Wat zegt de Bijbel over de plaats van dieren in onze samenleving? Maakt het uit hoe we ze behandelen?

Hoe moeten we dieren behandelen?

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommigen vinden dat we met dieren kunnen doen wat we willen. Anderen zijn van mening dat dieren hetzelfde moeten worden behandeld als mensen.

  • Een bekend dierenrechtenactivist vindt dat dieren het ‘grondrecht hebben om niet als product of handelswaar gebruikt te worden’. Hij zegt verder: ‘Niet-menselijke dieren zijn niet ons bezit.’

  • Een extreem geval is dat van miljardaire Leona Helmsley. Zij liet een fonds van twaalf miljoen dollar na aan haar hond en liet in haar testament opnemen dat hij na zijn dood naast haar begraven moest worden.

Hoe vindt u dat dieren behandeld moeten worden?

WAT DE BIJBEL ZEGT

Jehovah, God, is de Maker van alles wat leeft. Hij gaf de mens ‘zeggenschap over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, over alle dieren op het land’ (Genesis 1:28, Groot Nieuws Bijbel). Daaruit blijkt dat volgens God mensen belangrijker zijn dan dieren.

Dit wordt ondersteund door wat er in de Bijbeltekst daarvoor staat: ‘God schiep de mens als het evenbeeld van zichzelf’ (Genesis 1:27, GNB).

Mensen zijn naar het evenbeeld van God gemaakt. Daarom hebben alleen mensen goddelijke eigenschappen als wijsheid, gerechtigheid en liefde. Ook hebben mensen van nature een besef van ethiek en spiritualiteit. Dieren hebben deze eigenschappen niet omdat zij niet naar het evenbeeld van God gemaakt zijn. Ze zijn ondergeschikt aan mensen en hoeven daarom niet hetzelfde behandeld te worden.

Betekent dit dat we dieren slecht mogen behandelen? Nee.

  • God gaf de Israëlieten zelfs wetten voor het welzijn van dieren. Zo moesten ze voldoende rust en eten krijgen, geholpen worden in nood en beschermd worden tegen letsel (Exodus 23:4, 5; Deuteronomium 22:10; 25:4).

‘Zes dagen dient gij uw werk te doen; maar op de zevende dag dient gij u ervan te onthouden, opdat uw stier en uw ezel rust kunnen hebben.’ — Exodus 23:12.

 Is het verkeerd om dieren te doden?

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommige jagers of vissers doden dieren voor de sport. Ze krijgen een kick van de jacht of de vangst. Anderen zijn het eens met de Russische schrijver Lev Tolstoj. Hij schreef dat het doden en eten van dieren ‘gewoon onethisch’ is.

WAT DE BIJBEL ZEGT

God staat toe dat mensen dieren doden voor kleding, of als ze een bedreiging vormen (Exodus 21:28; Markus 1:6). De Bijbel zegt ook dat dieren voor voedsel gedood mogen worden. ‘Al het zich bewegende gedierte dat leeft, mag u tot voedsel dienen’, zegt Genesis 9:3. En Jezus hielp zijn volgelingen met het vangen van vis, waar ze samen van aten (Johannes 21:4-13).

Toch zegt de Bijbel over God: ‘Wie het geweld liefhebben, haat hij’ (Psalm 11:5, De Nieuwe Bijbelvertaling). Het is dus logisch dat God niet wil dat we dieren voor ons plezier verwonden of doden.

De Bijbel laat zien dat God veel waarde hecht aan het leven van dieren.

  • Over het maken van de dieren zegt de Bijbel: ‘God ging ertoe over het wild gedierte der aarde te maken naar zijn soort en de huisdieren naar hun soort en al het zich bewegende gedierte van de aardbodem naar zijn soort. Toen zag God dat het goed was’ (Genesis 1:25).

  • De Bijbel zegt over Jehovah: ‘Aan de dieren geeft hij hun voedsel’ (Psalm 147:9). God ontwierp een ecosysteem waarin dieren meer dan genoeg voedsel en een eigen leefomgeving hebben.

  • David, koning van Israël, zei in gebed: ‘Mens en dier redt gij, o Jehovah’ (Psalm 36:6). Toen Jehovah bijvoorbeeld met de wereldwijde zondvloed de slechte mensen vernietigde, redde hij acht mensen en allerlei dieren (Genesis 6:19).

Het is duidelijk dat Jehovah blij is met alle dieren, en hij wil dat we ze met respect behandelen.

De rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee.’ — Spreuken 12:10, NBV.