Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  15 juli 2006

Wat is Gods koninkrijk?

Wat is Gods koninkrijk?

WAT een verschrikkelijke ramp heeft de mensheid in het begin van onze geschiedenis getroffen! Een engel kwam in opstand tegen het gezag van uitgerekend degene die hem geschapen had. Die opstandeling verleidde de eerste vrouw, Eva, ertoe van de verboden vrucht te eten. Doelend op haar en haar man, Adam, zei de engel: „Gij zult volstrekt niet sterven. Want God weet dat nog op de dag dat gij ervan eet, uw ogen stellig geopend zullen worden en gij stellig als God zult zijn, kennend goed en kwaad” (Genesis 2:16, 17; 3:1-5). De opstandige engel kwam bekend te staan als Duivel en Satan. — Openbaring 12:9.

Sloeg Eva acht op Satans woorden? De bijbel vertelt ons: „De vrouw [zag] dat de boom goed was tot voedsel en dat hij iets was waarnaar het verlangen der ogen uitging, ja, de boom was begeerlijk om naar te kijken. Zij nam dan van zijn vrucht en ging ervan eten. Daarna gaf zij er ook van aan haar man, toen deze bij haar was, en hij ging ervan eten” (Genesis 3:6). Het eerste mensenpaar, Adam en Eva, sloot zich dus bij Satan aan in zijn opstand, met als gevolg dat ze het Paradijs verspeelden voor zichzelf en voor hun nakomelingen. Kinderen die volmaakt geboren hadden moeten worden met eeuwig leven in het vooruitzicht, zouden in plaats daarvan zonde en dood erven. — Romeinen 5:12.

Hoe reageerde Jehovah God, de Soevereine Heerser van het universum, daarop? Hij nam zich voor een voorziening te treffen voor vergeving van zonden (Romeinen 5:8). Jehovah God heeft ook een regeringsregeling ingevoerd om de crisis te verhelpen. Die regeling wordt „het koninkrijk Gods” genoemd (Lukas 21:31). Dat koninkrijk is ondergeschikt aan Gods universele heerschappij en dient een specifiek doel.

Wat is het doel van Gods koninkrijk? Wat zijn enkele aspecten van die regering en hoe laten ze zich vergelijken met de heerschappij van mensen? Wanneer zou het Koninkrijk gaan regeren? Die vragen zullen in het volgende artikel besproken worden.