Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  mei 2013

Doe het werk van een evangelieprediker

Doe het werk van een evangelieprediker

„Doe het werk van een evangelieprediker, volbreng uw bediening ten volle.” — 2 TIMOTHEÜS 4:5.

1. Waarom kunnen we zeggen dat Jehovah de eerste en belangrijkste Evangelieprediker is?

EEN evangelieprediker is iemand die goed nieuws vertelt. De eerste en belangrijkste Evangelieprediker is Jehovah God. Direct na de opstand van het eerste mensenpaar kondigde Jehovah het goede nieuws aan dat de slang, Satan de Duivel, vernietigd zal worden (Gen. 3:15). Door de eeuwen heen liet Jehovah trouwe mannen opschrijven hoe zijn naam van smaad gezuiverd zal worden, hoe de schade die Satan veroorzaakt had hersteld zal worden, en hoe de mens de mogelijkheden die Adam en Eva verspeeld hadden, weer terug kan krijgen.

2. (a) Welke rol spelen engelen bij de prediking? (b) Welk voorbeeld gaf Jezus aan evangeliepredikers?

2 Ook engelen zijn evangeliepredikers. Ze vertellen zelf goed nieuws en helpen anderen bij de prediking (Luk. 1:19; 2:10; Hand. 8:26, 27, 35; Openb. 14:6). En hoe zit het met de aartsengel Michaël? Toen hij op aarde was en Jezus werd genoemd, liet hij zien dat zijn leven om de prediking van het goede nieuws draaide. Uit zijn voorbeeld blijkt dat de prediking ook voor ons het belangrijkste moet zijn (Luk. 4:16-21).

3. (a) Wat is het goede nieuws dat we bekendmaken? (b) Welke vragen gaan we bespreken?

3 Jezus gaf zijn volgelingen de opdracht evangeliepredikers te zijn (Matth. 28:19, 20; Hand. 1:8). Paulus gaf Timotheüs de aansporing: „Doe het werk van een evangelieprediker, volbreng uw bediening ten volle” (2 Tim. 4:5). Wat is het goede nieuws dat wij als volgelingen van Jezus bekendmaken? Onder andere de geruststellende waarheid dat onze hemelse Vader, Jehovah, van ons houdt (Joh. 3:16; 1 Petr. 5:7). Hij brengt die liefde vooral tot uiting door middel van zijn Koninkrijk. Daarom vertellen we anderen graag dat ze Gods vriend kunnen worden als ze zich  aan Gods regering onderwerpen, hem gehoorzamen en doen wat rechtvaardig is (Ps. 15:1, 2). Jehovah is van plan een eind te maken aan al het onrecht en lijden. Ook zal hij ervoor zorgen dat we niet meer gekweld worden door slechte herinneringen uit het verleden. Dat is pas goed nieuws! (Jes. 65:17) Laten we twee vragen bespreken die belangrijk zijn voor evangeliepredikers: Waarom hebben mensen het goede nieuws nodig? En hoe kun je een goede evangelieprediker zijn?

MENSEN HEBBEN HET GOEDE NIEUWS NODIG

Goede vragen helpen iemand erover na te denken waarom hij iets gelooft

4. Welke onware verhalen worden soms over God verteld?

4 Stel dat je is verteld dat je vader jou en de rest van het gezin in de steek heeft gelaten. Sommigen die beweren dat ze hem kennen, noemen hem afstandelijk, gesloten en wreed. Anderen willen je zelfs laten geloven dat het geen zin heeft contact met hem te zoeken omdat hij niet meer in leven is. Eigenlijk worden er veel van zulke verhalen over God verteld. Er wordt geleerd dat hij een mysterie is, dat niemand hem kan kennen en dat hij wreed is. Zo beweren sommige religieuze leiders dat God slechte mensen voor eeuwig in een plaats van pijniging zal straffen. Anderen geven hem de schuld van het lijden dat door natuurrampen wordt veroorzaakt. Ze zeggen dat rampen een straf van God zijn, al komen daarbij goede en slechte mensen om.

Vragen kunnen iemands hart openen voor de waarheid

5, 6. Welke uitwerking hebben de evolutietheorie en valsreligieuze leringen?

5 Er zijn ook mensen die geloven dat God niet bestaat. Voorstanders van de evolutietheorie bijvoorbeeld beweren dat er geen Schepper is en dat het leven ontstaan is zonder tussenkomst van intelligentie. Weer anderen denken dat de mens gewoon een diersoort is, en dat het dus niet vreemd is als mensen dierlijk gedrag vertonen. Ze zeggen dat de sterken de zwakken wreed onderdrukken, omdat het nu eenmaal zo werkt in de natuur. Heel wat mensen geloven daarom dat er altijd onrecht zal zijn. Degenen die in evolutie geloven hebben dan ook geen echte hoop.

6 De evolutietheorie en valsreligieuze leringen hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de ellende die de mensen in de laatste dagen meemaken (Rom. 1:28-31; 2 Tim. 3:1-5). Deze menselijke denkbeelden hebben geen werkelijk en blijvend goed nieuws gebracht. Mensen zijn daardoor, zoals Paulus zegt, ’verduisterd in hun verstand en vervreemd van het leven dat God toebehoort’ (Ef. 4:17-19). Ook hebben de evolutietheorie en valsreligieuze leringen mensen belet het goede nieuws van God te aanvaarden. (Lees Efeziërs 2:11-13.)

Vragen kunnen ook iemand helpen zelf tot de juiste conclusie te komen

7, 8. Wat is de enige manier waarop mensen het goede nieuws kunnen begrijpen?

7 Om in een goede verhouding met God te komen, moeten mensen er eerst van overtuigd raken dat hij bestaat en dat er goede redenen zijn om een band met hem op te bouwen. We kunnen ze helpen God te leren kennen door op de schepping te wijzen. Als mensen onbevooroordeeld naar de schepping kijken, leren ze Gods wijsheid en kracht kennen (Rom. 1:19, 20). De brochures Is het leven geschapen? en Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven kunnen iemand helpen diep onder de indruk te raken van wat onze Schepper heeft gemaakt. Toch zal iemand die alleen de schepping onderzoekt geen antwoord krijgen op ingewikkelde levensvragen, zoals: Waarom  laat God lijden toe? Wat is Gods voornemen met de aarde? Geeft God echt om mij?

8 Iemand kan het goede nieuws over God en zijn voornemen alleen begrijpen door de Bijbel te bestuderen. Het is geweldig dat we anderen kunnen helpen antwoord op hun vragen te krijgen! Maar om iemands hart te bereiken moeten we niet alleen kennis overdragen; we moeten hem ook overtuigen (2 Tim. 3:14). Jezus’ voorbeeld kan ons daarbij helpen. Hij kon mensen overtuigen omdat hij goede vragen stelde. Hoe kunnen we hem daarin navolgen?

STEL GOEDE VRAGEN

9. Wat moeten we doen als we mensen in geestelijk opzicht willen helpen?

9 Waarom moeten we net als Jezus vragen gebruiken bij de prediking? Stel dat je dokter zegt dat je een zware operatie moet ondergaan. Waarschijnlijk geloof je hem. Maar zou je hem ook geloven als hij geen enkele vraag over je gezondheid heeft gesteld? Vast niet. Al is hij een briljante arts, hij moet toch vragen stellen en horen welke symptomen je hebt voordat hij echt iets voor je kan doen. Dat geldt ook voor de prediking. Als we mensen willen helpen het goede nieuws van het Koninkrijk te aanvaarden, moeten we leren goede vragen te stellen. We kunnen ze alleen helpen als we een duidelijk beeld van hun situatie hebben.

Om iemands hart te bereiken moeten we hem overtuigen

10, 11. Wat kunnen we bereiken door Jezus’ manier van onderwijzen na te volgen?

10 Jezus wist dat een leraar door goedgekozen vragen niet alleen meer over zijn leerling te weten komt, maar hem ook bij de bespreking betrekt. Toen Jezus bijvoorbeeld zijn discipelen een les in nederigheid wilde leren, stelde hij hun een vraag die ze aan het denken zette (Mark. 9:33). Hij stelde Petrus een meerkeuzevraag om hem te leren op basis van beginselen te redeneren (Matth. 17:24-26). Een andere keer stelde hij een reeks standpuntvragen om te weten te komen wat er in het hart van zijn discipelen leefde. (Lees Mattheüs 16:13-17.) Jezus zei niet gewoon tegen mensen wat ze moesten doen. Hij gebruikte vragen om hun hart te raken en ze te motiveren naar het goede nieuws te gaan leven.

11 Als we Jezus navolgen door goede vragen te stellen, bereiken we ten minste drie dingen: we komen erachter hoe we mensen het best kunnen helpen, we omzeilen mogelijke tegenwerpingen en we leren nederige mensen welke waarde de stof voor hen persoonlijk heeft. De volgende drie scenario’s laten zien hoe we een goed gebruik kunnen maken van vragen.

12-14. Hoe kun je je kind helpen zich zeker te voelen als hij over het goede nieuws vertelt? Geef een voorbeeld.

12 Eerste scenario: Wat zou je doen als je kind in de tienerleeftijd het moeilijk vindt om aan een klasgenoot uit te leggen waarom hij in de schepping gelooft? Je wilt natuurlijk dat hij zich zeker voelt als hij over het goede nieuws vertelt. In plaats van kritiek te leveren of meteen te vertellen hoe hij het moet doen, is het beter om Jezus’ voorbeeld te volgen door hem een paar standpuntvragen te stellen. Hoe kun je dat doen?

 13 Je kunt samen met je kind gedeelten lezen uit de Ontstaan van het leven-brochure en hem dan vragen welke argumenten hem het meest aanspreken. Help hem zelf te ontdekken waarom hij in een Schepper gelooft en waarom hij Jehovah graag wil dienen (Rom. 12:2). Maak duidelijk dat hij niet per se dezelfde redenen als jij hoeft te hebben.

14 Leg uit dat hij dezelfde aanpak kan gebruiken als hij met een klasgenoot praat. Hij kan een paar punten bespreken en dan sturende vragen of standpuntvragen stellen. Zo zou hij zijn klasgenoot het kader op bladzijde 21 van de Ontstaan van het leven-brochure kunnen laten lezen. Hij kan vragen: ben je het met me eens dat DNA veel meer informatie kan opslaan dan de beste computer? Waarschijnlijk zal zijn klasgenoot ja zeggen. Dan kan je kind vragen: als computertechnici dat niet kunnen, hoe zou materie zonder intelligentie dat dan uit zichzelf kunnen doen? Om je kind te helpen zich meer op zijn gemak te voelen als hij met anderen over zijn geloof praat, kun je regelmatig met hem oefenen. Als je hem leert een goed gebruik te maken van vragen, zul je hem helpen een goede evangelieprediker te worden.

15. Hoe kun je een goed gebruik maken van vragen als je een gesprek hebt met een atheïst?

15 Tweede scenario: In de velddienst ontmoeten we mensen die eraan twijfelen of God bestaat. Iemand kan bijvoorbeeld zeggen dat hij atheïst is. Dat hoeft geen reden te zijn om het gesprek te beëindigen. Je kunt beleefd vragen hoe lang hij die overtuiging al heeft en waarom hij er zo over is gaan denken. Luister naar wat hij zegt en geef hem een compliment voor het feit dat hij er serieus over nadenkt. Dan kun je vragen of hij er iets op tegen heeft om wat te lezen waarin bewijzen worden aangevoerd dat het leven  geschapen is. Als hij eerlijk is, zal hij waarschijnlijk zeggen dat het onredelijk zou zijn zich af te sluiten voor dat soort bewijzen. Je kunt hem daarna de brochure Is het leven geschapen? of Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven aanbieden. Tactvolle, vriendelijke vragen kunnen iemands hart openen voor het goede nieuws.

16. Waarom is het niet voldoende als een Bijbelstudent de antwoorden uit de paragraaf voorleest?

16 Derde scenario: Als je een Bijbelstudie leidt, kun je de student eenvoudig het antwoord uit de paragraaf laten voorlezen. Maar daarmee zou je hem kunnen belemmeren in zijn geestelijke groei. Iemand die antwoorden opleest zonder erover na te denken, ontwikkelt waarschijnlijk geen diepe geestelijke wortels. Als hij dan met tegenstand te maken krijgt, zou hij met de studie kunnen stoppen (Matth. 13:20, 21). Om dat te voorkomen is het belangrijk hem te vragen hoe hij denkt over wat hij leert. Probeer erachter te komen of hij het ermee eens is en belangrijker nog, waarom dat zo is. Help hem dan over teksten na te denken zodat hij uiteindelijk zelf de juiste conclusie kan trekken (Hebr. 5:14). Als we doeltreffende vragen gebruiken, is de kans groter dat hij een sterk geloof ontwikkelt en opgewassen zal zijn tegen tegenstand of pogingen om hem te misleiden (Kol. 2:6-8). Wat kunnen we nog meer doen om een goede evangelieprediker te zijn?

WEES EEN HULP VOOR JE VELDDIENSTPARTNER

17, 18. Hoe kun je in de velddienst als team samenwerken?

17 Jezus zond zijn discipelen in de prediking twee aan twee uit (Mark. 6:7; Luk. 10:1). Paulus had het over „medewerkers” die ’zijde aan zijde met hem hadden gestreden voor het goede nieuws’ (Fil. 4:3). In harmonie met dit Bijbelse precedent startte er in 1953 een programma waarbij verkondigers anderen opleidden in de dienst.

18 Als je met een andere verkondiger in de velddienst bent, hoe kun je dan als team samenwerken? (Lees 1 Korinthiërs 3:6-9.) Zoek de Bijbelteksten op die je velddienstpartner gebruikt. Kijk naar degene die aan het woord is. Volg het gesprek goed voor het geval je partner hulp nodig heeft om een tegenwerping te ontzenuwen (Pred. 4:12). Maar weersta de neiging hem te onderbreken als hij net met een goede redenatie bezig is. In je enthousiasme kun je je partner ontmoedigen en de huisbewoner in verwarring brengen. Soms is het passend je in het gesprek te mengen. Als je daarvoor kiest, hou het dan bij een of twee korte opmerkingen en laat daarna je partner weer aan het woord.

19. Wat moeten we in gedachte houden, en waarom?

19 Hoe kunnen jij en je velddienstpartner een hulp voor elkaar zijn als jullie van het ene huis naar het andere lopen? Bijvoorbeeld door die tijd te gebruiken om manieren te bespreken waarop je je presentatie kunt verbeteren. Let erop dat je opmerkingen over de mensen in het gebied niet ontmoedigend zijn. Vermijd het ook over de negatieve punten van andere verkondigers te praten (Spr. 18:24). Het is goed in gedachte te houden dat we „aarden vaten” zijn. Jehovah is heel goed voor ons geweest door ons een schat toe te vertrouwen: de prediking van het goede nieuws. (Lees 2 Korinthiërs 4:1, 7.) Laat dus zien dat je die schat heel kostbaar vindt door je uiterste best te doen een goede evangelieprediker te zijn.