Waarom is het belangrijk voorbereid te zijn op een ramp?

De Bijbel zegt: ‘Wie verstandig is ziet het gevaar en verbergt zich, maar wie onervaren is gaat gewoon door en moet de gevolgen dragen’ (Spreuken 27:12).

Dit tijdschrift laat zien wat we kunnen doen vóór, tijdens en na een ramp.