Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  februari 2014

Verheug je over de bruiloft van het Lam!

Verheug je over de bruiloft van het Lam!

„Laten wij ons verheugen en verrukt zijn (...) want de bruiloft van het Lam is aangebroken.” — OPENB. 19:7.

1, 2. (a) Welke bruiloft veroorzaakt veel vreugde in de hemel? (b) Welke vragen gaan we bespreken?

EEN bruiloft voorbereiden kost veel tijd. Maar we gaan het nu hebben over een koninklijke bruiloft die al ongeveer tweeduizend jaar in voorbereiding is. De tijd komt snel dichterbij dat de bruidegom verenigd wordt met zijn bruid. Binnenkort zal er vrolijke muziek klinken in het paleis van de Koning en zullen hemelse menigten zingen: „Looft Jah, want Jehovah, onze God, de Almachtige, is als koning gaan regeren. Laten wij ons verheugen en verrukt zijn, en laten wij hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is aangebroken en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt” (Openb. 19:6, 7).

2 „Het Lam” dat in deze tekst wordt genoemd is Jezus Christus (Joh. 1:29). Zijn huwelijk veroorzaakt veel vreugde in de hemel. Hoe gaat hij gekleed voor de bruiloft? Wie is de bruid? Hoe heeft Christus haar op het huwelijk voorbereid? Wanneer is het? Zullen personen die de hoop hebben voor altijd op aarde te leven, delen in de vreugde die deze bruiloft in de hemel veroorzaakt? We willen natuurlijk graag de antwoorden op deze vragen weten. Laten we daarom verdergaan met de bespreking van Psalm 45.

 DE KLEDING VAN DE BRUIDEGOM

3, 4. (a) Wat zegt de psalmist over de kleding van de Bruidegom? Wat geeft hem verder nog vreugde? (b) Wie zijn de „koningsdochters” en „de gemalin” die delen in de vreugde van de Bruidegom?

3 Lees Psalm 45:8, 9. De Bruidegom, Jezus Christus, doet zijn koninklijke bruiloftskleding aan. Zijn kleding verspreidt een aangename geur als van „welriekende stoffen van de uitgelezenste soort” zoals mirre en kassie, ingrediënten van de heilige zalfolie die in Israël gebruikt werd (Ex. 30:23-25).

4 De hemelse muziek die in het paleis te horen is, geeft de Bruidegom nog meer vreugde terwijl zijn bruiloft dichterbij komt. Zijn vreugde wordt gedeeld door „de gemalin”, het hemelse deel van Gods organisatie, waaronder ook de „koningsdochters” vallen, de heilige engelen. Stemmen uit de hemel zeggen: „Laten wij ons verheugen en verrukt zijn (...) want de bruiloft van het Lam is aangebroken.”

DE BRUID IS KLAAR VOOR DE BRUILOFT

5. Wie is „de vrouw van het Lam”?

5 Lees Psalm 45:10, 11. We weten nu wie de Bruidegom is. Maar wie is zijn bruid? Ze is geen letterlijk persoon, maar een afbeelding van alle 144.000 gezalfde christenen. Jezus is het Hoofd van deze gemeente van gezalfden. (Lees Efeziërs 5:23, 24.) De gezalfden zullen met Christus in zijn Messiaanse Koninkrijk regeren (Luk. 12:32). Ze blijven het Lam volgen „waarheen hij ook gaat” (Openb. 14:1-4). Ze worden „de vrouw van het Lam” en verblijven bij hem in zijn hemelse woning (Openb. 21:9; Joh. 14:2, 3).

6. Waarom worden de gezalfden „de koningsdochter” genoemd, en waarom krijgen ze de instructie om hun volk te vergeten?

6 De toekomstige bruid wordt niet alleen aangesproken met „o dochter” maar ook als „de koningsdochter” (Ps. 45:13). Wie is deze koning? Het is Jehovah, die gezalfden als zijn „kinderen” adopteert (Rom. 8:15-17). Omdat de gezalfden een hemelse bruid worden, krijgen ze de instructie: „Vergeet uw volk en het huis van uw [vleselijke] vader.” Ze moeten gefocust blijven „op de dingen die boven zijn, niet op de dingen die op de aarde zijn” (Kol. 3:1-4).

7. (a) Hoe heeft Christus zijn toekomstige bruid voorbereid? (b) Hoe beziet de bruid haar toekomstige Bruidegom?

7 Door de eeuwen heen heeft Christus zijn bruid voorbereid op de hemelse bruiloft. Paulus legde uit dat „Christus de gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend met het bad des waters door middel van het woord, opdat hij de gemeente in haar luister aan zich zou kunnen aanbieden, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig zou zijn en zonder smet” (Ef. 5:25-27). Paulus zei tegen de gezalfde christenen in Korinthe: „Ik ben jaloers over u met een goddelijke jaloezie, want ik persoonlijk heb u aan één man ten huwelijk beloofd om u als een eerbare maagd aan de Christus aan te bieden” (2 Kor. 11:2). De Bruidegom-Koning Jezus Christus waardeert de geestelijke „schoonheid” van zijn toekomstige bruid. En omdat de bruid hem als haar „heer” erkent, buigt ze zich voor haar toekomstige man neer.

DE BRUID WORDT BIJ DE KONING GEBRACHT

8. Waarom wordt over de bruid gezegd dat ze „een en al heerlijkheid” is?

8 Lees Psalm 45:13, 14a. Over de bruid wordt gezegd dat ze er prachtig uitziet voor de koninklijke bruiloft: ze is „een en al heerlijkheid”. In Openbaring 21:2 wordt gezegd dat ze is „toebereid als een bruid die zich voor haar man versierd  heeft”. Ze wordt vergeleken met een stad, het Nieuwe Jeruzalem. Die hemelse stad heeft „de heerlijkheid van God” en schittert „gelijk een zeer kostbare steen, als een kristalhelder schijnende jaspissteen” (Openb. 21:10, 11). In het boek Openbaring wordt de glans van het Nieuwe Jeruzalem schitterend beschreven (Openb. 21:18-21). Geen wonder dat de psalmist over de bruid zegt dat ze „een en al heerlijkheid” is! Dat is precies wat je zou verwachten van een koninklijke bruiloft in de hemel.

9. Wie is „de koning” bij wie de bruid wordt gebracht, en hoe is de bruid gekleed?

9 De bruid wordt bij de Bruidegom gebracht, de Messiaanse Koning. Hij heeft haar voorbereid door haar te reinigen „met het bad des waters door middel van het woord” zodat ze „heilig zou zijn en zonder smet” (Ef. 5:26, 27). Ook moet de bruid gepast gekleed zijn voor de gelegenheid. En dat is ze! „Haar kleding heeft gouden zettingen” en „in geweven kledij zal zij tot de koning worden geleid”. Voor de bruiloft van het Lam is ze getooid „met helder, rein, fijn linnen, want het fijne linnen beeldt de rechtvaardige daden van de heiligen af” (Openb. 19:8).

DE BRUILOFT IS AANGEBROKEN

10. Wanneer kan de bruiloft van het Lam plaatsvinden?

10 Lees Openbaring 19:7. Wanneer zal de bruiloft van het Lam plaatsvinden? Hoewel zijn vrouw zich heeft klaargemaakt voor het huwelijk, is wat erna gezegd wordt geen beschrijving van de bruiloft. In plaats daarvan volgt er een levendige beschrijving van de laatste fase van de grote verdrukking (Openb. 19:11-21). Wil dat zeggen dat de bruiloft plaatsvindt voordat de Bruidegom-Koning zijn overwinning voltooit? Nee. De visioenen in het boek Openbaring staan niet in chronologische volgorde. In Psalm 45 vindt de koninklijke bruiloft plaats nadat Jezus Christus zich met zijn zwaard heeft omgord en zijn vijanden overwonnen heeft (Ps. 45:3, 4).

11. In welke volgorde zal Christus zijn overwinning voltooien?

11 We kunnen daarom concluderen dat de gebeurtenissen zullen plaatsvinden in deze volgorde: Eerst zal het oordeel worden voltrokken aan „de grote hoer”, Babylon de Grote, het wereldrijk van valse religie (Openb. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2). Daarna zal Christus de rest van Satans slechte stelsel op aarde vernietigen in Armageddon, „de grote dag van God de Almachtige” (Openb. 16:14-16; 19:19-21). Uiteindelijk zal de Koning zijn overwinning voltooien door Satan en zijn demonen in de afgrond te werpen. Ze zijn dan beperkt tot een inactieve toestand die met de dood te vergelijken is (Openb. 20:1-3).

12, 13. (a) Wanneer zal de bruiloft van het Lam plaatsvinden? (b) Wie verheugen zich in de hemel over de bruiloft van het Lam?

12 Gezalfden die tijdens Christus’ tegenwoordigheid tot de dood trouw blijven, krijgen een opstanding tot hemels leven. Ergens na de vernietiging van Babylon de Grote zal Jezus alle overgebleven leden van de bruidklasse in de hemel bijeenbrengen (1 Thess. 4:16, 17). Alle leden van de bruid zullen dus in de hemel zijn voordat Armageddon losbarst. Pas na die oorlog kan de bruiloft van het Lam plaatsvinden. Dat zal echt een vreugdevolle gebeurtenis zijn! „Gelukkig zijn zij die uitgenodigd zijn tot de avondmaaltijd van de bruiloft van het Lam”, zegt Openbaring 19:9. De 144.000 leden van de bruidklasse zullen inderdaad gelukkig zijn. En de Bruidegom-Koning zal ermee ingenomen zijn dat al zijn koninklijke metgezellen symbolisch met hem in zijn  Koninkrijk aan zijn tafel eten en drinken (Luk. 22:18, 28-30). Maar niet alleen de Bruidegom en de bruid zullen zich verheugen over de bruiloft van het Lam.

13 Zoals eerder opgemerkt, zingen hemelse menigten: „Laten wij ons verheugen en verrukt zijn, en laten wij hem [Jehovah] de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is aangebroken en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt” (Openb. 19:6, 7). Maar hoe zit het met Jehovah’s aanbidders op aarde? Zullen ook zij delen in de vreugde?

„ZIJ ZULLEN WORDEN GEBRACHT MET VREUGDEBETOON”

14. Wie zijn de „maagden” of „metgezellinnen” van de bruid uit Psalm 45?

14 Lees Psalm 45:12, 14b, 15. Zacharia voorzei dat in de tijd van het einde mensen uit alle landen zich graag zouden aansluiten bij het overblijfsel van het geestelijke Israël. Hij schreef: „Het zal zijn in die dagen dat tien mannen uit alle talen der natiën zullen vastgrijpen, ja, zij zullen werkelijk de slip vastgrijpen van een man die een jood is, en zeggen: ’Wij willen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met ulieden is’” (Zach. 8:23). In Psalm 45:12 worden deze symbolische „tien mannen” aangeduid met „de dochter van Tyrus” en „de rijken van het volk”. Ze komen bij het gezalfde overblijfsel met geschenken en zoeken hun gunst en geestelijke hulp. Sinds 1935 heeft het overblijfsel miljoenen mensen „tot rechtvaardigheid” gebracht (Dan. 12:3). Deze trouwe metgezellen van de gezalfden hebben hun leven gereinigd en zijn in geestelijk opzicht maagden. Deze „maagden” of „metgezellinnen” van de bruid hebben zich aan Jehovah opgedragen en hebben  laten zien dat ze trouwe onderdanen zijn van de Bruidegom-Koning.

15. Hoe hebben de maagdelijke metgezellinnen samengewerkt met het gezalfde overblijfsel?

15 Het overblijfsel van de bruidklasse is deze maagdelijke metgezellinnen erg dankbaar voor hun ijverige hulp in de prediking van „dit goede nieuws van het koninkrijk” overal op aarde (Matth. 24:14). Niet alleen „de geest en de bruid blijven zeggen: ’Kom!’”, maar ook degenen die het horen, zeggen: „Kom!” (Openb. 22:17) De „andere schapen” hebben de leden van de bruidklasse „Kom!” horen zeggen en hebben zich aangesloten bij de bruid door „Kom!” te zeggen tegen mensen overal ter wereld (Joh. 10:16).

16. Welk voorrecht heeft Jehovah de andere schapen gegeven?

16 Het gezalfde overblijfsel houdt van de andere schapen en is blij dat de Vader van de Bruidegom, Jehovah, ze het voorrecht heeft gegeven om te delen in de vreugde van de hemelse bruiloft. Over deze maagdelijke metgezellinnen was voorzegd: „Zij zullen worden gebracht met vreugdebetoon en blijdschap.” De andere schapen, die de hoop hebben voor altijd op aarde te leven, zullen zich net als de rest van het universum verheugen als de bruiloft van het Lam in de hemel plaatsvindt. Het boek Openbaring zegt over de leden van de „grote schare” dat ze „voor de troon en voor het Lam” staan. Ze dienen Jehovah in het aardse voorhof van zijn geestelijke tempel (Openb. 7:9, 15).

De bruiloft van het Lam zorgt voor blijdschap bij de maagdelijke metgezellinnen van de bruid (Zie alinea 16)

„IN DE PLAATS VAN UW VOORVADERS ZULLEN UW ZONEN BLIJKEN TE ZIJN”

17, 18. (a) Welke voordelen werpt de bruiloft van het Lam af? (b) Voor wie zal Christus tijdens zijn duizendjarige regering een vader worden?

17 Lees Psalm 45:16. De maagdelijke metgezellinnen van Christus’ hemelse bruid zullen nog meer reden hebben om zich te verheugen als ze zien dat het huwelijk in de nieuwe wereld voordelen afwerpt. De Bruidegom-Koning zal zijn aandacht richten op de aarde en een opstanding geven aan zijn aardse „voorvaders”, die zijn „zonen” zullen worden (Joh. 5:25-29; Hebr. 11:35). Sommigen van hen zal hij als „vorsten (...) aanstellen op de gehele aarde”. Ongetwijfeld zal hij ook een aantal trouwe ouderlingen uit deze tijd uitkiezen om in de nieuwe wereld de leiding te nemen (Jes. 32:1).

18 Tijdens de duizendjarige regering zal Christus ook voor anderen een vader worden. Alle mensen op aarde die geloof stellen in Jezus’ loskoopoffer krijgen eeuwig leven (Joh. 3:16). Hij wordt dan hun „Eeuwige Vader” (Jes. 9:6, 7).

GEMOTIVEERD OM ZIJN NAAM BEKEND TE MAKEN

19, 20. Welke invloed hebben de spannende gebeurtenissen in Psalm 45 op alle ware christenen in deze tijd?

19 Lees Psalm 45:1, 17. De gebeurtenissen in Psalm 45 zijn belangrijk voor alle christenen. De overgebleven gezalfden kijken ernaar uit om binnenkort in de hemel verenigd te worden met hun broeders en hun Bruidegom. De andere schapen zijn gemotiveerd om zich steeds meer te onderwerpen aan de glorieuze Koning en zijn dankbaar voor het voorrecht om verbonden te zijn met de overgebleven leden van zijn bruid op aarde. Na hun bruiloft zullen Christus en zijn bruid ongekende zegeningen uitstorten op de bewoners van de aarde (Openb. 7:17; 21:1-4).

20 Als we vooruitkijken naar de vervulling van de „aangename zaak” over de Messiaanse Koning, motiveert dat ons om zijn naam te „vermelden” of bekend te maken. Laten we daarom de Koning „tot onbepaalde tijd, ja, voor eeuwig” prijzen.