Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Ontwaakt!  |  juni 2013

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Satan

Satan

Bestaat Satan echt?

De oorspronkelijke slang, die Duivel en Satan wordt genoemd, misleidt de gehele bewoonde aarde.’ — Openbaring 12:9.

WAT MENSEN ZEGGEN

Veel mensen denken dat Satan de Duivel geen persoon is maar het kwaad in elk mens.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Satan bestaat echt. Hij is een opstandige engel, een onzichtbaar wezen dat tegen God is. De Bijbel noemt Satan „de heerser van deze wereld” (Johannes 12:31). Hij gebruikt „leugenachtige tekenen” en „bedrog” om zijn doelen te bereiken (2 Thessalonicenzen 2:9, 10).

In de Bijbel staat een gesprek opgetekend dat in de hemel plaatsvond tussen Satan en God. Als Satan gewoon een symbool zou zijn van het kwaad in elk mens, hoe zou God, die volmaakt en moreel zuiver is, dan met het kwaad in zichzelf kunnen praten? (Deuteronomium 32:4; Job 2:1-6) Het is duidelijk dat Satan echt een persoon is en niet alleen de belichaming van het kwaad.

WAAROM BELANGRIJK

De redenen waarom Satan mensen graag wil laten geloven dat hij niet bestaat, komen overeen met de redenen waarom een crimineel zijn ware identiteit verbergt, namelijk om onopgemerkt de wet te kunnen overtreden. Om uzelf tegen Satan te kunnen beschermen, moet u eerst erkennen dat hij bestaat.

 Waar bevindt Satan zich?

„Wee de aarde (...) want de Duivel is tot u neergedaald.” — Openbaring 12:12.

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommigen geloven dat Satan in een vurige hel binnen in de aarde leeft. Anderen denken dat hij zich in het hart van slechte mensen bevindt.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Satan is een geest, dus hij leeft in een onzichtbaar geestenrijk. Een tijdlang mocht Satan zich in de aanwezigheid van God en de getrouwe engelen ophouden (Job 1:6). Maar nu is hij uit Gods aanwezigheid verdreven en is hij samen met andere boze geesten beperkt tot de omgeving van de aarde (Openbaring 12:12).

Betekent dit dat Satan beperkt is tot één specifieke plaats op aarde? Over de oude stad Pergamum (in het huidige Turkije) werd bijvoorbeeld gezegd dat het de plek was ’waar Satan woonde’ (Openbaring 2:13). Maar daar werd mee bedoeld dat er in die stad veel satanische aanbidding was. Er is geen letterlijke plek op aarde waar Satan zich ophoudt. In plaats daarvan zegt de Bijbel dat „alle koninkrijken van de bewoonde aarde” van hem zijn (Lukas 4:5, 6).

Kan Satan mensen kwaaddoen of manipuleren?

De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze.” — 1 Johannes 5:19.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Het grootste deel van de mensheid is gezwicht voor Satans misleidende invloed en is dus in zijn macht (2 Korinthiërs 11:14). Dat vormt mede een verklaring waarom het mensen niet lukt de wereldsituatie te verbeteren.

De Bijbel heeft het ook over extreme gevallen waarin mensen bezeten waren door Satan of andere opstandige engelen. Die brachten hun zelfs lichamelijk letsel toe (Mattheüs 12:22; 17:15-18; Markus 5:2-5).

WAT U KUNT DOEN

U hoeft niet bang te zijn voor Satans macht. Om te voorkomen dat u onder zijn invloed komt, is het belangrijk te weten hoe hij mensen manipuleert, zodat u ’niet onwetend bent van zijn bedoelingen’ (2 Korinthiërs 2:11). Door de Bijbel te lezen kunt u essentiële kennis over zijn tactieken opdoen en voorkomen dat u het slachtoffer wordt.

Doe voorwerpen die met demonen te maken hebben weg (Handelingen 19:19). Dat kunnen amuletten, boeken, tijdschriften, films, muziek of games zijn waarin spiritisme of waarzeggerij wordt gepromoot.

„Weerstaat de Duivel”, zegt de Bijbel, „en hij zal van u wegvluchten” (Jakobus 4:7). Door de wijze raad uit de Bijbel toe te passen, kunt u zichzelf beschermen tegen Satans slechte bedoelingen (Efeziërs 6:11-18).