„Jehovah is goed jegens allen, en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken.” — PSALM 145:9.

1, 2. Welke gelegenheid hebben Jehovah’s vrienden?

„WE ZIJN bijna 35 jaar getrouwd”, vertelt een zuster die Monika heet. „Mijn man en ik kennen elkaar heel goed. Maar na al die jaren leren we nog steeds nieuwe dingen over elkaar!” Dat is zonder twijfel in veel huwelijken en vriendschappen het geval.

2 Natuurlijk willen we degenen van wie we houden graag beter leren kennen. Maar de belangrijkste vriendschap die we kunnen ontwikkelen, is die met Jehovah. We zullen nooit alles over hem weten (Rom. 11:33). Onze waardering voor Jehovah’s eigenschappen kunnen we voor altijd blijven verdiepen (Pred. 3:11).

3. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 Het vorige artikel heeft ons geholpen meer waardering te krijgen voor Jehovah’s benaderbaarheid en onpartijdigheid. We gaan nu twee andere aantrekkelijke eigenschappen van Jehovah bespreken: zijn vrijgevigheid en zijn redelijkheid. Daardoor raken we er nog meer van overtuigd dat ’Jehovah goed is jegens allen, en dat zijn barmhartigheden over al zijn werken zijn’ (Ps. 145:9).

JEHOVAH IS VRIJGEVIG

4. Wat is de essentie van echte vrijgevigheid?

4 Wat betekent het vrijgevig te zijn? Dat valt op te maken uit Jezus’ woorden in Handelingen 20:35: „Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen.” Met die eenvoudige uitspraak gaf hij de essentie van echte vrijgevigheid weer. Een vrijgevig persoon geeft graag zijn tijd, energie en middelen om anderen te helpen. Vrijgevigheid wordt niet afgemeten aan  de grootte van het geschenk maar aan het motief van de gever. (Lees 2 Korinthiërs 9:7.) Niemand is vrijgeviger dan onze „gelukkige God”, Jehovah (1 Tim. 1:11).

5. Op welke manieren toont Jehovah vrijgevigheid?

5 Hoe toont Jehovah vrijgevigheid? De Bijbel zegt: „Jehovah is goed jegens allen.” Hij voorziet in de behoeften van alle mensen, ook van mensen die hem nog niet aanbidden. Hij „laat zijn zon opgaan over goddelozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Matth. 5:45). Daarom kon Paulus tegen ongelovigen zeggen dat Jehovah goeddoet „door u regens vanuit de hemel en vruchtbare tijden te geven, door uw hart overvloedig met voedsel en vrolijkheid te vervullen” (Hand. 14:17). Jehovah is dus vrijgevig tegenover alle mensen (Luk. 6:35).

6, 7. (a) Voor wie zorgt Jehovah vooral graag? (b) Geef een voorbeeld hoe God voor trouwe aanbidders zorgt.

6 Jehovah zorgt vooral graag voor zijn trouwe aanbidders. Koning David merkte op: „Eens was ik een jonge man, ook ben ik oud geworden, en toch heb ik geen rechtvaardige volkomen verlaten gezien, noch zijn nageslacht zoekende brood” (Ps. 37:25). Veel trouwe christenen hebben ook die zorg van Jehovah ervaren.

7 Zo bevond Nancy, een pionierster, zich een paar jaar geleden in een lastig parket. „Ik had $66 nodig om de volgende dag de huur te kunnen betalen”, herinnert ze zich. „Ik had geen idee hoe ik dat geld bij elkaar kon krijgen. Ik bad over mijn probleem en ging daarna naar mijn werk als serveerster. Ik verwachtte die avond niet veel fooi te krijgen omdat het die dag van de week meestal niet druk was. Tot mijn verbazing kwamen er die avond veel klanten in het restaurant. Toen ik aan het eind van mijn dienst mijn fooi optelde, was het in totaal $66.” Nancy is ervan overtuigd dat Jehovah precies voorzag in wat ze nodig had (Matth. 6:33).

8. Wat is Jehovah’s grootste gave?

8 Jehovah’s grootste gave is het loskoopoffer van zijn Zoon. Die gave is voor iedereen beschikbaar. Jezus zei: „God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben” (Joh. 3:16). In deze tekst slaat „de wereld” op de mensheid. Jehovah’s grootste gave is voor iedereen die ervoor kiest deze gave te aanvaarden. Wie geloof stelt in Jezus, zal leven „in overvloed” ontvangen: eeuwig leven! (Joh. 10:10) Er is geen groter bewijs van Jehovah’s vrijgevigheid.

 VOLG JEHOVAH’S VRIJGEVIGHEID NA

De Israëlieten moesten Jehovah navolgen door vrijgevig te zijn (Zie paragraaf 9)

9. Hoe kunnen we Jehovah’s vrijgevigheid navolgen?

 9 Hoe kunnen we Jehovah’s vrijgevigheid navolgen? Hij ’verschaft ons alle dingen rijkelijk om ervan te genieten’; wij moeten dus ons best doen „vrijgevig te zijn” zodat we bijdragen aan de vreugde van anderen (1 Tim. 6:17-19). We gebruiken graag onze middelen om aan onze dierbaren te geven en om behoeftigen te helpen. (Lees Deuteronomium 15:7.) Wat kan ons helpen niet te vergeten vrijgevig te zijn? Sommigen hebben deze praktische benadering: als ze iets cadeau krijgen, zoeken ze een gelegenheid om iemand anders iets te geven. Veel broeders en zusters hebben zo’n vrijgevige houding ontwikkeld en zijn een zegen voor de gemeente.

10. Wat is een goede manier om vrijgevig te zijn?

10 Een van de beste manieren om vrijgevig te zijn, is door je tijd en energie te gebruiken om anderen te helpen en aan te moedigen (Gal. 6:10). Probeer je in dit opzicht vrijgevig te zijn? Je kunt je afvragen: Merken anderen dat ik bereid ben naar hun zorgen te luisteren? Als iemand me vraagt een klusje of een boodschap te doen, help ik dan zo vaak ik kan? Wanneer heb ik voor het laatst een oprecht compliment gegeven aan een gezinslid of een broeder of zuster? Als we ’het geven beoefenen’ krijgen we een hechtere band met Jehovah en met onze vrienden (Luk. 6:38; Spr. 19:17).

11. Wat zijn enkele manieren waarop we Jehovah iets kunnen geven?

 11 We kunnen ook vrijgevig zijn tegenover Jehovah. De Bijbel moedigt ons aan: „Eer Jehovah met uw waardevolle dingen” (Spr. 3:9). Die „waardevolle dingen” omvatten onze tijd, energie en middelen, die we volop kunnen gebruiken  voor onze dienst. Zelfs kleine kinderen kunnen leren vrijgevig te zijn tegenover Jehovah. Een vader, Jason, zegt: „Als we als gezin in de Koninkrijkszaal een vrijwillige bijdrage geven, laten we onze kinderen het geld in de bus doen. Dat vinden ze heel leuk, omdat ze ’iets aan Jehovah geven’, zoals ze zelf zeggen.” Als kinderen merken dat het fijn is om aan Jehovah te geven, zullen ze waarschijnlijk later ook graag vrijgevig tegenover hem zijn (Spr. 22:6).

JEHOVAH IS REDELIJK

12. Wat betekent het redelijk te zijn?

12 Een andere aantrekkelijke eigenschap van Jehovah is redelijkheid. Wat betekent het redelijk te zijn? Het Griekse woord dat in de Nieuwe-Wereldvertaling meestal met redelijk wordt vertaald, betekent letterlijk „toegevend, inschikkelijk” (Tit. 3:1, 2, vtn.). Een redelijk persoon houdt niet strikt vast aan de letter van de wet en is niet onnodig streng of hard. In plaats daarvan behandelt hij anderen vriendelijk en houdt hij rekening met hun omstandigheden. Hij is bereid om naar anderen te luisteren en om, wanneer dat passend is, toe te geven aan hun wensen en zijn eisen bij te stellen.

13, 14. (a) Hoe laat Jehovah zien dat hij redelijk is? (b) Wat leert de manier waarop God met Lot omging ons over redelijkheid?

13 Hoe laat Jehovah zien dat hij redelijk is? Hij neemt vriendelijk de gevoelens van zijn aanbidders in aanmerking en is bereid rekening te houden met hun verzoeken. Laten we bijvoorbeeld eens kijken hoe Jehovah met de rechtvaardige Lot omging. Toen Jehovah bepaald had dat hij de steden Sodom en Gomorra zou vernietigen, gaf hij Lot de duidelijke opdracht om naar de bergen te vluchten. Maar om de een of andere reden smeekte Lot om naar een andere plek te mogen gaan. Stel je voor: Lot vroeg eigenlijk of Jehovah zijn instructies wilde veranderen! (Lees Genesis 19:17-20.)

14 Je zou kunnen denken dat Lot zwak of ongehoorzaam was. Zijn angst was natuurlijk ongegrond; Jehovah had hem overal in leven kunnen houden. Toch was Lot bang. Jehovah respecteerde die gevoelens en paste zich aan. Hij stond toe dat Lot naar een stad ging die hij eigenlijk zou vernietigen. (Lees Genesis 19:21, 22.) Jehovah is duidelijk niet star of streng; hij is inschikkelijk en redelijk.

15, 16. Hoe liet de mozaïsche Wet Jehovah’s redelijkheid uitkomen? (Zie beginplaatje.)

15 Een ander voorbeeld van Jehovah’s redelijkheid vinden we in de mozaïsche Wet. Als een Israëliet niet genoeg bezat om een lam of een geit te offeren, kon hij in plaats daarvan twee tortelduiven of twee jonge duiven offeren. Maar wat als een Israëliet zo arm was dat hij niet eens genoeg had voor twee duiven? Dan stond Jehovah hem toe een beetje meel te offeren. Let eens op een interessant detail: het was niet zomaar meel, maar „meelbloem”, zoals dat voor eregasten werd gebruikt (Gen. 18:6). Waarom is dat interessant? (Lees Leviticus 5:7, 11.)

16 Stel dat je een arme Israëliet bent. Terwijl je naar de tabernakel gaat om wat meel te offeren, zie je de rijkere Israëlieten met vee komen. Je voelt je misschien opgelaten omdat je offer heel onbelangrijk lijkt. Dan herinner je je dat je offer in Jehovah’s ogen wel belangrijk is. Jehovah verlangde bijvoorbeeld meel van een goede kwaliteit. In feite zei hij tegen arme Israëlieten: ik begrijp dat je niet zo veel kunt offeren als anderen,  maar ik weet wel dat je me het beste geeft. Jehovah is echt redelijk, hij houdt rekening met de beperkingen en omstandigheden van zijn aanbidders (Ps. 103:14).

17. Wat voor dienst accepteert Jehovah?

 17 Het is een geruststellende gedachte dat Jehovah onze dienst accepteert als we hem het beste geven (Kol. 3:23). Een oudere Italiaanse zuster, Constance, zei: „Met anderen over mijn Schepper praten, heb ik altijd het fijnst gevonden om te doen. Daarom blijf ik prediken en Bijbelstudies leiden. Soms vind ik het jammer dat ik wegens mijn slechte gezondheid niet méér kan doen. Maar ik besef dat Jehovah mijn beperkingen kent en dat hij van me houdt en blij is met wat ik kan doen.”

VOLG JEHOVAH’S REDELIJKHEID NA

18. Wat is een manier waarop ouders Jehovah’s voorbeeld kunnen volgen?

18 Hoe kunnen we Jehovah’s redelijkheid navolgen? Denk nog eens aan hoe Jehovah met Lot omging. Jehovah was degene met gezag; toch luisterde hij vriendelijk terwijl Lot zich uitte. En hij willigde Lots verzoek in. Als je een ouder bent, kun je dan Jehovah’s voorbeeld volgen? Kun je naar de wensen van je kinderen luisteren en, als dat gepast is, eraan tegemoetkomen? In De Wachttoren van 1 september 2007 stond dat sommige ouders met hun kinderen overleggen over huisregels. Ouders hebben bijvoorbeeld het recht een tijd vast te stellen waarop de kinderen thuis moeten zijn. Maar ze kunnen ook luisteren naar wat hun kinderen van dat tijdstip vinden. In sommige gevallen kunnen de ouders besluiten het tijdstip aan te passen als er geen Bijbelse beginselen in het gedrang komen. Kinderen zullen regels eerder begrijpen en gehoorzamen als de ouders rekening houden met hun mening.

19. Hoe kunnen ouderlingen Jehovah’s redelijkheid navolgen?

19 Ouderlingen moeten ernaar streven Jehovah’s redelijkheid na te volgen door rekening te houden met de omstandigheden van hun broeders en zusters. Bedenk dat Jehovah ook de offers van arme Israëlieten waardeerde. Zo kunnen sommigen niet zoveel doen in de dienst door een zwakke gezondheid of een gevorderde leeftijd. Als ze zich ontmoedigd voelen vanwege hun beperkingen, zullen de ouderlingen hen er vriendelijk van verzekeren dat Jehovah veel van ze houdt omdat ze hem het beste geven (Mark. 12:41-44).

20. Betekent redelijk zijn dat we het rustig aan doen in Jehovah’s dienst? Leg uit.

20 Natuurlijk mag redelijk zijn niet verward worden met terughoudend zijn in de dienst voor God en ’goed voor onszelf zijn’ (Matth. 16:22). We willen niet gemakzuchtig worden en die houding dan verdedigen door te zeggen dat we redelijk zijn. In plaats daarvan ’spannen we ons krachtig in’ ter ondersteuning van de Koninkrijksbelangen (Luk. 13:24). Evenwicht is belangrijk. Aan de ene kant spannen we ons in en doen we alles wat we kunnen in onze dienst voor Jehovah. Aan de andere kant weten we dat hij nooit te veel van ons vraagt. Als we hem het beste geven wat we hebben, weten we dat hij daar blij mee is. Is het niet geweldig zo’n redelijke Meester te dienen, die ons waardeert? In het volgende artikel zullen we nog twee aantrekkelijke eigenschappen van Jehovah bespreken (Ps. 73:28).

„Eer Jehovah met uw waardevolle dingen” (Spr. 3:9) (Zie paragraaf 11)

„Wat gij ook doet, verricht uw werk met geheel uw ziel” (Kol. 3:23) (Zie paragraaf 17)