Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  augustus 2014

Krijg jij voedsel „te rechter tijd”?

Krijg jij voedsel „te rechter tijd”?

WE LEVEN in de moeilijkste periode in de menselijke geschiedenis (2 Tim. 3:1-5). Onze liefde voor Jehovah en onze vastberadenheid om naar zijn rechtvaardige normen te leven, worden elke dag op de proef gesteld. Jezus wist dat deze moeilijke tijd zou komen en verzekerde zijn volgelingen dat ze de aanmoediging zouden krijgen die ze nodig hadden om tot het einde te volharden (Matth. 24:3, 13; 28:20). Om ze te sterken, stelde hij een getrouwe slaaf aan om geestelijk voedsel „te rechter tijd” te verschaffen (Matth. 24:45, 46).

Sinds de aanstelling van de getrouwe slaaf in 1919 zijn er miljoenen „huisknechten” van alle talen bijeengebracht in Gods organisatie, waar ze geestelijk voedsel krijgen (Matth. 24:14; Openb. 22:17). Maar niet in alle talen is dezelfde hoeveelheid materiaal beschikbaar, en niet iedereen heeft toegang tot de elektronische versies van onze publicaties. Velen hebben bijvoorbeeld niet de video’s en artikelen die alleen op jw.org verschijnen. Wil dit zeggen dat sommigen bepaald voedsel dat ze nodig hebben om geestelijk gezond te blijven, mislopen? Om tot de goede conclusie te komen, gaan we het antwoord op vier belangrijke vragen bespreken.

 1. Wat is het hoofdingrediënt van het voedsel dat Jehovah geeft?

Toen Satan een poging deed Jezus te verleiden om stenen in brood te veranderen, antwoordde Jezus: „De mens moet niet van brood alleen leven, doch van elke uitspraak die uit Jehovah’s mond voortkomt” (Matth. 4:3, 4). Jehovah’s uitspraken staan in de Bijbel (2 Petr. 1:20, 21). Daarom is de Bijbel het hoofdingrediënt van ons geestelijk voedsel (2 Tim. 3:16, 17).

Jehovah’s organisatie heeft de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift in zijn geheel of gedeeltelijk beschikbaar gesteld in meer dan 120 talen, en daar komen elk jaar talen bij. Naast die vertaling zijn er miljarden exemplaren van andere Bijbelvertalingen geheel of gedeeltelijk beschikbaar in duizenden andere talen. Deze duizelingwekkende prestatie is in harmonie met Jehovah’s wil dat „alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen” (1 Tim. 2:3, 4). De Bijbel zegt: „Geen schepping is voor zijn [Jehovah’s] ogen niet openbaar” (Hebr. 4:13). We kunnen er dus zeker van zijn dat hij degenen „die zich bewust zijn van hun geestelijke nood” tot zijn organisatie zal trekken en geestelijk voedsel zal geven (Matth. 5:3, 6; Joh. 6:44; 10:14).

2. Welke rol spelen onze publicaties bij het verschaffen van geestelijk voedsel?

Als iemand een sterk geloof wil ontwikkelen, moet hij meer doen dan de Bijbel lezen. Hij moet begrijpen wat hij leest en het toepassen (Jak. 1:22-25). Een Ethiopische eunuch uit de eerste eeuw zag dat in. Toen hij Gods Woord aan het lezen was, vroeg de evangelieprediker Filippus hem: „Weet gij eigenlijk wel wat gij leest?” De eunuch antwoordde: „Hoe zou ik dat toch ooit kunnen, tenzij iemand mij leidt?” (Hand. 8:26-31) Filippus reageerde hierop door de eunuch te helpen nauwkeurige kennis van Gods Woord te krijgen. De eunuch was zo geraakt door wat hij leerde dat hij zich liet dopen (Hand. 8:32-38). Op soortgelijke manier helpen onze publicaties ons nauwkeurige kennis van de waarheid te krijgen. Ze raken onze gevoelens en motiveren ons om toe te passen wat we leren (Kol. 1:9, 10).

Jehovah’s aanbidders krijgen via de publicaties een overvloed aan geestelijke dingen te „eten” en te „drinken” (Jes. 65:13). De Wachttoren bijvoorbeeld is beschikbaar in meer dan 210 talen en legt Bijbelse profetieën uit, vergroot ons begrip van diepe geestelijke waarheden en motiveert ons naar Bijbelse principes te leven. Het tijdschrift Ontwaakt! wordt in zo’n 100 talen uitgegeven. Het verbreedt onze kennis van Jehovah’s scheppingswerken en laat zien hoe we de praktische raad uit de Bijbel kunnen toepassen (Spr. 3:21-23; Rom. 1:20). De getrouwe slaaf voorziet in Bijbels materiaal in meer dan 680 talen! Reserveer je elke dag tijd om de Bijbel te lezen? Lees je elk nieuw tijdschrift en alle nieuwe publicaties die jaarlijks in je taal verschijnen?

Jehovah’s organisatie produceert niet alleen publicaties, maar verschaft ook schema’s voor Bijbelse lezingen die gehouden worden op onze vergaderingen en grote bijeenkomsten. Geniet je van de lezingen, demonstraties en interviews op die bijeenkomsten? Jehovah voorziet ons absoluut van een geestelijk feestmaal! — Jes. 25:6.

 3. Als niet alle publicaties in jouw taal beschikbaar zijn, raak je dan geestelijk ondervoed?

Het antwoord is nee. En het hoeft ons niet te verbazen dat er aanbidders van Jehovah zijn die soms toegang hebben tot meer geestelijk voedsel dan andere. Waarom niet? Neem bijvoorbeeld de apostelen. Ze kregen meer onderwijs dan de meeste andere discipelen in de eerste eeuw (Mark. 4:10; 9:35-37). Toch waren die andere discipelen niet geestelijk ondervoed; ze kregen wat ze nodig hadden (Ef. 4:20-24; 1 Petr. 1:8).

Bedenk ook dat veel van wat Jezus tijdens zijn leven op aarde zei en deed niet in de evangeliën vermeld wordt. Johannes schreef: „Er zijn in werkelijkheid nog vele andere dingen die Jezus heeft gedaan, en ik veronderstel dat, als ze ooit uitvoerig zouden worden beschreven, de wereld zelf de geschreven boekrollen niet zou kunnen bevatten” (Joh. 21:25). Ook al hadden Jezus’ eerste-eeuwse volgelingen meer informatie over de volmaakte man Jezus dan wij, we komen niets tekort. Jehovah heeft ervoor gezorgd dat we genoeg over Jezus weten om in zijn voetstappen te kunnen treden (1 Petr. 2:21).

Sta ook eens stil bij de brieven die de apostelen aan de gemeenten in de eerste eeuw stuurden. Minstens één brief van Paulus is niet bewaard gebleven in de Bijbel (Kol. 4:16). Is ons geestelijk voedsel ontoereikend omdat we die brief niet hebben? Nee. Jehovah weet wat we nodig hebben en geeft ons genoeg om ons geestelijk sterk te houden (Matth. 6:8).

Jehovah weet wat we nodig hebben en geeft ons genoeg om ons geestelijk sterk te houden

In deze tijd hebben sommige aanbidders van Jehovah toegang tot meer geestelijk voedsel dan andere. Spreek je een taal waarin maar weinig publicaties beschikbaar zijn? Als dat zo is, weet dan dat Jehovah om je geeft. Bestudeer het materiaal dat je hebt en bezoek zo mogelijk de vergaderingen in een taal die je begrijpt. En wees ervan verzekerd dat Jehovah je geestelijk sterk zal houden (Ps. 1:2; Hebr. 10:24, 25).

4. Word je geestelijk zwak als je geen toegang hebt tot het materiaal dat op jw.org verschijnt?

Op onze website publiceren we onze tijdschriften en andere Bijbelstudiehulpmiddelen. Er staat ook materiaal op voor echtparen, jongeren en ouders met jonge kinderen. Gezinnen hebben voordeel van deze informatie bij hun gezinsaanbidding. Onze website doet ook verslag van speciale programma’s, zoals Gileadgraduaties en de jaarvergadering, en informeert onze wereldwijde broederschap over natuurrampen en juridische ontwikkelingen die van invloed zijn op Jehovah’s volk (1 Petr. 5:8, 9). Verder is de website een krachtig hulpmiddel in de prediking door het goede nieuws toegankelijk te maken zelfs in landen waar ons werk verboden of aan beperkingen onderhevig is.

Maar of je nu toegang hebt tot onze website of niet, je kunt geestelijk sterk blijven. De slaaf werkt hard om voldoende gedrukt materiaal te verschaffen om iedere huisknecht geestelijk goed gevoed te houden. Je hoeft je daarom niet verplicht te voelen een apparaat te kopen alleen maar om toegang te hebben tot jw.org. Sommige broeders en zusters nemen misschien het initiatief om een selectie van wat er op onze website verschijnt uit te printen voor degenen die geen internet hebben, maar gemeenten zijn daar niet toe verplicht.

We zijn Jezus dankbaar dat hij zich aan zijn belofte houdt om voor onze geestelijke behoeften te zorgen. Terwijl het einde van deze moeilijke laatste dagen snel dichterbij komt, kunnen we het vertrouwen hebben dat Jehovah zal blijven voorzien in geestelijk voedsel „te rechter tijd”.