Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  november 2013

Hoe behoud je „een wachtende houding”?

Hoe behoud je „een wachtende houding”?

’Ik wil van een wachtende houding blijk geven.’ — MICHA 7:7.

1. Waarom zouden we ongeduldig kunnen worden?

TOEN in 1914 het Messiaanse Koninkrijk werd opgericht, begonnen de laatste dagen van Satans stelsel. In dat jaar brak er oorlog uit in de hemel, en Jezus slingerde de Duivel en de demonen naar de omgeving van de aarde. (Lees Openbaring 12:7-9.) Satan weet dat hij „slechts een korte tijdsperiode heeft” (Openb. 12:12). Maar die „tijdsperiode” duurt langer dan sommigen van ons hadden verwacht. Ben jij ongeduldig geworden terwijl je wacht tot Jehovah ingrijpt?

2. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

2 Ongeduld kan gevaarlijk zijn, want we kunnen daardoor overhaast reageren. Hoe behoud je dan een wachtende houding? Dit artikel zal je daarbij helpen door de volgende vragen te beantwoorden: (1) Wat kunnen we over geduld leren van het voorbeeld van de profeet Micha? (2) Welke gebeurtenissen zijn een signaal voor het einde van de wachtperiode? (3) Hoe kunnen we laten zien dat we waardering hebben voor Jehovah’s geduld?

HET VOORBEELD VAN MICHA

3. Hoe was de situatie in Israël in Micha’s tijd?

3 Lees Micha 7:2-6. Jehovah’s profeet Micha zag de geestelijke toestand van Israël verslechteren. Het volk was in de tijd van de slechte koning Achaz zeer verdorven geworden. Micha vergelijkt de ontrouwe Israëlieten met „een stekelstruik” en „een doornhaag”. Net als een stekelstruik of doornhaag iemand die erdoorheen loopt verwondt, zo brachten de ontaarde Israëlieten iedereen met wie ze te maken kregen schade toe. De situatie was zo erg dat zelfs familiebanden niets meer zeiden. Micha wist dat hij niets kon doen om de situatie te veranderen en stortte daarom zijn hart uit bij Jehovah. Daarna wachtte hij geduldig op  Hem. Hij vertrouwde erop dat Jehovah op Zijn tijd zou ingrijpen.

4. Met welke problemen krijgen we te maken?

4 Net als Micha moeten we tussen egoïstische mensen leven. Velen zijn „ondankbaar, deloyaal, zonder natuurlijke genegenheid” (2 Tim. 3:2, 3). Het kan best zwaar zijn als collega’s, klasgenoten en buren een zelfzuchtige houding hebben. Maar sommigen van ons hebben het nog moeilijker. Jezus zei dat zijn volgelingen te maken zouden krijgen met tegenstand van familieleden. Hij beschreef de impact die zijn boodschap zou hebben met woorden die lijken op wat in Micha 7:6 staat. Hij zei: „Ik ben gekomen om verdeeldheid teweeg te brengen tussen een mens en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een jonge vrouw en haar schoonmoeder. Ja, ’s mensen vijanden zullen zijn eigen huisgenoten zijn” (Matth. 10:35, 36). Het kan heel moeilijk zijn als familieleden die ons geloof niet delen ons bespotten en tegenstand bieden! Als we met zulke beproevingen te maken hebben, moeten we niet onder die druk bezwijken. In plaats daarvan moeten we trouw blijven en geduldig wachten totdat Jehovah de dingen oplost. Als we om zijn hulp blijven vragen, zal hij ons de kracht en wijsheid geven die we nodig hebben om te kunnen volharden.

5, 6. Welke beloning kreeg Micha, maar wat heeft hij niet meegemaakt?

5 Jehovah beloonde Micha voor zijn geduld. Micha maakte mee dat er een eind kwam aan koning Achaz en zijn slechte regering. Hij zag dat Achaz’ zoon, de goede koning Hizkia, de troon erfde en de ware aanbidding herstelde. En hij zag hoe de profetie die hij over Samaria had opgeschreven in vervulling ging toen de Assyriërs het noordelijke koninkrijk Israël binnenvielen (Micha 1:6).

6 Toch heeft Micha niet de vervulling gezien van alles wat hij onder inspiratie had geprofeteerd. Hij schreef bijvoorbeeld: ’In het laatst der dagen zal de berg van het huis van Jehovah stevig bevestigd worden boven de top der bergen, en hij zal stellig verheven worden boven de heuvels; en daarheen moeten volken stromen. En vele natiën zullen stellig heengaan en zeggen: „Komt, en laten wij opgaan naar de berg van Jehovah”’ (Micha 4:1, 2). Micha stierf lang voordat die profetie in vervulling ging. Toch was hij vastbesloten om Jehovah tot de dood trouw te dienen, ongeacht wat anderen om hem heen deden. Hij schreef: „Alle volken, van hun kant, zullen elk in de naam van hun god wandelen; maar wij, van onze kant, zullen wandelen in de naam van Jehovah, onze God, tot onbepaalde tijd, ja voor eeuwig” (Micha 4:5). Micha kon in moeilijke tijd geduldig wachten omdat hij er volledig van overtuigd was dat Jehovah al Zijn beloften zou nakomen. De loyale profeet vertrouwde op Jehovah.

7, 8. (a) Waarom hebben we alle reden tot vertrouwen? (b) Waardoor zal de tijd sneller voorbijgaan?

7 Hebben wij net zo’n vertrouwen in Jehovah? Daar hebben we alle reden voor. We hebben de vervulling van Micha’s profetie gezien. „In het laatst der dagen” zijn miljoenen mensen uit alle volken en stammen en talen samengestroomd naar „de berg van het huis van Jehovah”. Zelfs al komen deze aanbidders uit landen die in oorlog met elkaar zijn, ze hebben „hun zwaarden tot ploegscharen” gesmeed en willen „de oorlog niet meer leren” (Micha 4:3). Wat is het een voorrecht dat we deel mogen uitmaken van Jehovah’s vredige volk!

8 We willen allemaal dat Jehovah gauw een eind maakt aan deze slechte wereld.  Maar om geduldig te kunnen wachten, moeten we dingen vanuit Jehovah’s standpunt bezien. Hij heeft een dag vastgesteld waarop hij de mensheid zal oordelen „door een man die hij heeft aangesteld”, Jezus Christus (Hand. 17:31). Maar tot die tijd geeft God alle soorten van mensen de kans om ’tot een nauwkeurige kennis van de waarheid te komen’, te handelen naar die kennis en gered te worden. Er staan levens op het spel. (Lees 1 Timotheüs 2:3, 4.) Als we druk bezig zijn om anderen te helpen nauwkeurige kennis te krijgen over Jehovah, zal de tijd die rest tot zijn oordeel komt sneller voorbijgaan. Binnenkort is het te laat. We zullen dan heel blij zijn dat we druk bezig zijn gebleven in de prediking.

SIGNALEN DAT HET EINDE NABIJ IS

9-11. Is 1 Thessalonicenzen 5:3 in vervulling gegaan? Leg uit.

9 Lees 1 Thessalonicenzen 5:1-3. In de nabije toekomst zullen de naties „Vrede en zekerheid!” zeggen. Om niet overvallen te worden door die verklaring, moeten we „wakker blijven en onze zinnen bij elkaar houden” (1 Thess. 5:6). Om ons te helpen geestelijk wakker te blijven, gaan we kort stilstaan bij gebeurtenissen die de weg vrijgemaakt hebben voor deze bijzondere verklaring.

10 Na de beide wereldoorlogen wilden de naties heel graag dat er vrede kwam. Na de Eerste Wereldoorlog werd de Volkenbond opgericht met de bedoeling vrede te brengen. Later, na de Tweede Wereldoorlog, hadden veel mensen de hoop dat de Verenigde Naties vrede zouden realiseren. Politieke en religieuze leiders hebben naar die instellingen opgezien voor vredige omstandigheden op aarde. Zo werd 1986 door de VN uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Vrede. Dat jaar kwamen de leiders van veel landen en religies in Assisi (Italië) met het hoofd van de katholieke kerk samen om voor de vrede te bidden.

11 Toch vormen die verklaring van vrede en zekerheid en vergelijkbare uitspraken geen vervulling van de profetie in  1 Thessalonicenzen 5:3. Waarom niet? Omdat de voorzegde „plotselinge vernietiging” nog niet heeft plaatsgevonden.

12. Wat weten we over de verklaring „Vrede en zekerheid”?

12 Wie zal in de toekomst deze belangrijke uitspraak „Vrede en zekerheid!” doen? Welke rol hebben de leiders van de christenheid en andere religies? Hoe zijn de verschillende regeringsleiders erbij betrokken? De Bijbel zegt daar niets over. Wat we wel weten is dat welke vorm deze uitspraak ook heeft of hoe overtuigend die ook klinkt, het loze woorden zullen zijn. Deze oude wereld, die door en door verdorven is, blijft onder Satans macht staan en zal niet veranderen. Het zou heel jammer zijn als iemand van ons in die satanische propaganda zou geloven en zijn christelijke neutraliteit zou schenden.

13. Waarom houden engelen de winden van vernietiging tegen?

13 Lees Openbaring 7:1-4. Terwijl we wachten op de vervulling van 1 Thessalonicenzen 5:3, houden machtige engelen de vernietigende winden van de grote verdrukking tegen. Waar wachten ze op? Johannes beschreef één belangrijke gebeurtenis: de definitieve verzegeling van de gezalfde „slaven van onze God”. * Als die definitieve verzegeling eenmaal voltooid is, zullen de engelen de winden van vernietiging loslaten. Wat zal er dan gebeuren?

14. Wat laat zien dat de ondergang van Babylon de Grote nabij is?

14 Babylon de Grote, het wereldrijk van valse religie, zal binnenkort verdiend aan haar eind komen. „Volken en scharen en natiën en talen” zullen haar niet echt kunnen steunen. Er zijn al tekenen dat haar ondergang nabij is (Openb. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21). Een gebrek aan steun blijkt nu al in de media: religie en religieuze leiders komen steeds meer onder vuur te liggen. Toch hebben de leiders van Babylon de Grote niet het gevoel dat ze echt gevaar lopen. Maar ze vergissen zich! Na de verklaring „Vrede en zekerheid!” zullen de politieke elementen van Satans wereld zich plotseling tegen valse religie keren en haar wegvagen. Babylon de Grote zal voorgoed verdwenen zijn! Het is zeker de moeite waard om geduldig op die ingrijpende gebeurtenissen te wachten (Openb. 18:8, 10).

WAARDERING VOOR GODS GEDULD

15. Waarom wacht Jehovah geduldig?

15 Hoewel mensen Jehovah’s naam onteren, wacht hij geduldig tot het juiste moment om in te grijpen. Hij wil niet dat er oprechte mensen vernietigd worden (2 Petr. 3:9, 10). Denk jij er net zo over? Voordat Jehovah’s dag komt, kunnen we onze waardering voor zijn geduld op de volgende manieren laten zien.

16, 17. (a) Waarom willen we inactieven helpen? (b) Waarom is het zo belangrijk dat inactieven nu tot Jehovah terugkeren?

16 Help inactieven. Jezus zei dat er vreugde in de hemel is als er maar één verloren schaap teruggevonden wordt (Matth. 18:14; Luk. 15:3-7). Het is duidelijk dat Jehovah veel geeft om iedereen die liefde voor zijn naam heeft getoond, zelfs degenen die hem nu niet actief dienen. Als we zulke personen helpen tot de gemeente terug te keren, kunnen we ertoe bijdragen dat Jehovah en de engelen zich verheugen.

17 Ben jij een van de personen die God op dit moment niet actief dienen? Misschien ga je niet meer naar de vergaderingen omdat iemand in de gemeente  je heeft gekwetst. Als dat al een tijd geleden is, vraag je dan af: Heeft mijn leven nu meer zin en ben ik gelukkiger? Was het Jehovah die me beledigd heeft of een onvolmaakt mens? Heeft Jehovah me ooit kwaad gedaan? Jehovah heeft ons altijd goed behandeld. Zelfs als we niet meer trouw zijn aan onze opdracht aan hem, staat hij ons toe gebruik te maken van de goede dingen die hij geeft (Jak. 1:16, 17). Binnenkort komt Jehovah’s dag. Het is nu de tijd om terug te keren tot onze liefdevolle Vader en tot de gemeente, de enige plek waar we veilig zijn in deze laatste dagen (Deut. 33:27; Hebr. 10:24, 25).

Gods volk doet er alles aan om inactieven te helpen tot Jehovah terug te keren (Zie paragraaf 16, 17)

18. Waarom moeten we degenen die de leiding nemen ondersteunen?

18 Ondersteun trouw degenen die de leiding nemen. Als een liefdevolle Herder leidt en beschermt Jehovah ons. Hij heeft zijn Zoon aangesteld als de Opperherder van de kudde (1 Petr. 5:4). Ouderlingen in meer dan honderdduizend gemeenten geven al Gods schapen herderlijke zorg (Hand. 20:28). Als we degenen die aangesteld zijn om de leiding te nemen loyaal ondersteunen, laten we onze waardering zien voor alles wat Jehovah en Jezus voor ons gedaan hebben.

19. Hoe kunnen we de gelederen sluiten?

19 Versterk je band met je broeders en zusters. Als een geoefend leger aangevallen wordt, sluiten de afzonderlijke soldaten de gelederen, zodat er geen gaten vallen in de linies. Zo wordt hun verdediging ondoordringbaar. Satan intensiveert zijn aanvallen op Gods volk. Het is nu niet het moment om ruzie te maken in de gelederen. We moeten juist de onderlinge band versterken, elkaars onvolmaaktheden door de vingers zien en vertrouwen tonen in Jehovah’s leiding.

Het is nu de tijd om een blok te vormen tegen Satan en de demonen (Zie paragraaf 19)

20. Wat moeten we nu doen?

20 Laten we allemaal geestelijk wakker blijven en van een wachtende houding blijk geven. Wacht geduldig op de verklaring „Vrede en zekerheid!” en de definitieve verzegeling van de gezalfden. Daarna zullen de vier engelen de verwoestende winden loslaten en zal Babylon de Grote vernietigd worden. Luister in afwachting van deze ingrijpende gebeurtenissen naar degenen die aangesteld zijn om de leiding te nemen in Jehovah’s organisatie. Vorm een blok tegen de Duivel en de demonen! Het is nu de tijd om de raad van de psalmist op te volgen: „Weest moedig, en moge uw hart sterk zijn, gij allen die op Jehovah wacht” (Ps. 31:24).

^ ¶13 Zie voor een bespreking van het verschil tussen de eerste verzegeling van de gezalfden en hun definitieve verzegeling De Wachttoren van 1 januari 2007, blz. 30, 31.