Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Ontwaakt!  |  juni 2014

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

De dood

De dood

Waar zijn de doden?

Stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren. — Genesis 3:19.

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommigen geloven dat we voortleven in een hiernamaals: de hemel, de hel, het vagevuur of het voorgeborchte. Anderen geloven dat we terugkomen in een ander lichaam. Mensen die niet gelovig zijn, denken meestal dat de dood gewoon het einde van iemands bestaan is.

WAT DE BIJBEL ZEGT

In Prediker 9:10 staat: „Er is geen werk noch overleg noch kennis noch wijsheid in Sjeool [het graf], de plaats waarheen gij gaat.” De Bijbel legt ook uit wat er bij de dood met zowel mensen als dieren gebeurt: „Allen gaan naar één plaats. Zij zijn allen uit het stof ontstaan, en zij keren allen tot het stof terug” (Prediker 3:20).

 Wat is de toestand van de doden?

Zijn geest gaat uit, hij keert terug naar zijn grond; waarlijk, op die dag vergaan zijn gedachten. — Psalm 146:4.

WAT MENSEN ZEGGEN

Velen hebben geleerd dat iemands bestemming in het hiernamaals afhangt van hoe hij op aarde geleefd heeft — als hij goede dingen heeft gedaan, wordt hij volgens zeggen beloond met eeuwige gelukzaligheid; als hij slechte dingen heeft gedaan, zou hem eeuwige pijniging wachten. Er wordt gezegd dat mensen in het vagevuur van hun zonden gereinigd moeten worden voordat ze in de hemel bij God mogen zijn. Maar mensen die niet gereinigd zijn, zou die vreugde voor altijd ontzegd worden.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De doden voelen geen blijdschap en geen pijn. Omdat ze zich van niets bewust zijn, kunnen ze niets voelen; ook kunnen ze de levenden niet helpen en ze geen kwaad doen. Prediker 9:5, 6 zegt: „De levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven; maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust (...) Ook hun liefde en hun haat en hun jaloezie zijn reeds vergaan, en zij hebben tot onbepaalde tijd geen deel meer aan iets wat onder de zon moet worden gedaan.”

Is er hoop voor de doden?

Kan een fysiek sterke man als hij sterft opnieuw leven? Al de dagen van mijn dwangarbeid zal ik wachten, totdat mijn aflossing komt. — Job 14:14.

WAT MENSEN ZEGGEN

Er zijn heel wat mensen die geloven dat er geen hoop is voor iemand die in de hel zit. Ze denken dat hij daar eeuwig gepijnigd zal worden. Maar iemand die in het vagevuur zit, zou volgens zeggen door vuur gelouterd kunnen worden van zijn zonden en alsnog hemelse gelukzaligheid kunnen bereiken.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Mensen die in de dood slapen, zullen door Gods Zoon weer tot leven gewekt worden op aarde. De Bijbel zegt: „Verwondert u hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen en te voorschijn zullen komen” (Johannes 5:26, 28, 29). Op basis van wat iemand daarna doet, wordt bepaald of hij eeuwig leven krijgt. *

^ ¶14 Zie voor meer informatie hfst. 7 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.