Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Kun je je dit herinneren?

Kun je je dit herinneren?

Kijk eens wat je hebt onthouden van de laatste uitgaven van De Wachttoren:

Wanneer heeft Jezus tot de „geesten in de gevangenis” gepredikt? (1 Petr. 3:19)

Het lijkt erop dat Jezus enige tijd nadat hij een opstanding had gekregen aan de slechte geesten bekendmaakte dat ze een verdiende straf zouden ontvangen. — 15/6, blz. 23.

Welke drie uitdagingen moeten overwonnen worden om een succes te maken van een tweede huwelijk?

Die uitdagingen zijn: het eerste huwelijk dreigt het tweede huwelijk te overschaduwen; omgang met oude vrienden die je nieuwe partner nog niet kennen; je nieuwe partner vertrouwen als je eerste partner ontrouw was. — 1/7, blz. 9, 10.

Wanneer oordeelt Jezus mensen als schapen of bokken? (Matth. 25:32)

Dat zal zijn als Jezus komt om mensen te oordelen tijdens de grote verdrukking, na de vernietiging van valse religie. — 15/7, blz. 6.

Wanneer zullen de wettelozen die in de gelijkenis van de tarwe en het onkruid genoemd worden wenen en knarsetanden? (Matth. 13:36, 41, 42)

Dat zullen ze doen tijdens de grote verdrukking als ze inzien dat er geen uitweg meer is. — 15/7, blz. 13.

Wanneer is de vervulling van Jezus’ woorden over de getrouwe en beleidvolle slaaf? (Matth. 24:45-47)

De vervulling begon niet met Pinksteren 33, maar na 1914. In 1919 werd de slaaf aangesteld over de huisknechten: alle christenen die geestelijk gevoed worden. — 15/7, blz. 21-23.

Wanneer stelt Jezus de getrouwe slaaf aan over al zijn bezittingen?

Dat zal in de toekomst zijn, tijdens de grote verdrukking als de getrouwe slaaf de hemelse beloning ontvangt. — 15/7, blz. 25.

Worden sommige personen in de Bijbel niet bij name genoemd omdat ze slecht of onbelangrijk waren?

Die conclusie hoeven we niet te trekken. Er zijn zowel goede als slechte personen die in de Bijbel niet bij name worden genoemd (Ruth 4:1-3; Matth. 26:18). We kennen van maar twee getrouwe engelen de naam. — 1/8, blz. 10.

Door kracht van God konden 230 Getuigen de lange tocht vanuit het concentratiekamp Sachsenhausen overleven. Wat hielp ze nog meer?

Hoewel ze verzwakt waren door ondervoeding en ziekte moedigden ze elkaar constant aan om door te gaan. — 15/8, blz. 18.

Waarom is het verslag over Israëls oversteek van de Jordaan naar het beloofde land aanmoedigend voor ons?

Hoewel het water van de rivier hoog stond, hield Jehovah de stroom tegen zodat zijn volk kon oversteken. Dat moet hun geloof en vertrouwen in hem gesterkt hebben, en het zal ons ook sterken. — 15/9, blz. 16.

Wat blijkt uit de manier waarop kleuren in de Bijbel worden gebruikt?

Daaruit blijkt dat God begrijpt dat kleuren invloed hebben op de emoties van mensen en ons kunnen helpen dingen te onthouden. — 1/10, blz. 14, 15.

Hoe gaat de profetie uit Micha 5:5 over hertogen en herders in deze tijd in vervulling?

We begrijpen dat de ’zeven herders en acht hertogen’ uit Micha 5:5 de gemeenteouderlingen zijn, die Gods volk sterken voor een voorzegde aanval in de toekomst. — 15/11, blz. 20.

Wat zijn een paar redenen waarom we God nodig hebben?

We hebben goede leiding en antwoorden nodig, en die geeft God allebei. Hij helpt ons een goed en gelukkig leven te hebben, en hij zal de beloften in zijn Woord vervullen om dat mogelijk te maken. — 1/12, blz. 4-6.