Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  september 2012

Leer van het geduld van Jehovah en Jezus

Leer van het geduld van Jehovah en Jezus

„Beschouwt bovendien het geduld van onze Heer als redding.” — 2 PETRUS 3:15.

1. Wat vragen veel trouwe broeders en zusters zich af?

EEN zuster die Jehovah al tientallen jaren trouw dient en veel heeft moeten verduren, vroeg: „Zal ik het einde nog wel meemaken?” Ook heel wat anderen die Jehovah al jaren dienen, vragen zich dat af. We verlangen naar de dag dat God alle dingen nieuw maakt en de problemen die we nu hebben zal wegnemen (Openb. 21:5). Hoewel we alle reden hebben om te geloven dat het einde van Satans wereld nabij is, kan het moeilijk zijn geduldig op die dag te wachten.

2. Welke vragen over geduld gaan we bespreken?

2 Toch laat de Bijbel zien dat we geduld moeten hebben. Net als Gods aanbidders uit het verleden zullen we ontvangen wat hij beloofd heeft als we een sterk geloof hebben en geduldig wachten totdat hij die beloften vervult. (Lees Hebreeën 6:11, 12.) Jehovah zelf is geduldig. Hij had op elk moment een eind kunnen maken aan slechtheid, maar hij wacht op het juiste moment (Rom. 9:20-24). Waarom is hij zo geduldig? Hoe is Jezus een voorbeeld van geduld? Welke voordelen heeft het geduld te ontwikkelen? De antwoorden op die vragen kunnen ons helpen geduld en een sterk geloof aan te kweken, zelfs al zou het lijken dat Jehovah te lang wacht met ingrijpen.

WAAROM IS JEHOVAH GEDULDIG?

3, 4. (a) Waarom heeft Jehovah geduld getoond bij het realiseren van zijn voornemen met de aarde? (b) Hoe reageerde Jehovah op de opstand in Eden?

3 Jehovah heeft goede redenen om geduld te tonen. Natuurlijk heeft hij altijd de hoogste autoriteit in het universum; maar de opstand in Eden wierp kwesties van universeel belang op. Jehovah is geduldig omdat hij weet dat het tijd kost die kwesties definitief op te  lossen. Hij kent het denken en doen van iedereen in de hemel en op aarde, en hij doet altijd wat het beste voor ons is (Hebr. 4:13).

4 Het was Jehovah’s voornemen dat de nakomelingen van Adam en Eva de aarde zouden vullen. Toen Satan Eva misleidde en Adam daarna ongehoorzaam werd, zag God niet van zijn voornemen af. Hij raakte niet in paniek, nam geen overhaaste beslissingen en ook liet hij de mensen niet aan hun lot over. In plaats daarvan bedacht hij een manier om toch tot stand te brengen wat hij met de mensen en de aarde van plan was (Jes. 55:11). Om zijn voornemen te realiseren en zijn soevereiniteit te rechtvaardigen, heeft Jehovah veel zelfbeheersing en geduld getoond. Hij heeft zelfs duizenden jaren gewacht om enkele aspecten van zijn voornemen op de beste manier te kunnen vervullen.

5. Wat is een goede reden om op Jehovah te wachten?

5 Nog een reden waarom Jehovah geduldig wacht, is dat meer mensen eeuwig leven kunnen krijgen. Hij is nu al voorbereidingen aan het treffen voor het redden van „een grote schare” (Openb. 7:9, 14; 14:6). Via ons predikingswerk nodigt hij mensen uit om meer te weten te komen over zijn Koninkrijk en zijn rechtvaardige vereisten. De Koninkrijksboodschap is ’goed nieuws’ voor de mensheid; het is zelfs het beste nieuws dat er is! (Matth. 24:14) Iedereen die door Jehovah getrokken wordt, gaat deel uitmaken van een wereldwijde gemeente van echte vrienden die van rechtvaardigheid houden (Joh. 6:44-47). Onze liefdevolle God helpt zulke mensen zijn goedkeuring te krijgen. Hij heeft ook mensen uitgekozen om leden van zijn hemelse regering te worden. In hun hemelse positie zullen ze gehoorzame mensen helpen volmaakt te worden en eindeloos leven te krijgen. Dus zelfs terwijl Jehovah geduldig wacht, is hij bezig met de vervulling van zijn beloften. En dat allemaal tot ons welzijn.

6. (a) Hoe heeft Jehovah in Noachs tijd geduld getoond? (b) Hoe toont Jehovah nu geduld?

6 Jehovah is geduldig, ook als hij tot het uiterste geprovoceerd wordt. Dat blijkt uit de manier waarop hij met de slechtheid voor de zondvloed omging. De aarde was toen gevuld met immoraliteit en geweld, en „het krenkte hem in zijn hart” dat de mens zo ontaard was geworden (Gen. 6:2-8). Hij zou die situatie niet voor altijd tolereren, en dus besloot hij een vloed over de ongehoorzame mensen te brengen. Terwijl ’zijn geduld wachtte in de dagen van Noach’ trof Jehovah voorbereidingen voor de redding van Noach en zijn gezin (1 Petr. 3:20). Op het juiste moment informeerde Jehovah Noach over zijn beslissing en gaf hij hem de opdracht een ark te bouwen (Gen. 6:14-22). Daarnaast was Noach „een prediker van rechtvaardigheid”: hij vertelde anderen over de komende vernietiging (2 Petr. 2:5). Jezus zei dat onze tijd net als de dagen van Noach zou zijn. Jehovah heeft bepaald wanneer hij een eind gaat maken aan deze slechte wereld. Niemand weet de dag en het uur wanneer dat zal gebeuren (Matth. 24:36). Wij hebben de opdracht van God om mensen te waarschuwen en ze te vertellen hoe ze gered kunnen worden.

7. Is Jehovah traag in het vervullen van zijn beloften? Leg dat uit.

7 Dat Jehovah geduldig is betekent dus niet dat hij gewoon wacht totdat het tijd is om in te grijpen. We mogen zijn geduld nooit verwarren met onoplettendheid of onverschilligheid! Maar eerlijk gezegd valt het soms niet mee om daaraan te blijven denken als we ouder worden of  het moeilijk hebben in deze slechte wereld. We zouden ontmoedigd kunnen raken of het idee kunnen krijgen dat God traag is in het vervullen van zijn beloften (Hebr. 10:36). Vergeet nooit dat hij goede redenen heeft om geduldig te zijn en dat hij de resterende tijd gebruikt op een manier waar zijn trouwe aanbidders voordeel van kunnen trekken (2 Petr. 2:3; 3:9). Laten we nu eens zien hoe Jezus geduld heeft getoond.

HOE IS JEZUS EEN GOED VOORBEELD VAN GEDULD?

8. Onder welke omstandigheden toonde Jezus geduld?

8 Jezus doet de wil van God en dat doet hij al duizenden jaren heel graag. Toen Satan in opstand kwam, besloot Jehovah dat zijn eniggeboren Zoon als de Messias naar de aarde zou gaan. Bedenk eens wat dat voor Jezus betekende: duizenden jaren geduldig wachten tot die tijd aanbrak. (Lees Galaten 4:4.) Al die jaren zat hij niet stil; hij was druk bezig met het werk dat zijn Vader hem gegeven had. Toen hij uiteindelijk naar de aarde kwam, wist hij dat hij door toedoen van Satan zou moeten sterven, zoals was voorzegd (Gen. 3:15; Matth. 16:21). Geduldig onderwierp hij zich aan Gods wil, ook al betekende het dat hij folterende pijn moest lijden. Hij was tot het uiterste loyaal. Hij was niet met zichzelf en zijn positie bezig, en daarin kunnen wij hem navolgen (Hebr. 5:8, 9).

9, 10. (a) Wat deed Jezus terwijl hij geduldig op Jehovah wachtte? (b) Hoe moeten we Jehovah’s tijdschema bezien?

9 Na zijn opstanding kreeg Jezus autoriteit in de hemel en op aarde (Matth. 28:18). Hij gebruikt die autoriteit om Gods voornemen volgens Gods tijdschema te vervullen. Jezus wachtte geduldig aan Jehovah’s rechterhand totdat zijn vijanden in 1914 als een voetbank voor zijn voeten werden gesteld (Ps. 110:1, 2; Hebr. 10:12, 13). Binnenkort zal hij tot actie overgaan om een eind te maken aan Satans wereld. Intussen helpt hij mensen geduldig Gods goedkeuring te krijgen en leidt hij ze naar „wateren des levens” (Openb. 7:17).

10 Begrijp je uit het voorbeeld van Jezus hoe wij Jehovah’s tijdschema moeten bezien? Jezus wilde ongetwijfeld graag alles doen wat zijn Vader van hem vroeg, maar hij was bereid op Gods tijd te wachten. Terwijl wij op het einde van Satans slechte wereld wachten, hebben we allemaal geduld nodig en mogen we nooit op God vooruitlopen of het opgeven omdat we ontmoedigd zijn. Wat kunnen we doen om dat geduld te ontwikkelen?

HOE KAN IK GEDULD ONTWIKKELEN?

11. (a) Welk verband is er tussen geloof en geduld? (b) Waarom hebben we goede redenen om een sterk geloof te hebben?

11 Voordat Jezus naar de aarde kwam, hadden de profeten en andere trouwe aanbidders al laten zien dat zelfs onvolmaakte mensen geduldig kunnen volharden. Er was een direct verband tussen hun geloof en hun geduld. (Lees Jakobus 5:10, 11.) Als ze niet echt geloofden wat Jehovah gezegd had, als het ze aan geloof ontbrak, zouden ze dan geduldig op de vervulling van zijn beloften hebben gewacht? Herhaaldelijk verduurden ze beangstigende of moeilijke geloofsbeproevingen, in het vertrouwen dat God uiteindelijk zou doen wat hij beloofd had (Hebr. 11:13, 35-40). Wij hebben nog meer redenen om een sterk geloof te hebben, want Jezus dient nu als de „Volmaker van ons geloof” (Hebr. 12:2). Hij heeft veel profetieën vervuld en ons geholpen Gods voornemens beter te begrijpen.

12. Wat kunnen we doen om ons geloof te versterken?

 12 Welke praktische stappen kunnen we doen om ons geloof te versterken en geduldiger te worden? Heel belangrijk is dat we Gods raad toepassen. Denk bijvoorbeeld aan de redenen die je hebt om het Koninkrijk op de eerste plaats in je leven te stellen. Kun je meer doen om de raad uit Mattheüs 6:33 toe te passen? Dat kan betekenen dat je meer tijd aan de dienst besteedt of enkele dingen in je leven vereenvoudigt. Vergeet niet hoe Jehovah je tot nu toe gezegend heeft. Misschien heeft hij je een nieuwe Bijbelstudie gegeven of je geholpen om „de vrede van God” te krijgen, „die alle gedachte te boven gaat”. (Lees Filippenzen 4:7.) Als je je op zulke zegeningen concentreert, zul je beseffen hoe belangrijk het is geduld te hebben (Ps. 34:8).

13. Waarmee kunnen we het ontwikkelen van geloof en geduld vergelijken?

13 Dit proces is te vergelijken met de cyclus van zaaien, kweken en oogsten. Elke keer dat een boer een rijke oogst binnenhaalt, krijgt hij meer vertrouwen in het volgende seizoen. Natuurlijk moet hij dan weer geduldig wachten tot de oogst, maar dat weerhoudt hem er niet van te zaaien en misschien zelfs meer land in te zaaien dan het vorige seizoen. Hij vertrouwt erop dat hij zal oogsten. Zo krijgen we ook meer vertrouwen en geloof in Jehovah als we zijn raad in ons opnemen, opvolgen en de vruchten ervan oogsten. Dan is het makkelijker om geduld te hebben en te wachten op de zegeningen die zeker zullen komen. (Lees Jakobus 5:7, 8.)

Geduld helpt je het Koninkrijk op de eerste plaats te stellen en zegeningen te ontvangen!

14, 15. Hoe moeten we menselijk leed bezien?

14 Nog een manier om geduld te ontwikkelen is te proberen de wereld en onze eigen situatie te bezien zoals Jehovah dat doet. Sta er bijvoorbeeld eens bij stil hoe hij menselijk leed beziet. Het  doet hem al heel lang verdriet mensen te zien lijden, maar hij laat zich er niet zo door overweldigen dat hij geen goede dingen meer kan doen. Hij heeft zijn eniggeboren Zoon gestuurd „om de werken van de Duivel te verbreken” en al het lijden dat Satan veroorzaakt heeft teniet te doen (1 Joh. 3:8). Uiteindelijk zal het lijden dus tijdelijk zijn, maar Gods oplossing is eeuwig. Zo moeten ook wij ons niet laten overweldigen door de slechtheid van Satans bestuur of ongeduldig worden. We moeten geloven in de dingen die we nog niet zien maar die eeuwig zijn. Jehovah heeft precies bepaald wanneer er een eind komt aan slechtheid, en hij zal op het juiste moment ingrijpen (Jes. 46:13; Nah. 1:9).

15 Tijdens deze moeilijke laatste dagen van dit samenstel kunnen we met specifieke beproevingen op ons geloof te maken krijgen. In plaats van ons kwaad te maken als we het slachtoffer van geweld worden of als onze dierbaren het moeilijk hebben, moeten we vastbesloten zijn volledig op Jehovah te vertrouwen. Dat is niet makkelijk, want we zijn onvolmaakt. Maar denk aan wat Jezus deed, zoals in Mattheüs 26:39 staat. (Lees.)

16. Wat moeten we vermijden terwijl we op het einde wachten?

16 Iets wat het moeilijk kan maken geduldig te zijn, is een houding van ’we zullen wel zien’. Wat betekent dat? Iemand die eraan twijfelt dat het einde dichtbij is, zou alternatieve plannen kunnen maken voor het geval het niet gaat zoals Jehovah voorzegd heeft. Met andere woorden, zo iemand zou kunnen denken: ik zie wel of Jehovah zich echt aan zijn woord houdt. Hij zou dan kunnen proberen belangrijk te worden in deze wereld, of hij gaat op geld vertrouwen en zet Gods Koninkrijk niet meer op de eerste plaats. Of hij besluit hoger onderwijs te gaan volgen om nu al een gerieflijk leven te hebben. Maar daarmee zou hij een gebrek aan geloof tonen. Bedenk dat Paulus ons de raad gaf om navolgers te worden van de getrouwen die „door geloof en geduld” de beloften van Jehovah ontvingen (Hebr. 6:12). Jehovah zal deze slechte wereld niet langer laten bestaan dan absoluut nodig is (Hab. 2:3). Intussen moeten we het vermijden Jehovah routinematig te dienen. We moeten waakzaam blijven en ijverig het goede nieuws prediken. Dat kan ons nu al veel voldoening geven (Luk. 21:36).

HOE WORDT ONS GEDULD BELOOND?

17, 18. (a) Welke gelegenheid hebben we nu terwijl we geduldig wachten? (b) Hoe zal ons geduld beloond worden?

17 Of we God al tientallen jaren dienen of een paar maanden, we willen hem graag eeuwig dienen. Geduld helpt ons te volharden tot we gered worden, ongeacht hoe lang deze wereld nog blijft bestaan. Jehovah geeft ons nu de kans te laten zien dat we alle vertrouwen hebben in zijn beslissingen, en dat we bereid zijn te lijden voor zijn naam als dat nodig is (1 Petr. 4:13, 14). Hij geeft ons ook een opleiding die ons kan helpen geduldig te volharden tot het einde en gered te worden (1 Petr. 5:10).

18 Jezus heeft alle autoriteit in de hemel en op aarde, en niets kan je uit zijn beschermende zorg wegrukken — behalve jijzelf (Joh. 10:28, 29). We hoeven niet bang te zijn voor de toekomst of zelfs voor de dood. Degenen die geduldig volharden tot het einde zullen gered worden. We moeten ervoor zorgen niet door de wereld verleid te worden, zodat we niet meer op Jehovah vertrouwen. Laten we vastbesloten zijn ons geloof te versterken en laten we onze tijd verstandig gebruiken zolang God geduld toont (Matth. 24:13; lees 2 Petrus 3:17, 18).