’Christus Jezus heeft zich voor ons gegeven om zich een volk te reinigen dat uitsluitend zijn eigendom zou zijn, ijverig voor voortreffelijke werken.’ — TITUS 2:13, 14.

1, 2. Welk unieke voorrecht hebben Jehovah’s Getuigen, en hoe denk jij daarover?

VEEL mensen vinden het een grote eer om een onderscheiding te krijgen voor een opmerkelijke prestatie. Sommigen hebben bijvoorbeeld de Nobelprijs gekregen omdat ze zich ijverig hebben ingezet voor vrede tussen strijdende partijen. Maar het is een veel grotere eer door God uitgezonden te worden om mensen te helpen vrede met hun Schepper te krijgen.

2 Jehovah’s Getuigen hebben dat unieke voorrecht. Onder leiding van God en Christus helpen we mensen om ’met God verzoend te worden’ (2 Kor. 5:20). Jehovah gebruikt ons om mensen tot zich te trekken. Daardoor hebben miljoenen mensen in meer dan 235 landen een goede band met God gekregen en hebben ze de hoop op eeuwig leven (Tit. 2:11). IJverig nodigen we „een ieder die wil” uit de waarheid te leren kennen (Openb. 22:17). Omdat we dit werk heel kostbaar vinden en ons er helemaal voor inzetten, zijn we echt een volk „ijverig voor voortreffelijke werken” (Tit. 2:14). We gaan bespreken hoe onze ijver voor voortreffelijke werken mensen tot Jehovah trekt. Eén manier is onze prediking.

VOLG DE IJVER VAN JEHOVAH EN JEZUS NA

3. Waarvan verzekert „de ijver van Jehovah” ons?

3 Jesaja 9:7 vertelt ons wat Gods Zoon als regeerder tot stand zal brengen en zegt dan: „De ijver van Jehovah der legerscharen zal dit doen.” Die woorden benadrukken dat onze hemelse Vader de redding van de mensheid belangrijk vindt. Jehovah’s voorbeeld motiveert ons de prediking enthousiast en ijverig te ondersteunen. Doe je als een van Gods medewerkers alles wat je in jouw situatie kunt om het goede nieuws bekend te maken? — 1 Kor. 3:9.

4. Welk voorbeeld gaf Jezus in de dienst?

 4 Denk ook eens na over wat Jezus deed. Hij gaf het volmaakte voorbeeld van ijverige volharding in de dienst. Ondanks hevige tegenstand bleef hij tot het einde van zijn aardse leven druk bezig in de prediking (Joh. 18:36, 37). Toen het moment dat hij een pijnlijke dood zou sterven naderde, deed hij nog meer moeite om anderen over Jehovah te leren.

5. Wat deed Jezus in overeenstemming met zijn illustratie over de vijgenboom?

5 In de herfst van het jaar 32 vertelde Jezus de illustratie van een man die in zijn wijngaard een vijgenboom had die al drie jaar geen vrucht had opgeleverd. Toen de wijngaardenier te horen kreeg dat hij de boom moest omhakken, vroeg hij tijd om de boom te bemesten. (Lees Lukas 13:6-9.) Er waren toen nog maar weinig discipelen die bezien konden worden als vruchten van Jezus’ prediking. Maar zoals deze illustratie duidelijk maakt, gebruikte Jezus de korte tijd die hij nog had — ongeveer zes maanden — om nog intensiever te prediken in Judea en Perea. Een paar dagen voor zijn dood was hij bedroefd om zijn volksgenoten die ’hadden gehoord zonder te reageren’ (Matth. 13:15; Luk. 19:41).

6. Waarom is het belangrijk extra ons best te doen in de velddienst?

6 Omdat we in de eindtijd leven is het belangrijk extra ons best te doen in de velddienst. (Lees Daniël 2:41-45.) Het is een grote eer een Getuige van Jehovah te zijn. We zijn het enige volk dat vertelt over de oplossing voor alle problemen van de mensheid. Een columnist schreef onlangs in een krant dat de volgende vraag niet te beantwoorden is: „Waarom maken goede mensen ellendige dingen mee?” De Bijbel geeft het antwoord op dat soort vragen, en het is onze christelijke plicht en een voorrecht dat aan mensen te vertellen die willen luisteren. Dat motiveert ons om „vurig van geest” te zijn als we Jehovah’s werk doen (Rom. 12:11). Jehovah zal onze inspanningen zegenen, zodat we door de prediking anderen kunnen helpen hem te leren kennen en lief te hebben.

ONZE OFFERS EREN JEHOVAH

7, 8. Hoe eren onze offers Jehovah?

7 Paulus kreeg tijdens de prediking met heel wat problemen te maken, zoals „slapeloze nachten” en „tijden zonder voedsel” (2 Kor. 6:5). Onze broeders en zusters brengen soortgelijke offers voor hun dienst. Pioniers bijvoorbeeld stellen de dienst op de eerste plaats in hun leven terwijl ze ook moeten werken om in hun onderhoud te voorzien. Daarnaast zijn er zendelingen, die ’zich als een drankoffer uitgieten’ om mensen in verre landen te helpen (Fil. 2:17). Ouderlingen slaan soms maaltijden over en offeren slaap op om voor Jehovah’s schapen te zorgen. En ouderen en personen met een slechte gezondheid doen veel moeite om op de vergaderingen te zijn en in de velddienst te gaan. We waarderen al die broeders en zusters die zich wegcijferen voor Jehovah’s dienst. Die inspanningen hebben invloed op de manier waarop anderen onze dienst bezien.

8 In een brief aan een Britse krant zei een lezer die geen Getuige was: „Mensen verliezen hun vertrouwen in religies (...) Wat doen die geestelijken toch de hele dag? Ze gaan zeker niet naar de mensen toe, zoals Christus deed (...) De enige religie die geïnteresseerd lijkt, zijn de Jehovah’s Getuigen, die naar mensen toe gaan en echt bezig zijn de waarheid te prediken.” In deze wereld waarin mensen vooral met zichzelf bezig zijn, eren we Jehovah door onze geest van zelfopoffering (Rom. 12:1).

Je geeft een goed getuigenis als anderen je in de velddienst zien

9. Wat kan ons helpen ijverig te blijven in de dienst?

 9 Maar wat kunnen we doen als we niet meer zo ijverig zijn in de dienst? We kunnen nadenken over wat Jehovah allemaal door het predikingswerk tot stand brengt. (Lees Romeinen 10:13-15.) Om gered te worden, moeten mensen in Jehovah geloven en zijn naam aanroepen. Dat kunnen ze alleen gaan doen als we prediken. Die gedachte zal ons motiveren „ijverig voor voortreffelijke werken” te blijven en druk bezig te zijn met het bekendmaken van het goede nieuws van het Koninkrijk.

GOED GEDRAG TREKT MENSEN TOT GOD

Je eerlijkheid en harde werk worden opgemerkt

10. Waarom trekt ons goede gedrag mensen tot Jehovah?

10 IJver alleen is niet genoeg om mensen tot God te trekken. Ten tweede worden mensen aangetrokken door goed gedrag. Paulus benadrukte hoe belangrijk goed gedrag is toen hij schreef: „In geen enkel opzicht geven wij enige aanleiding tot struikelen, opdat er geen aanmerkingen op onze bediening gemaakt kunnen worden” (2 Kor. 6:3). Onze spraak en ons gedrag ’sieren de leer van God’ en kunnen ervoor zorgen dat anderen Jehovah ook willen aanbidden (Tit. 2:10). Vaak horen we dat het goede resultaten heeft als oprechte mensen ons christelijke gedrag zien.

11. Waarom moeten we er goed over nadenken welke uitwerking ons gedrag heeft?

11 Ons gedrag kan een goede uitwerking hebben, maar het tegenovergestelde is ook mogelijk. Dus of we nu thuis, op het werk of op school zijn, we moeten alles vermijden waardoor er aanmerkingen op onze bediening en ons gedrag gemaakt kunnen worden. Als we „moedwillig zonde beoefenen”, zullen de gevolgen rampzalig zijn voor ons (Hebr.  10:26, 27). Daarom is het belangrijk na te denken over ons gedrag en over de invloed die het op anderen heeft. Terwijl de moraal van deze wereld verder achteruitgaat, zullen oprechte mensen steeds duidelijker ’het onderscheid zien tussen iemand die God dient en iemand die hem niet heeft gediend’ (Mal. 3:18). Ons goede gedrag kan mensen helpen met God verzoend te worden.

12-14. Welk effect kan de manier waarop we met beproevingen omgaan op anderen hebben? Geef een voorbeeld.

12 In zijn tweede brief aan de Korinthiërs schreef Paulus dat hij was vervolgd, geslagen en in de gevangenis was gezet. (Lees 2 Korinthiërs 6:4, 5.) Als ons geloof beproefd wordt en we volharden, kan dat ertoe bijdragen dat anderen de waarheid accepteren. Zo werd een aantal jaar geleden een poging gedaan om Jehovah’s Getuigen uit een bepaalde streek in Angola te verdrijven. Tegenstanders dreven twee gedoopte verkondigers en dertig geïnteresseerden bijeen en dwongen mensen in de buurt toe te kijken terwijl de onschuldige slachtoffers tot bloedens toe geslagen werden. Zelfs vrouwen en kinderen ontkwamen niet aan die wrede behandeling. Het was de bedoeling de mensen te intimideren zodat ze niet meer naar Jehovah’s Getuigen zouden luisteren. Maar hierna vroegen veel buurtbewoners juist om een Bijbelstudie! Het predikingswerk bleef doorgaan, velen kwamen in de waarheid en de Getuigen werden door Jehovah gezegend.

13 Dit voorbeeld laat zien dat het een diepe impact op mensen kan hebben als we trouw blijven aan onze Bijbelse principes. Misschien zijn heel wat mensen God gaan dienen door de moed van Petrus en de andere apostelen (Hand. 5:17-29). In ons geval kan het zijn dat klasgenoten, collega’s of familieleden positief op de waarheid reageren omdat we een standpunt voor het goede innemen.

14 Op veel plaatsen worden broeders en zusters vervolgd. Zo zitten er in Armenië ongeveer 40 broeders in de gevangenis vanwege hun neutraliteit, en waarschijnlijk zal dat aantal de komende maanden toenemen. In Eritrea zijn 55 Getuigen gevangengezet, van wie sommigen ouder zijn dan 60. In Zuid-Korea zitten rond de 700 broeders vast vanwege hun geloof. Deze situatie duurt al 60 jaar. Het is goed om in gebed te blijven vragen of de getrouwheid van onze broeders en zusters die vervolgd worden, God eer mag geven en anderen zal helpen de waarheid te leren kennen (Ps. 76:8-10).

15. Vertel een ervaring die laat zien hoe eerlijkheid anderen tot de waarheid kan trekken.

15 Ook onze eerlijkheid kan mensen tot de waarheid trekken. (Lees 2 Korinthiërs 6:4, 7.) Neem nu deze ervaring: Toen een zuster geld voor een buskaartje in de automaat wilde doen, zei een kennis tegen haar dat ze geen kaartje hoefde te kopen omdat het maar zo’n kort ritje was. De zuster legde uit dat ze wel een kaartje moest kopen, ook al was het maar voor één halte. Daarna stapte de kennis uit. Hierop draaide de buschauffeur zich naar de zuster om en vroeg: „Bent u een van Jehovah’s Getuigen?” „Ja,” antwoordde ze, „waarom vraagt u dat?” „Ik hoorde uw gesprek over het kopen van een buskaartje, en ik weet dat Jehovah’s Getuigen tot de weinigen horen die dat doen en die eerlijk zijn in alle dingen.” Enkele maanden later werd de zuster op een vergadering aangesproken door een man die zei: „Kent u mij nog? Ik ben de buschauffeur die het laatst  met u had over het kopen van een kaartje. Toen ik uw gedrag zag, besloot ik met Jehovah’s Getuigen de Bijbel te gaan bestuderen.” Als mensen zien dat we eerlijk zijn, krijgen ze vertrouwen in het goede nieuws dat we prediken.

TOON EIGENSCHAPPEN DIE GOD EREN

16. Waarom worden mensen geraakt door eigenschappen als geduld, liefde en vriendelijkheid? Geef een voorbeeld van het gedrag van valsreligieuze leiders.

16 Ook eigenschappen als geduld, liefde en vriendelijkheid kunnen mensen tot Jehovah trekken. Mensen die ons zien, willen daardoor misschien meer over Jehovah, zijn voornemens en zijn volk te weten komen. De houding en het gedrag van ware christenen steken af bij het uiterlijk vertoon van vroomheid van mensen van wie de aanbidding vaak niet meer is dan huichelarij. Sommige religieuze leiders zijn rijk geworden door hun gelovigen kaal te plukken, waarna ze het geld gebruikt hebben om er dure huizen, auto’s, en in één geval zelfs een hondenhok met airconditioning van te kopen. Veel mensen die beweren Jezus te volgen luisteren niet naar zijn gebod: „Geeft om niet” (Matth. 10:8). In plaats daarvan zijn ze als de slechte priesters van het oude Israël: ze onderwijzen veel onwaarheden en „onderrichten alleen om een prijs” (Micha 3:11). Zulk hypocriet gedrag helpt niemand om een vriend van Jehovah te worden.

17, 18. (a) Waarom geeft het Jehovah eer als we zijn eigenschappen in ons leven tonen? (b) Wat motiveert jou om „ijverig voor voortreffelijke werken” te blijven?

17 Mensen worden geraakt door de waarheid die we leren en de manier waarop we met anderen omgaan. Een pionier bijvoorbeeld die van huis tot huis predikte, werd door een oudere weduwe meteen weggestuurd toen ze doorhad dat hij een Getuige was. Ze zei dat ze net toen hij aanbelde, op een trapje in de keuken stond om een lamp te vervangen. „Dat kunt u beter niet alleen doen. Dat is gevaarlijk”, zei hij. Hij verving de lamp en ging toen weer weg. Toen haar zoon dat hoorde, was hij zo onder de indruk dat hij naar die broeder op zoek ging om hem te bedanken. Uiteindelijk nam hij Bijbelstudie.

18 Waarom wil jij „ijverig voor voortreffelijke werken” blijven? Misschien omdat je weet dat je Jehovah eert door je ijver voor de dienst en door het doen van zijn wil, en dat je anderen helpt gered te worden. (Lees 1 Korinthiërs 10:31-33.) IJver voor de prediking en een goed gedrag komen voort uit liefde voor God en voor mensen (Matth. 22:37-39). Als we „ijverig voor voortreffelijke werken” zijn, zullen we nu al vreugde en voldoening hebben. Maar we kunnen ook uitkijken naar de tijd dat alle mensen ijver zullen hebben voor de ware aanbidding en Jehovah, onze Schepper, zullen eren.