Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

De levende God wordt geopenbaard in de schepping

De levende God wordt geopenbaard in de schepping

„Gij, Jehovah, ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid (...) te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen.” — OPENBARING 4:11.

1. Wat moeten we doen om ons geloof sterk te houden?

VEEL mensen zeggen dat ze alleen geloven wat ze kunnen zien. Hoe kunnen we zulke personen helpen geloof in God op te bouwen? De Bijbel zegt namelijk: „Geen mens heeft ooit God gezien” (Joh. 1:18). En wat kunnen we doen om ons eigen geloof in „de onzichtbare God”, Jehovah, sterk te houden? (Kol. 1:15) Eerst moeten we weten welke leringen de waarheid over Jehovah vertroebelen. Daarna moeten we de Bijbel vaardig gebruiken om redeneringen omver te werpen die „tegen de kennis van God” gericht zijn (2 Kor. 10:4, 5).

2, 3. Wat zijn twee leringen die mensen verblinden voor de waarheid over God?

2 Eén veelvoorkomende valse lering die mensen verblindt voor de waarheid over God is de evolutieleer. Deze menselijke redenering spreekt de Bijbel tegen en ontneemt mensen hoop. Volgens de evolutieleer is al het leven spontaan ontstaan. Dat zou betekenen dat het leven van de mens geen doel heeft.

3 Aan de andere kant zijn er fundamentalistische christenen die leren dat het universum, waaronder onze aarde en al het leven erop, maar een paar duizend jaar oud is. Aanhangers van deze leer, het creationisme, hebben misschien veel respect voor de Bijbel, maar ze beweren dat God een paar duizend jaar geleden alle dingen in zes dagen van 24 uur geschapen heeft. Ze verwerpen geloofwaardige wetenschappelijke bewijzen die hun mening weerleggen. Het creationisme zaait dus twijfel over de Bijbel door die als onredelijk en onnauwkeurig te laten overkomen. Personen die zulke meningen promoten, doen ons misschien denken aan sommigen in de eerste eeuw die ijver voor God hadden „maar niet overeenkomstig nauwkeurige kennis” (Rom. 10:2). Hoe kunnen we Gods  Woord gebruiken om „sterk verschanste” dingen als de evolutieleer en het creationisme omver te werpen? * Dat kunnen we alleen als we ons best doen om nauwkeurige kennis te krijgen van wat de Bijbel leert.

GELOOF IS GEBASEERD OP BEWIJZEN EN LOGISCHE ARGUMENTEN

4. Waarop moet ons geloof gebaseerd zijn?

4 De Bijbel leert ons om kennis naar waarde te schatten (Spr. 10:14). Jehovah wil dat ons geloof in hem gebaseerd is op bewijzen en logische argumenten, en niet op menselijke filosofieën of religieuze tradities. (Lees Hebreeën 11:1.) Om een sterk geloof in God op te bouwen, moeten we er eerst van overtuigd zijn dat hij bestaat. (Lees Hebreeën 11:6.) We geloven dat hij bestaat, niet omdat we gewoon ergens in willen geloven, maar omdat we de feiten hebben onderzocht en ons „denkvermogen” hebben gebruikt (Rom. 12:1).

5. Wat is één reden waarom we ervan overtuigd kunnen zijn dat God bestaat?

5 Paulus geeft één reden waarom we ervan overtuigd kunnen zijn dat God bestaat, ook al kunnen we hem niet zien. Hij schreef over Jehovah: „Zijn onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid” (Rom. 1:20). Hoe kun je iemand die aan het bestaan van God twijfelt, helpen in te zien dat Paulus’ geïnspireerde woorden waar zijn? Je zou een paar van de volgende bewijzen uit de schepping kunnen bespreken die de macht en wijsheid van onze Schepper openbaren.

BEWIJZEN VAN GODS MACHT IN DE SCHEPPING

6, 7. Hoe blijkt Jehovah’s macht uit twee schilden die ons beschermen?

6 Jehovah’s macht blijkt uit twee schilden die ons beschermen: de atmosfeer en het magnetisch veld van de aarde. De atmosfeer zorgt er niet alleen voor dat we kunnen ademen, maar beschermt ons ook tegen brokken materie die door de ruimte vliegen en grote schade kunnen veroorzaken. Het overgrote deel hiervan verbrandt als het de atmosfeer binnenkomt, waardoor mooie heldere lichtstrepen aan de nachtelijke hemel ontstaan.

7 Ook het magnetisch veld van de aarde beschermt ons. Dit schild vindt zijn oorsprong diep in de aarde. De buitenkern van de aarde bestaat vooral uit vloeibaar ijzer en zorgt voor een krachtig magnetisch veld dat ons omringt en tot ver in de ruimte reikt. Dit veld beschermt ons tegen de straling die vrijkomt bij zonnevlammen en explosies in de buitenste atmosfeer van de zon. Dankzij het magnetisch veld wordt het leven op het oppervlak van onze planeet niet verschroeid door deze energie-uitbarstingen. In plaats daarvan worden ze geabsorbeerd en afgebogen. We zien bewijzen van dit magnetisch veld in de kleurrijke lichtverschijnselen aan de hemel in de buurt van de noord- en zuidpool. Het is duidelijk dat Jehovah „sterk is in kracht”. (Lees Jesaja 40:26.)

GODS WIJSHEID ZICHTBAAR IN DE NATUUR

8, 9. Hoe is Jehovah’s wijsheid zichtbaar in de kringlopen?

8 Jehovah’s wijsheid is zichtbaar in de kringlopen die het leven in stand houden. Stel dat je in een dichtbevolkte, ommuurde stad woont waar geen aanvoer van schoon water is en het afval niet wordt afgevoerd.  Zo’n stad zou al snel smerig en onleefbaar worden. In zekere zin is onze aarde met die ommuurde stad te vergelijken. De hoeveelheid water op aarde is beperkt en we kunnen niet zomaar afvalproducten in de ruimte lozen. Toch kan deze ’ommuurde stad’ miljarden schepselen generatie na generatie in leven houden. Hoe? Door de geweldige manier waarop de aarde de elementen die essentieel zijn voor leven hergebruikt.

9 Neem de zuurstofkringloop. Miljarden schepselen nemen zuurstof op en geven kooldioxide af. Toch raakt de zuurstof nooit op en wordt de atmosfeer nooit verzadigd van kooldioxide. Hoe kan dat? Het antwoord heeft te maken met een bijzonder proces dat fotosynthese heet. Planten nemen daarbij kooldioxide, water, zonlicht en voedingsstoffen op en produceren koolhydraten en zuurstof. Als wij zuurstof opnemen is de kringloop compleet. In letterlijk opzicht gebruikt Jehovah de planten die hij ontworpen heeft om „aan allen leven en adem” te geven (Hand. 17:25). Wat een uitzonderlijke wijsheid!

10, 11. Hoe is Jehovah’s wijsheid zichtbaar in de monarchvlinder en de libel?

10 Hoe geniaal Jehovah is blijkt ook uit de verscheidenheid aan schepselen op onze bijzondere planeet. Schattingen van het aantal soorten op aarde variëren van 2 tot 100 miljoen. (Lees Psalm 104:24.) Kijk eens naar de wijsheid die blijkt uit het ontwerp van een paar van die schepselen.

Gods wijsheid is zichtbaar in het ontwerp van de ogen van de libel; de inzet is een uitvergroting (Zie paragraaf 11)

11 De monarchvlinder bijvoorbeeld heeft een brein dat ongeveer zo groot is als het puntje van een balpen. Toch kunnen monarchvlinders een afstand van bijna drieduizend kilometer afleggen, van Canada naar een bepaald bos in Mexico. Ze navigeren daarbij op de zon. Hoe doen ze dat aangezien de stand van de zon aan de hemel verandert? Jehovah heeft het brein van monarchvlinders zo ontworpen dat ze daar rekening mee kunnen houden. Een ander voorbeeld is het oog van de libel. Dit dier ziet door middel van twee facetogen. Elk oog heeft zo’n 30.000 afzonderlijke lenzen. Toch kan het kleine brein van de libel de signalen van al die lenzen ontcijferen en de kleinste beweging in zijn omgeving waarnemen.

12, 13. Wat vind je indrukwekkend aan Jehovah’s ontwerp van de cellen waaruit je lichaam bestaat?

12 Nog indrukwekkender is Jehovah’s ontwerp van de cellen waar alle levende schepselen uit zijn opgebouwd. Je lichaam bestaat bijvoorbeeld uit zo’n honderd biljoen cellen. Binnen in elk van die cellen zit DNA (desoxyribonucleïnezuur). Daar is het grootste deel van de informatie in opgeslagen die nodig is voor het bouwen van je hele lichaam.

13 Hoeveel informatie bevat het DNA? Vergelijk de opslagcapaciteit van één gram  DNA eens met die van een cd. Een cd kan alle informatie bevatten die in een woordenboek staat, wat bijzonder is omdat een cd niet meer dan een dun plastic schijfje is. Toch kan slechts één gram DNA net zo veel informatie bevatten als een biljoen cd’s! Anders gezegd, een theelepel DNA in droge toestand kan genoeg informatie bevatten om 350 keer het aantal mensen te bouwen dat nu leeft!

14. Hoe denk je over Jehovah als je stilstaat bij ontdekkingen van wetenschappers?

14 Koning David zei dat het was alsof Jehovah in een boek alle informatie had geschreven die nodig was om een menselijk lichaam te bouwen. Hij zei: „Uw ogen zagen zelfs het embryo van mij, en in uw boek waren alle delen ervan beschreven, met betrekking tot de dagen dat ze werden gevormd en nog niet één onder ze er was” (Ps. 139:16). We kunnen begrijpen waarom hij Jehovah wilde prijzen toen hij stilstond bij de manier waarop zijn lichaam was gemaakt. Door recente ontdekkingen van wetenschappers krijgen we steeds meer bewondering voor de manier waarop Jehovah ons gemaakt heeft. Die ontdekkingen geven ons nog meer reden om in te stemmen met de psalmist: „Ik zal u prijzen omdat ik op een vrees inboezemende wijze wonderbaar ben gemaakt. Uw werken zijn wonderbaar, zoals mijn ziel zeer wel weet” (Ps. 139:14). Hoe kunnen mensen ontkennen dat de schepping bewijst dat er een levende God is?

HELP ANDEREN DE LEVENDE GOD TE VERHEERLIJKEN

15, 16. (a) Hoe bouwen onze publicaties waardering op voor Jehovah’s schepping? (b) Welk artikel uit de rubriek „Toeval of ontwerp?” heeft indruk op je gemaakt?

15 In de loop van tientallen jaren heeft de Ontwaakt! miljoenen mensen geholpen in te zien wat de schepping onthult over onze levende God. De Ontwaakt! van september 2006 bijvoorbeeld had de titel „Bestaat er een Schepper?” Dit themanummer was bedoeld om de ogen te openen van mensen die verblind zijn door de evolutieleer en het creationisme. Over dat tijdschrift schreef een zuster naar het bijkantoor in de VS: „De actie voor het aanbieden van dit themanummer ging fantastisch. Eén vrouw vroeg om twintig exemplaren. Ze is lerares biologie en wilde al haar leerlingen een exemplaar geven.” Een broeder schreef: „Ik ga al sinds eind jaren veertig in de velddienst en ben nu bijna 75, maar ik heb nog nooit zo van de velddienst genoten als deze maand met het aanbieden van het themanummer van de Ontwaakt!”

16 Sinds een paar jaar heeft de Ontwaakt! de rubriek „Toeval of ontwerp?” Deze korte artikelen laten uitkomen hoe bijzonder het ontwerp in de schepping is en hoe de mens geprobeerd heeft de Meesterontwerper na te bootsen. In 2010 kregen we met de nieuwe brochure Is het leven geschapen? nog meer materiaal om ons te helpen God te verheerlijken. De prachtige afbeeldingen en leerzame diagrammen die erin staan, zijn bedoeld om onze waardering voor Jehovah’s schepping te vergroten. De vragen aan het eind van elk gedeelte helpen de lezer te redeneren over wat hij net gelezen heeft. Heb je deze geweldige brochure al kunnen gebruiken als je van huis tot huis gaat of bij het openbaar of informeel getuigenis geven?

17, 18. (a) Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen hun geloof met meer zelfvertrouwen te verdedigen? (b) Hoe heb je de brochures over schepping bij de gezinsaanbidding gebruikt?

17 Ouders, hebben jullie deze mooie brochure met je kinderen doorgenomen bij je gezinsaanbidding? Als je dat doet, kun je je kinderen helpen waardering te krijgen voor onze levende God. Misschien  heb je kinderen die op de middelbare school zitten. Zij zijn een speciaal doelwit van personen die de evolutieleer onderwijzen. Wetenschappers, leraren, natuurdocumentaires en zelfs films promoten het idee dat evolutie een feit is. Je kunt je kinderen helpen deze propaganda te bestrijden door gebruik te maken van de brochure Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven, die ook in 2010 uitkwam. Net als Is het leven geschapen? moedigt deze brochure jongeren aan hun „denkvermogen” te ontwikkelen (Spr. 2:10, 11). Ze leren hoe ze kunnen vaststellen of wat ze op school leren logisch is.

Ouders, bereid je kinderen erop voor hun geloof te verdedigen (Zie paragraaf 17)

18 Soms zijn er sensationele nieuwsberichten dat wetenschappers ontbrekende schakels hebben gevonden. Of er wordt beweerd dat wetenschappers in hun laboratoria hebben bewezen dat leven door toeval kan ontstaan. De Ontstaan van het leven-brochure is bedoeld om leerlingen te helpen voor zichzelf te bepalen of zulke berichten bewijzen dat de mens uit lagere levensvormen is geëvolueerd. Ouders, gebruik deze brochures om je kinderen te helpen met meer zelfvertrouwen hun geloof in een Schepper te kunnen uitleggen. (Lees 1 Petrus 3:15.)

19. Welk voorrecht hebben we allemaal?

19 Het goed onderbouwde materiaal dat we via Jehovah’s organisatie krijgen, helpt ons zijn prachtige eigenschappen in de natuur te zien. Door die logische bewijzen lopen we over van lof voor onze God (Ps. 19:1, 2). Het is een voorrecht Jehovah, de Schepper van alle dingen, de eer en heerlijkheid te geven die hij absoluut verdient! — 1 Tim. 1:17.

^ par. 3 Zie de brochure Is het leven geschapen? (blz. 24-28) voor informatie over hoe je kunt redeneren met personen die creationisme voorstaan.