Engelen komen voor in literatuur, kunst en films. Maar wie zijn de engelen, en welke rol spelen ze?

Wie zijn de engelen?

WAT DE BIJBEL ZEGT

 

Voordat God het heelal en de eerste mensen maakte, had hij al een hogere levensvorm gemaakt. Die wezens zijn sterker dan mensen en wonen in hetzelfde rijk als God, een rijk dat ontoegankelijk en onzichtbaar is voor mensen (Job 38:4, 7). In de Bijbel worden die wezens ‘geesten’ en ‘engelen’ genoemd (Psalm 104:4). *

Hoeveel engelen zijn er? Gigantisch veel. Rond Gods troon bevinden zich ‘myriaden maal myriaden’ of ‘tienduizend maal tienduizenden’ engelen (Openbaring 5:11; voetnoot). Als deze uitspraak letterlijk genomen moet worden, betekent dit dat er honderden miljoenen engelen zijn!

‘Ik zag (...) vele engelen rondom de troon (...) en het aantal van hen was myriaden maal myriaden en duizenden maal duizenden’ (Openbaring 5:11).

Wat deden engelen vroeger?

WAT DE BIJBEL ZEGT

 

Engelen deden vaak dienst als woordvoerder of boodschapper van God. * In de Bijbel wordt ook gezegd dat ze wonderbare werken voor God uitvoerden. God stuurde een engel om Abraham te zegenen en te voorkomen dat hij zijn zoon Isaäk zou offeren (Genesis 22:11-18). Een engel verscheen aan Mozes midden in een brandende struik om een levensveranderende boodschap te brengen (Exodus 3:1, 2). Toen de profeet Daniël in een kuil met leeuwen werd gegooid, ‘zond God zijn engel en sloot de muil der leeuwen’ (Daniël 6:22).

‘Toen verscheen hem [Mozes] Jehovah’s engel in een vuurvlam midden in een doornbos’ (Exodus 3:2).

 Wat doen engelen nu?

WAT DE BIJBEL ZEGT

 

Het is onmogelijk te weten wat de engelen nu allemaal doen. Maar uit de Bijbel blijkt dat ze betrokken zijn bij het werk om mensen te helpen God te leren kennen (Handelingen 8:26-35; 10:1-22; Openbaring 14:6, 7).

Jehovah liet Jakob in een droom engelen zien die langs een ‘ladder’ tussen hemel en aarde omhooggingen en afdaalden (Genesis 28:10-12). Jakob trok daaruit waarschijnlijk dezelfde conclusie die wij zouden kunnen trekken: Jehovah stuurt engelen met een missie naar de aarde om trouwe mensen die Zijn hulp nodig hebben te helpen (Genesis 24:40; Exodus 14:19; Psalm 34:7).

‘Er stond een ladder op de aarde en de top ervan reikte tot aan de hemel; en zie! Gods engelen klommen daarlangs op en daalden daarlangs af’ (Genesis 28:12).

^ ¶6 Uit de Bijbel blijkt dat sommige geesten tegen Gods autoriteit in opstand kwamen. Die slechte engelen worden ‘demonen’ genoemd (Lukas 10:17-20).

^ ¶11 De oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse woorden die in de Bijbel voor ‘engel’ worden gebruikt, betekenen beide ‘boodschapper’.