Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 COVERONDERWERP | EEN GOEDE SFEER IN JE GEZIN

Ruzie in het gezin bijleggen

Ruzie in het gezin bijleggen

WAT kunt u doen als u en uw gezinsleden elkaar regelmatig in de haren vliegen? Misschien hebben jullie steeds vaker ruzie en worden die ruzies steeds heviger. Misschien weten jullie niet eens meer waarom jullie ruzie hebben. Toch houden jullie van elkaar en willen jullie elkaar geen pijn doen.

Het is belangrijk te bedenken dat meningsverschillen niet per se betekenen dat uw gezin op instorten staat. De manier waarop u met meningsverschillen omgaat, kan bepalen hoe goed of slecht de sfeer bij u thuis is. Laten we eens bespreken hoe u een vredestichter kunt zijn.

1. GA NIET IN DE VERDEDIGING.

Je hebt twee personen nodig om te ruziën, maar als iemand het initiatief neemt om te luisteren, zou een verhitte discussie weleens voorkomen kunnen worden. Schiet dus niet meteen in de verdediging als iemand u uitdaagt. Behoud uw zelfrespect en waardigheid door u te beheersen. Een goede sfeer in het gezin is belangrijker dan gelijk krijgen.

‘Waar geen hout is, gaat het vuur uit, en waar geen lasteraar is, komt twist tot bedaren’ (Spreuken 26:20).

2. ERKEN DE GEVOELENS VAN DE ANDER.

Aandachtig en oprecht luisteren, zonder de ander te onderbreken of te veroordelen, kan boosheid de kop indrukken en de sfeer herstellen. Erken de gevoelens van de ander in plaats van hem slechte motieven toe te schrijven. Iemands gedrag wordt waarschijnlijk veroorzaakt door onvolmaaktheid, niet door kwade opzet. Als iemand je kwetst, is dat meestal niet omdat hij gemeen of wraakzuchtig is maar omdat hij niet goed nadenkt over wat hij zegt of omdat hij zelf gekwetst is.

‘Kleed u dus met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld’ (Kolossenzen 3:12, Groot Nieuws Bijbel).

3. NEEM DE TIJD OM TE KALMEREN.

Als de emoties hoog oplopen, is het verstandig even weg te lopen om te kalmeren. Misschien kunt u even naar een andere ruimte gaan totdat u uw emoties weer onder controle hebt. Dat doet u niet omdat u de ander wilt vermijden of tegenwerken en ook niet omdat u niet met de ander wilt praten. Als u even wegloopt, kunt u God om geduld, inzicht en begrip vragen.

‘Verwijder u vóórdat de ruzie is uitgebroken’ (Spreuken 17:14).

 4. DENK GOED NA OVER WAT U WILT ZEGGEN EN HOE U HET WILT ZEGGEN.

Als u probeert een zo scherp en kwetsend mogelijk antwoord te geven, maakt u de situatie alleen maar erger. Probeer liever iets te zeggen wat een kalmerende invloed heeft op de ander. Zeg niet botweg hoe u vindt dat de ander zich moet voelen, maar vraag geduldig om duidelijkheid en bedank hem voor zijn uitleg.

‘Er bestaat er een die onbezonnen spreekt als met de steken van een zwaard, maar de tong van de wijzen is genezing’ (Spreuken 12:18).

5. GA NIET SCHREEUWEN MAAR PRAAT OP EEN VRIENDELIJKE TOON.

Een gezinslid kan zich gemakkelijk gaan ergeren aan het ongeduld van de ander. Voorkom dat u sarcastisch of beledigend wordt of harder gaat praten, hoe boos u ook bent. Vermijd kwetsende beschuldigingen als: ‘Je houdt niet van me’ of ‘Je luistert ook nooit.’ Zeg op een rustige manier hoe u zich door het gedrag van de ander voelt (‘Ik voel me gekwetst als je . . .’). Duwen, slaan, schoppen of een andere vorm van geweld is nooit acceptabel. Dat geldt ook voor scheldwoorden, neerbuigende opmerkingen en bedreigingen.

‘Laat alle gevoelens van wrok, drift en woede varen. Schreeuw en vloek niet, maar vermijd iedere vorm van slecht gedrag’ (Efeziërs 4:31, GNB).

6. BIED UW EXCUSES AAN EN LEG UIT WAT U GAAT DOEN OM DE SITUATIE TE HERSTELLEN.

Laat negatieve emoties u niet afleiden van het doel — de vrede herstellen. Als u ruzie hebt met iemand, verliezen jullie allebei. Als u het goedmaakt, winnen jullie allebei. Erken daarom dat u ook een deel van het probleem bent. Zelfs als u ervan overtuigd bent dat u niets verkeerd hebt gedaan, kunt u nog steeds uw excuses aanbieden voor het feit dat u geïrriteerd raakte, op een verkeerde manier reageerde of de ander onbedoeld kwetste. Een goede band met elkaar is belangrijker dan gelijk krijgen. En als iemand sorry tegen u zegt, vergeef hem dan.

‘Laten wij dus de dingen nastreven die de vrede bevorderen en de dingen die tot opbouw van elkaar dienen’ (Romeinen 14:19).

Wat kunt u na een ruzie doen om de sfeer in uw gezin te verbeteren? Dat wordt in het volgende artikel besproken.