Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Ontwaakt!  |  augustus 2010

Wat anderen hebben gezegd

Wat anderen hebben gezegd

Frankrijk

„Jehovah’s Getuigen zijn burgers die de wetten van het land respecteren. (...) Ze zijn geen bedreiging voor de openbare orde. Ze werken, betalen belasting, dragen bij aan de economische ontwikkeling van ons land en doen giften aan goede doelen. Het is een genoegen dit harmonieuze geheel te zien van mensen van verschillende rassen en achtergronden die in vrede samenkomen. (...) Wanneer alle mensen Getuigen van Jehovah zouden zijn, zouden wij als politieagenten zonder werk zitten” (een woordvoerder van een Franse politiebond).

Oekraïne

„Jehovah’s Getuigen brengen hun kinderen hoge morele principes bij. Ze leren hun kinderen gedrag, daden en zelfs opvattingen te vermijden die in deze wereld normaal worden gevonden, maar die schadelijk kunnen zijn voor de kinderen zelf en voor anderen. Daarom waarschuwen ze hun kinderen voor de gevaren van drugs, roken en alcoholmisbruik. Ze zien het belang in van eerlijkheid en hard werk. (...) Jehovah’s Getuigen brengen hun kinderen normen en waarden bij, respect voor gezag, andere mensen en hun eigendommen, en leren hun dat ze zich aan de wet moeten houden” (The History of Religion in Ukraine, geredigeerd door prof. Petro Jarotskji).

Italië

„Dertigduizend mensen die stil zitten te luisteren (...) Geen rondslingerend afval, geen lawaai, geen geschreeuw. Zo ging het er gisteren aan toe in het Olympisch Stadion. (...) Geen ongepaste gebaren, geen sigaretten, geen drank. Alleen opengeslagen bijbels, mensen die aantekeningen maken en kinderen die stilzitten” (L’Unità over een congres van Jehovah’s Getuigen in Rome).

Groot-Brittannië

„De aartsdiaken van Cheltenham zei dat [de anglicaanse kerk] groepen toegewijde mensen nodig had (...) zoals de Jehovah’s Getuigen” (The Gazette, bisdom Gloucester).

 Nederland

Omwonenden van de Koninkrijkszaal in Leeuwarden stuurden de Getuigen daar een brief die luidde: „Bij dezen willen wij u complimenteren met uw uitstekende invloed op de uitstraling van de Noorderweg. Uw kerkgangers zijn altijd even keurig gekleed en ze gedragen zich uitermate beschaafd. De kinderen zijn welopgevoed, de volwassenen parkeren nooit fout, er wordt geen afval op straat gegooid en rond de Koninkrijkszaal is het altijd even opgeruimd. Wij hopen dat u nog lang buurtgenoten blijft want wij zijn hier erg blij mee.”

Mexico

Elio Masferrer, hoogleraar en onderzoeker aan een faculteit voor antropologie en geschiedenis, zei dat de Getuigen hulp boden aan mensen die „te maken hadden met ernstige problemen in het gezin, zoals verkrachting, huiselijk geweld, alcoholisme en drugsverslaving”. Hij zei dat het onderwijs van de Getuigen „zelfrespect geeft aan mensen die weinig eigenwaarde hebben” en hun de mogelijkheid biedt „zonder grote problemen te leven door dingen te doen die Gods goedkeuring hebben” (Excélsior).

„Mensen van verschillende rassen en achtergronden die in vrede samenkomen”

Brazilië

Een krant berichtte: „De organisatie van Jehovah’s Getuigen is echt indrukwekkend. De plaatsen waar ze bijeenkomen zijn altijd schoon. Alles is heel goed georganiseerd (...) Na afloop van hun evenementen is de locatie schoner dan daarvoor. Tijdens de lezingen heerst er absolute rust. Niemand duwt of dringt. Ze hebben goede manieren. (...) Het is echt een ordelijke godsdienst. Ze weten hoe ze God moeten aanbidden” (Comércio da Franca).

Jehovah’s Getuigen zijn ervan overtuigd dat de Schepper het allerbeste weet volgens welke principes de mensen die hij geschapen heeft, moeten leven (Jesaja 48:17, 18). Daarom geven de Getuigen hem de eer wanneer anderen hun een compliment maken over hun gedrag. Jezus zei: „Laat evenzo uw licht voor de mensen schijnen, opdat zij uw voortreffelijke werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is, heerlijkheid geven” (Mattheüs 5:16).