Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Huwelijk

Huwelijk

Is het huwelijk gewoon een samenlevingsvorm?

’Wat God onder één juk heeft samengebracht, brenge geen mens vaneen.’ — Mattheüs 19:6.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Voor God is het huwelijk veel meer dan een samenlevingsvorm. Het is een heilige verbintenis tussen man en vrouw. De Bijbel zegt: „Van het begin der schepping af ’heeft Hij [God] hen als man en als vrouw gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en de twee zullen één vlees zijn’ (...) Wat God derhalve onder één juk heeft samengebracht, brenge geen mens vaneen” (Markus 10:6-9; Genesis 2:24). *

De woorden ’wat God onder één juk heeft samengebracht [verbonden]’ betekenen niet dat huwelijken in de hemel worden gesloten. Maar de Bijbel beklemtoont wel hoe serieus deze verbintenis genomen moet worden door erop te wijzen dat onze Schepper de Insteller van de huwelijksregeling is. Echtparen die dat beseffen, bezien hun huwelijk als een heilige, permanente verbintenis. Daarmee versterken ze hun besluit om een succes van hun huwelijk te maken. Hun vooruitzicht op een gelukkig huwelijk wordt nog groter als ze zich houden aan de Bijbelse richtlijnen voor het vervullen van hun rol als man of vrouw.

 Wat is de rol van de man?

De man is het hoofd van zijn vrouw.” — Efeziërs 5:23.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Wil een gezin goed kunnen functioneren, dan moet er iemand zijn die bij belangrijke beslissingen de knoop doorhakt. De Bijbel zegt dat de man die verantwoordelijkheid heeft. Maar dat wil niet zeggen dat hij een tiran of bullebak mag zijn. Ook mag hij zich niet onttrekken aan zijn verantwoordelijkheden. Dat zou het respect van zijn vrouw ondermijnen en een zware last op haar schouders leggen. God verwacht van de man dat hij hard werkt om voor zijn vrouw te zorgen. Ook moet een man zijn vrouw respecteren en vertrouwen, en haar zien als de persoon met wie hij de intiemste band heeft (1 Timotheüs 5:8; 1 Petrus 3:7). ’Mannen behoren hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam’, zegt Efeziërs 5:28.

Een man die echt van zijn vrouw houdt, waardeert haar talenten en respecteert haar mening, vooral als het gaat om dingen die met het gezin te maken hebben. Het is niet goed als hij zijn zin doordrijft alleen maar omdat hij het hoofd van het gezin is. Toen Abraham het verstandige advies van zijn vrouw over een probleem in het gezin negeerde, zei Jehovah, God, tegen hem: „Luister naar haar stem” (Genesis 21:9-12). Abraham gehoorzaamde nederig, en dat leidde tot vrede en eenheid in zijn gezin en tot Gods zegen.

Wat is de rol van de vrouw?

„Vrouwen, weest aan uw eigen man onderworpen.” — 1 Petrus 3:1.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Voordat God een vrouw voor de eerste man schiep, zei hij: „Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik zal een hulp voor hem maken, als zijn tegenhanger” (Genesis 2:18). Met een tegenhanger wordt hier iemand bedoeld die de ander aanvult, die bij hem past. God maakte de vrouw dus niet zo dat ze hetzelfde zou zijn als de man of met hem zou wedijveren, maar dat ze hem goed zou aanvullen. Samen konden ze Gods opdracht uitvoeren om kinderen te krijgen en de aarde met mensen te vullen (Genesis 1:28).

God gaf de vrouw de ideale lichamelijke, mentale en emotionele eigenschappen om haar rol te kunnen vervullen. Als ze die verstandig en met liefde gebruikt, draagt ze in grote mate bij tot het succes van haar huwelijk en helpt ze haar man gelukkig te zijn en zelfvertrouwen te hebben. God is heel blij met zulke vrouwen (Spreuken 31:28, 31). *

^ par. 5 De Bijbel staat echtscheiding toe op grond van seksuele ontrouw (Mattheüs 19:9).

^ par. 14 Er staan veel nuttige suggesties over het huwelijk en het gezinsleven in de Ontwaakt!-rubriek „Hulp voor het gezin”.