Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Ontwaakt!  |  mei 2015

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Geweld

Geweld

De geschiedenis is doordrenkt van geweld. Zal dat altijd zo blijven?

Hoe denkt God over geweld?

WAT MENSEN ZEGGEN

Veel mensen, of ze nu gelovig zijn of niet, vinden dat geweld gerechtvaardigd is als je geprovoceerd wordt. En miljoenen mensen zien films en games waar geweld in voorkomt als een acceptabele vorm van entertainment.

WAT DE BIJBEL ZEGT

In de buurt van Mosoel (Noord-Irak) liggen de ruïnes van wat ooit een grote stad was: Ninevé, de hoofdstad van het oude Assyrische Rijk. Toen de stad nog een bruisende metropool was, voorspelde de Bijbel dat God ‘Ninevé tot een verlaten woestenij zou maken’ (Zefanja 2:13). ‘Ik zet je te kijk’, zei God. Waarom zei hij dat? Omdat Ninevé een ‘stad van stromen bloed’ was (Nahum 1:1; 3:1, 6, Naardense Bijbel). Jehovah ‘haat mensen die kwaad doen’, zegt Psalm 5:6 (Bijbel in Gewone Taal). Dat God de stad ook echt heeft verwoest, wordt bewezen door de ruïnes van Ninevé.

Geweld is begonnen bij de aartsvijand van God en mensen — Satan de Duivel, die door Jezus een moordenaar werd genoemd (Johannes 8:44). En omdat ‘de gehele wereld in de macht van de goddeloze ligt’, hebben mensen vaak een vergelijkbare houding tegenover geweld. Dat verklaart waarom geweld in films en games zo populair is (1 Johannes 5:19). Als we God blij willen maken, moeten we geweld haten en van dezelfde dingen houden als God. * Is dat mogelijk?

‘Van wie geweld gebruiken, heeft hij een afkeer, een diepe afkeer.’ — Psalm 11:5, Groot Nieuws Bijbel.

Kunnen gewelddadige mensen veranderen?

WAT MENSEN ZEGGEN

De mens is van nature gewelddadig, en dat zal nooit veranderen.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Stop met ‘woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal’. Ook zegt de Bijbel: ‘Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens’ (Kolossenzen 3:8-10, Willibrordvertaling). Vraagt God het onmogelijke van ons? Nee, mensen kunnen veranderen. * Hoe?

Ten eerste moet iemand God leren kennen (Kolossenzen 3:10). Als hij dan  de mooie persoonlijkheid en normen van God ontdekt, zal hij van hem gaan houden en hem willen gehoorzamen (1 Johannes 5:3).

Ten tweede moeten we de juiste vrienden kiezen. ‘Ga niet om met mensen die snel kwaad worden, sluit geen vriendschap met ruziezoekers. Want dan word je net zo slecht als zij, en dan loopt het verkeerd met je af’ (Spreuken 22:24, 25, BGT).

Ten derde is inzicht belangrijk. Zie in dat de neiging tot geweld een ernstige zwakte is waaruit een gebrek aan zelfbeheersing blijkt. In tegenstelling daarmee hebben zachtaardige mensen zichzelf in de hand. ‘Hij die langzaam tot toorn is, is beter dan een sterke man’ (Spreuken 16:32).

‘Streeft naar vrede met alle mensen.’ — Hebreeën 12:14.

Zal er ooit geen geweld meer zijn?

WAT MENSEN ZEGGEN

Er is altijd geweld geweest en dat zal altijd zo blijven.

WAT DE BIJBEL ZEGT

‘Nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn. (...) De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede’ (Psalm 37:10, 11). Om zachtaardige mensen te redden, zal God mensen die van geweld houden straffen, net als in Ninevé. Daarna zal er geen geweld meer zijn! — Psalm 72:7.

‘De zachtaardigen (...) zullen de aarde beërven.’ — Mattheüs 5:5.

Daarom moeten we nu Gods wil doen en iemand worden die tot vrede geneigd is. In 2 Petrus 3:9 staat: ‘Jehovah (...) is geduldig met u, omdat hij niet wenst dat er iemand vernietigd wordt, maar wenst dat allen tot berouw geraken.’

‘Zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen moeten smeden en hun speren tot snoeimessen.’ — Jesaja 2:4.

^ ¶7 God stond het oude Israël toe oorlog te voeren om hun gebied te verdedigen (2 Kronieken 20:15, 17). Dat veranderde toen God zijn verbond met Israël beëindigde en de christelijke gemeente oprichtte, die geen grenzen heeft.

^ ¶11 In de rubriek ‘De Bijbel verandert levens’ in De Wachttoren staan voorbeelden van mensen die hun gedrag veranderden.