees Leviticus 8:22-24.) Dit gebruik van bloed beeldde af dat de priesters gehoorzaam hun best zouden doen om hun taken uit te voeren. Jezus gaf als  Hogepriester het goede voorbeeld aan gezalfden en andere schapen: zijn oor was afgestemd op Gods leiding, zijn handen gebruikte hij om Jehovah’s wil te doen en zijn voeten weken nooit af van het heilige pad (Joh. 4:31-34).

8. Wat moeten al Jehovah’s aanbidders doen?

8 Gezalfde christenen en Jezus’ andere schapen moeten hun Hogepriester navolgen, die God altijd trouw bleef. Alle aanbidders van Jehovah moeten gehoorzaam de richtlijnen uit Gods Woord opvolgen en zo voorkomen dat ze zijn geest bedroeven (Ef. 4:30). Ze moeten rechte paden voor hun voeten maken (Hebr. 12:13).

9. (a) Wat zeggen drie broeders over hun samenwerking met leden van het Besturende Lichaam? (b) Hoe kunnen hun opmerkingen je helpen heilig te blijven?

9 Kijk eens naar de opmerkingen van drie broeders met een aardse hoop die al decennialang nauw samenwerken met leden van het Besturende Lichaam. Eén broeder zegt: „Het is een uniek voorrecht om nauw met deze broeders samen te werken. Maar af en toe is wel gebleken dat ook deze broeders onvolmaakt zijn, al zijn ze gezalfd. Toch heb ik me altijd ten doel gesteld om gehoorzaam te zijn aan hen die de leiding nemen.” Een andere broeder zegt: „Bijbelteksten als 2 Korinthiërs 10:5, waar we worden aangemoedigd gehoorzaam te zijn aan Christus, hebben me geholpen gehoorzaam te zijn en samen te werken met degenen die de leiding hebben. Dat is gehoorzaamheid vanuit het hart.” Een derde broeder zegt: „We willen liefhebben wat Jehovah liefheeft en haten wat hij haat. Ook willen we steeds zijn leiding zoeken en doen wat hem behaagt. Dat laten we zien door gehoorzaam te zijn aan zijn organisatie en aan degenen die hij gebruikt om zijn voornemen met de aarde te bevorderen.” Deze broeder herinnert zich het voorbeeld van Nathan Knorr, die later een lid van het Besturende Lichaam werd. Toen in het artikel „De geboorte van de natie” (The Watch Tower van 1925) nieuw inzicht werd gepubliceerd, hadden sommigen hun twijfels, maar broeder Knorr aanvaardde de uitleg bereidwillig. Dit voorbeeld van gehoorzaamheid maakte diepe indruk op deze broeder. Nadenken over de woorden van deze drie broeders kan je helpen heilig te zijn door je gehoorzaamheid.

VOLLEDIGE GEHOORZAAMHEID AAN GODS WET INZAKE BLOED

10. Hoe belangrijk is het dat we Gods wet inzake bloed gehoorzamen?

10 Lees Leviticus 17:10. Jehovah verbood de Israëlieten „enig soort van bloed” te eten. Ook christenen moeten zich onthouden van bloed, of het nu om dierlijk of menselijk bloed gaat (Hand. 15:28, 29). We moeten er niet aan denken iets te doen waardoor God ons zou afkeuren en ons uit zijn gemeente zou verwijderen. We houden van hem en willen hem gehoorzamen. Zelfs als we met een levensbedreigende situatie worden geconfronteerd, zijn we vastbesloten niet toe te geven aan de eisen en verzoeken van mensen die Jehovah niet kennen en die het niet belangrijk vinden hem te gehoorzamen. Sommige mensen zullen ons bespotten omdat we bloed weigeren, maar toch kiezen we ervoor om God te gehoorzamen (Jud. 17, 18). Welke kijk zal ons helpen vastbesloten te zijn om geen bloed te eten en geen bloedtransfusie te accepteren? — Deut. 12:23.

11. Waarom kunnen we zeggen dat de jaarlijkse Verzoendag meer was dan een ritueel?

11 Het gebruik van dierlijk bloed op de jaarlijkse Verzoendag in het oude Israël helpt ons Gods kijk op bloed te begrijpen. Bloed was gereserveerd voor speciaal gebruik, namelijk om verzoening te  doen voor de zonden van mensen die door Jehovah vergeven wilden worden. De hogepriester moest het bloed van een stier en een bok in de richting van en vóór het deksel van de ark van het verbond spatten (Lev. 16:14, 15, 19). Die handeling opende voor Jehovah de weg om de zonden van de Israëlieten te vergeven. Jehovah had ook bepaald dat iemand die een dier doodde om het te eten, het bloed ervan moest uitgieten en met stof moest bedekken, „want de ziel van elke soort van vlees is zijn bloed” (Lev. 17:11-14). Waren dat onbelangrijke rituelen? Nee. Het gebruik van bloed op de Verzoendag en het gebod om bloed op de grond uit te gieten, zijn in overeenstemming met wat Jehovah eerder tegen Noach en zijn nakomelingen over bloed had gezegd (Gen. 9:3-6). Jehovah had ze verboden bloed tot zich te nemen om in leven te blijven. Wat betekent dit voor christenen?

12. Welk verband legt Paulus in zijn brief aan de Hebreeën tussen bloed en vergeving?

12 In zijn brief aan de Hebreeën schreef Paulus over de reinigende kracht van bloed: „Bijna alle dingen worden volgens de Wet met bloed gereinigd, en indien er geen bloed wordt vergoten, geschiedt er geen vergeving” (Hebr. 9:22). Paulus legde verder uit dat dierenoffers, hoewel ze enige waarde hadden, alleen maar bedoeld waren om de Israëlieten eraan te herinneren dat ze zondaars waren. En dat er voor volledige vergeving van zonden meer nodig was. De Wet was inderdaad „een schaduw (...) van de toekomstige goede dingen, maar niet het wezen van de dingen zelf” (Hebr. 10:1-4). Hoe zou vergeving van zonden mogelijk worden?

13. Wat betekent het voor jou dat Jezus de waarde van zijn bloed aan Jehovah heeft aangeboden?

13 Lees Efeziërs 1:7. Het offer dat Jezus heeft gebracht door voor ons te sterven, heeft diepe betekenis voor iedereen die van hem en van zijn Vader houdt (Gal. 2:20). Maar wat Jezus na zijn dood en opstanding deed, bracht echte bevrijding van zonde. Dat was een vervulling van wat door de Verzoendag werd  afgeschaduwd. Op die dag bracht de hogepriester wat bloed van de offerdieren in het Allerheiligste van de tabernakel (later in Salomo’s tempel). Daar bood hij het bloed aan Jehovah aan, als het ware in Zijn aanwezigheid (Lev. 16:11-15). In overeenstemming daarmee ging Jezus met de waarde van zijn menselijke bloed de hemel zelf binnen en bood hij die waarde aan Jehovah aan (Hebr. 9:6, 7, 11-14, 24-28). We kunnen echt heel dankbaar zijn dat we vergeving van zonden en een rein geweten kunnen krijgen door geloof te stellen in Jezus’ bloed.

14, 15. Waarom is het belangrijk dat we Jehovah’s wet inzake bloed begrijpen en gehoorzamen?

14 Begrijp je nu beter waarom Jehovah ons heeft verboden „enig soort van bloed” te eten? (Lev. 17:10) Begrijp je waarom God bloed als heilig beziet? Het komt erop neer dat in zijn ogen bloed leven vertegenwoordigt (Gen. 9:4). Vind je ook niet dat we zijn kijk op bloed moeten aanvaarden en hem moeten gehoorzamen door ons van bloed te onthouden? We kunnen alleen vrede met God hebben als we geloof stellen in Jezus’ offer en erkennen dat bloed een speciale betekenis heeft voor onze Schepper (Kol. 1:19, 20).

15 We kunnen allemaal onverwachts geconfronteerd worden met een noodsituatie waarin we beslissingen moeten nemen over een bloedtransfusie, bloedfracties of medische procedures. Ook kan een familielid of een goede vriend in zo’n situatie terechtkomen. Het is daarom heel belangrijk dat we nazoekwerk doen om ons op een noodsituatie voor te bereiden. Zulke voorzorgsmaatregelen — samen met onze gebeden — zullen ons helpen een krachtig standpunt in te nemen en geen compromissen te sluiten. Natuurlijk willen we Jehovah geen verdriet doen door iets te accepteren wat zijn Woord veroordeelt! Veel medici en voorstanders van bloedtransfusie doen een beroep op mensen om bloed te geven, in de hoop levens te redden. Maar Jehovah’s heilige volk erkent dat de Schepper het recht heeft te bepalen wat een juist gebruik van bloed is. Voor hem is elk „soort van bloed” heilig. We moeten vastbesloten zijn Jehovah’s wet inzake bloed te gehoorzamen. Door ons heilige gedrag laten we hem zien dat we diepe waardering hebben voor de levensreddende kracht van Jezus’ bloed — het enige bloed dat vergeving van zonden en eeuwig leven mogelijk maakt (Joh. 3:16).

Ben je vastbesloten Jehovah’s wet inzake bloed te gehoorzamen? (Zie alinea 14, 15)

WAAROM JEHOVAH WIL DAT WE HEILIG ZIJN

16. Waarom moeten Jehovah’s aanbidders heilig zijn?

16 Nadat God de Israëlieten uit slavernij in Egypte had bevrijd, zei hij: „Ik ben Jehovah, die u doe optrekken uit het land Egypte om mij aan u als God te doen kennen; en gij moet u heilig betonen, want ik ben heilig” (Lev. 11:45). Jehovah verlangde heiligheid van de Israëlieten omdat hij zelf heilig is. Als Getuigen van Jehovah moeten ook wij heilig zijn. Het boek Leviticus laat daar geen twijfel over bestaan.

17. Hoe denk je nu over het boek Leviticus?

17 Deze bespreking van een paar punten uit het boek Leviticus is heel nuttig geweest en heeft je waardering voor dit geïnspireerde Bijbelboek vast vergroot. Door over kostbare informatie uit Leviticus te mediteren, ben je ongetwijfeld beter gaan begrijpen waarom we heilig moeten zijn. Wat zijn een paar andere geestelijke juweeltjes uit dit deel van Gods geïnspireerde Woord? Wat kunnen we er nog meer uit leren over heilige dienst voor Jehovah? Dat gaan we in het volgende artikel bespreken.