Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  december 2012

Kun je je dit herinneren?

Kun je je dit herinneren?

Kijk eens wat je hebt onthouden van de laatste uitgaven van De Wachttoren:

Hoe kunnen we het vuur van onbeheerste spraak doven?

We moeten ons eigen hart onderzoeken. In plaats van kritisch te zijn tegenover een broeder, kunnen we beter nagaan waarom we zo over hem denken. Bekritiseren we hem misschien om zelf beter te lijken? Een kritische houding kan een gespannen situatie verergeren. — 15/8, blz. 21.

Hoe weerspiegelde de Wet Gods kijk op vrouwen?

Israëlitische vrouwen hadden veel vrijheid en konden onderwijs volgen. Ze moesten geëerd en gerespecteerd worden, en hun rechten werden beschermd. — 1/9, blz. 5-7.

Wat zal er vlak voor het einde gebeuren?

Er zal „Vrede en zekerheid!” worden aangekondigd. De naties zullen Babylon de Grote aanvallen en vernietigen. Er zal een aanval op Gods volk worden gedaan. De oorlog van Armageddon zal losbarsten, waarna Satan en zijn demonen in de afgrond worden geslingerd. — 15/9, blz. 4.

Waarom is het goed dat we niet weten wanneer het einde komt?

Doordat we de dag en het uur niet precies weten, kunnen we laten zien wat er in ons hart leeft. Het geeft ons de kans God blij te maken. Het moedigt ons aan een leven van zelfopoffering te leiden en helpt ons meer op God en zijn Woord te vertrouwen. Ook kunnen we door beproevingen die we nu meemaken, gelouterd worden. — 15/9, blz. 24, 25.

Hoe kunnen we Genesis 3:19 gebruiken om met iemand te redeneren die in de hel gelooft?

De tekst laat zien dat Adam bij zijn dood zou terugkeren naar het stof van de aardbodem, niet dat hij naar een brandende hel zou gaan. — 1/10, blz. 13.

Wie worden in Openbaring 1:16, 20 afgebeeld door de „zeven sterren” in Jezus’ rechterhand?

De sterren symboliseren de gezalfde ouderlingen, en bij uitbreiding alle ouderlingen in de gemeenten. — 15/10, blz. 14.

Hoe kan een gezin omgaan met schulden?

Man en vrouw moeten hun schulden openlijk en rustig bespreken. Het is goed vast te stellen wat hun budget is. Kunnen ze de inkomsten van het gezin verhogen of de uitgaven verminderen? Ze moeten de volgorde bepalen waarin ze hun schulden zullen aanpakken, en misschien nieuwe afspraken met schuldeisers maken over de aflossing. Maar ze moeten wel realistisch blijven en geld de juiste prioriteit geven (1 Tim. 6:8). — 1/11, blz. 19-21.

Hoe toonde Jezus de nederige instelling waarover in Jesaja 50:4, 5 wordt gesproken?

Deze verzen laten zien dat iemand die „de tong der onderwezenen” heeft, zich „niet in de tegenovergestelde richting” keert. Jezus had een nederige instelling en was een en al aandacht voor wat zijn Vader hem onderwees. Hij wilde maar al te graag van Jehovah leren en heeft van heel dichtbij gezien hoe God nederig barmhartigheid toonde aan zondige mensen. — 15/11, blz. 11.

Hoe heeft een herdenkingszegel in Estland de integriteit van Jehovah’s Getuigen bevestigd?

In 2007 gaf de nationale post in Estland een zegel uit om de slachtoffers van de genocide op de Esten onder Stalin te herdenken. Het getal 382 dat erop stond, verwees naar het aantal Getuigen en hun kinderen die in 1951 gedeporteerd werden naar werkkampen diep in het binnenland van Rusland. — 1/12, blz. 27, 28.