Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Ontwaakt!  |  juli 2013

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Gods Koninkrijk

Gods Koninkrijk

Is Gods Koninkrijk iets wat in ons hart zit?

„Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods.” — Markus 12:34.

WAT MENSEN ZEGGEN

Veel mensen geloven dat Gods Koninkrijk het bestuur van God in het hart en leven van afzonderlijke personen is omdat hun kerk dat leert.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Gods Koninkrijk is een echte regering, niet gewoon een metafoor voor ’God in je hart toelaten’. Het Koninkrijk zal over de hele aarde regeren (Psalm 72:8; Daniël 7:14).

Maar hoe zit het dan met Jezus’ uitspraak: „Het Koninkrijk van God is binnen in u”? (cursivering van ons; Lukas 17:21, Herziene Statenvertaling) Jezus kan niet hebben bedoeld dat het Koninkrijk in het hart van zijn luisteraars was. Waarom niet? Bij die gelegenheid had hij het tegen de farizeeën. Hij zei dat ze het Koninkrijk niet binnen zouden gaan omdat hun vorm van aanbidding hypocriet was en daarom niet aanvaardbaar voor God (Mattheüs 23:13). Waarom kon Jezus zeggen: „Het Koninkrijk van God is binnen in u” of, zoals de voetnoot van de Herziene Statenvertaling het weergeeft, „in het midden van u”? Als toekomstige Koning van Gods Koninkrijk was hij letterlijk ’in hun midden’ (Lukas 17:21).

 Wat is Gods Koninkrijk?

„Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde.” — Mattheüs 6:10.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Gods Koninkrijk is een echte regering door God waarvan Jezus Christus de Koning is (Mattheüs 28:18; 1 Timotheüs 6:14, 15). Het heeft als doel Gods wil in de hemel en op aarde tot stand te brengen (Mattheüs 6:10). God zal de problemen van de mensheid dus oplossen via zijn Koninkrijk. Dat Koninkrijk zal bereiken wat menselijke instellingen nooit is gelukt.

Onder het bestuur van het Koninkrijk zal de mensheid op een paradijselijke aarde leven waar vrede, veiligheid en welvaart is (Psalm 46:9; Jesaja 35:1; Micha 4:4). Er komt een eind aan ziekte en de dood (Jesaja 33:24; Openbaring 21:4). Zelfs het verouderingsproces zal teruggedraaid worden. De Bijbel voorspelt: „Zijn vlees worde frisser dan in de jeugd; hij kere terug tot de dagen van zijn jeugdige kracht” (Job 33:25).

WAT U KUNT DOEN

U kunt een onderdaan van Gods Koninkrijk worden als u doet wat God van u vraagt. Daarbij maakt het niet uit wat uw afkomst is of waar u geboren bent. De Bijbel zegt: ’God is niet partijdig, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem’ (Handelingen 10:34, 35).

Zal Gods Koninkrijk door mensen gerealiseerd worden?

De God des hemels zal een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht.’ — Daniël 2:44.

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommigen denken dat mensen het Koninkrijk van God op aarde zullen realiseren door anderen tot hun geloof te bekeren of door zich in te zetten voor wereldvrede en broederschap.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Het Koninkrijk wordt opgericht door God en niet door mensen (Daniël 2:44). God zegt daarover: „Ik, ja ik, heb mijn koning geïnstalleerd” (Psalm 2:6). Gods Koninkrijk zal niet door mensen gerealiseerd worden. Ze kunnen het bestuur ervan ook niet verstoren omdat het vanuit de hemel over de aarde zal regeren (Mattheüs 4:17).

WAAROM BELANGRIJK

Het is heel begrijpelijk dat mensen naar vrede en eenheid verlangen. Misschien doet u veel moeite om daartoe bij te dragen maar laat u de moed zakken als u uw doelen niet bereikt. Het besef dat het Koninkrijk de steun van God heeft, zal u helpen u op een zo productief mogelijke manier in te zetten en een onderdaan van dat Koninkrijk te worden.