Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

De Bijbel: Een boek van nauwkeurige profetieën — Deel 7

’Het einde zal komen’

De Bijbel: Een boek van nauwkeurige profetieën — Deel 7

Deze achtdelige serie gaat in op een bijzonder kenmerk van de Bijbel, namelijk de profetieën (voorspellingen) die erin staan. U zult antwoord krijgen op de vraag: zijn Bijbelprofetieën gewoon door slimme mensen bedacht of zijn er aanwijzingen dat ze van God afkomstig zijn? Wij nodigen u uit het bewijsmateriaal te onderzoeken.

MAAKT het u kwaad als corrupte regeringen hun burgers uitbuiten en onderdrukken? Gaat het tegen uw rechtvaardigheidsgevoel in als u ziet dat de rijken steeds rijker worden ten koste van de armen? Bent u verontwaardigd als religieuze leiders hun volgelingen financieel uitbuiten en regelrechte leugens onderwijzen? Als dat zo is, zult u het geruststellend vinden dat de Bijbel zulke dingen ook veroordeelt. Dit artikel bespreekt (1) Bijbelprofetieën die het eind van alle slechtheid en slechte mensen voorspellen en (2) de reden waarom we volledig op deze profetieën kunnen vertrouwen.

Het einde van slechtheid

Het vorige artikel uit deze serie ging in op het samengestelde teken dat Jezus gaf. Dit teken zou een aanwijzing zijn dat er snel een eind zou komen aan dit stelsel. Eén onderdeel van dat teken is de wereldwijde bekendmaking van het goede nieuws van Gods Koninkrijk — Gods regering die binnenkort over de hele aarde zal regeren (Daniël 2:44; Mattheüs 24:3, 14). Als dat predikingswerk voltooid is, „zal het einde komen”, zei Jezus. Sommige mensen zullen het interessant vinden te horen dat het eerste wat God zal verwijderen valse religie is, die altijd een verkeerde voorstelling van hem heeft gegeven. In de Bijbel wordt valse religie afgebeeld als een hoer met de naam „Babylon de Grote” (Openbaring 17:1, 5; zie het kader  „De identiteit van Babylon de Grote” op blz. 13).

Profetie 1:

„Babylon de Grote is gevallen (...) Op één dag [zullen] haar plagen komen, dood  en rouw en hongersnood, en ze zal geheel verbrand worden met vuur, want Jehovah God, die haar heeft geoordeeld, is sterk.” — Openbaring 18:2, 8.

Vervulling: De Bijbel onthult dat God er op zijn bestemde tijd voor zal zorgen dat de politieke machten op aarde zich tegen Babylon de Grote zullen keren en haar zullen vernietigen. Ze „zullen haar woest en naakt maken” en „haar vleesdelen opeten” (Openbaring 17:16). Anders gezegd: ze zullen haar schaamteloze karakter aan de kaak stellen en haar immense rijkdom plunderen. Haar vernietiging zal snel zijn en zo grondig dat er geen spoor van haar zal overblijven (Openbaring 18:21).

De politieke machthebbers denken misschien dat ze zelf op het idee zijn gekomen om dit te doen. Maar als deze bijzondere profetie in vervulling is gegaan, zal duidelijk zijn dat God degene was die Babylon de Grote heeft vernietigd. Hij „heeft het hun in het hart gegeven zijn gedachte uit te voeren” (Openbaring 17:17).

Profetie 2:

„In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten. (...) Het zal al deze [door mensen opgerichte] koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan.” — Daniël 2:44.

Vervulling: Als God valse religie heeft verwijderd, zal hij zijn aandacht richten op politieke en commerciële organisaties, en op slechte mensen (Spreuken 2:22; Openbaring 19:17, 18). Zoals een huisbaas vernielzuchtige huurders uit zijn huis zal zetten, zal God ’hen verderven die de aarde verderven’. Dat zal hij ook doen met degenen die de oorzaak zijn van zo veel geweld en seksueel  wangedrag (Openbaring 11:18; Romeinen 1:18, 26-29).

Wie zullen er in leven blijven? De Bijbel zegt: „De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede” (Psalm 37:11; 72:7).

Kunnen we vertrouwen stellen in Bijbelse profetieën? Kunnen we er zeker van zijn dat God een eind zal maken aan slechtheid en dat hij de rechtvaardigen zal beschermen? Ja!

Bijbelse profetieën zijn betrouwbaar

Gods Koninkrijk zal een eind maken aan alle valse religie, corrupte regeringen en hebzuchtige commercie

Jehovah’s Getuigen geloven dat God de auteur is van de Bijbel en dat hij al zijn beloften zal waarmaken (2 Timotheüs 3:16). Is het realistisch om dat te geloven?

Stel dat u een goede vriend hebt die heel veel om u geeft en nog nooit tegen u heeft gelogen. Zou u hem geloven als hij beloofde iets goeds voor u te doen, iets wat binnen zijn mogelijkheden lag? Waarschijnlijk wel. God is betrouwbaarder dan welke menselijke vriend maar ook. Hij is iemand „die niet liegen kan” (Titus 1:2).

God houdt niet van lichtgelovigheid. Daarom heeft hij Bijbelschrijvers ertoe geïnspireerd heel wat profetieën op te schrijven die alleen hij, de Almachtige, kon vervullen. Een aantal van die profetieën en hun geweldige vervulling zijn in de eerste zes delen van deze artikelenserie aan bod gekomen. We kunnen er dus zeker van zijn dat God al zijn voorspellingen over onze toekomst zal laten uitkomen.

De Schepper zal echt een eind maken aan valse religie, onderdrukkende regeringen en de hebzuchtige commerciële wereld. Wilt u weten wat er daarna zal gebeuren? Dat wordt besproken in het laatste deel van deze serie.