In de nacht van 5 op 6 oktober 539 v.Chr. gebeurde er iets wat eerder onmogelijk had geleken: de hoofdstad van het Babylonische Rijk viel. In die gedenkwaardige nacht werd Babylon omvergeworpen door een leger van Meden en Perzen onder aanvoering van de Perzische koning Cyrus, ook wel Cyrus de Grote genoemd. Zijn strategie was geniaal.

HOE CYRUS BABYLON VEROVERDE

„Toen Cyrus zijn zinnen op Babylon zette, was het historisch gezien al de belangrijkste van alle steden in het Midden-Oosten — en misschien zelfs van alle steden in de wereld”, zegt het boek Ancient World Leaders — Cyrus the Great. De rivier de Eufraat stroomde door Babylon en door de grachten rondom de enorme stadsmuren, waardoor de stad onneembaar leek.

Stroomopwaarts legden Cyrus’ mannen de Eufraat om, waardoor het peil van de rivier zakte. Vervolgens waadden de soldaten door de rivier naar de stadspoorten, die open waren gelaten, en namen Babylon in zonder dat er veel weerstand werd geboden. Volgens de Griekse geschiedschrijvers Herodotus en Xenophon waanden de Babyloniërs zich zo veilig achter hun brede stadsmuren dat velen van hen in de nacht van de aanval aan het feesten waren, onder wie zelfs de koning! (Zie het kader  „Een teken aan de wand”.) Met deze verovering van Cyrus gingen een aantal bijzondere Bijbelprofetieën in vervulling.

Cyrus’ verovering van Babylon werd in de Bijbel voorspeld

 BIJZONDERE VOORSPELLINGEN

De profetieën van Jesaja zijn vooral interessant omdat ze zo’n tweehonderd jaar van tevoren werden opgeschreven — misschien zelfs wel 150 jaar voordat Cyrus geboren werd! Hier volgen er een paar:

EEN WONDERBAARLIJKE BEVRIJDING

Eerder, in 607 v.Chr., hadden Babylonische legers Jeruzalem met de grond gelijkgemaakt en de meeste overlevenden als ballingen weggevoerd. Hoe lang zouden de Joden worden vastgehouden? God zei: ’Wanneer er zeventig jaar zijn vervuld, zal ik aan de koning van Babylon en aan die natie rekenschap vragen, en ik wil het tot onbepaalde tijd tot verlaten woestenijen maken’ (Jeremia 25:12).

Zoals gezegd, veroverde Cyrus Babylon in 539 v.Chr. Kort daarna liet hij de Joodse ballingen vrij, en in 537 v.Chr. kwamen de eerste Joden aan in hun geboorteland — precies zeventig jaar na hun deportatie (Ezra 1:1-4). Babylon werd uiteindelijk een ’verlaten woestenij’, waarmee opnieuw werd bevestigd dat de profetieën in de Bijbel nauwkeurig zijn.

WAAROM INTERESSANT?

Sta eens stil bij het volgende: de Bijbel voorspelde (1) de zeventigjarige ballingschap van de Joden, (2) Cyrus’ verovering van Babylon en belangrijke aspecten van zijn strategie en (3) dat Babylon uiteindelijk een ’verlaten woestenij’ zou worden. Die voorkennis kon nooit van mensen afkomstig zijn! In 2 Petrus 1:21 staat een logischer conclusie: „Nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht, maar mensen hebben van Godswege gesproken.” Het is dus zeker de moeite waard om ons in de Bijbel te verdiepen.

^ par. 36 Deze termen verwezen naar geldeenheden die ook gewichtsmaten waren. Meer uitleg is te vinden in hfst. 7 van het boek Schenk aandacht aan Daniëls profetie!, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.