Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Ontwaakt!  |  november 2007

 Bewijzen dat de Bijbel betrouwbaar is

2. Open en eerlijk

2. Open en eerlijk

Eerlijkheid legt de basis voor vertrouwen. Iemand die de reputatie heeft eerlijk te zijn wint misschien uw vertrouwen, maar als hij ook maar één keer tegen u liegt, is hij waarschijnlijk uw vertrouwen kwijt.

DE SCHRIJVERS van de Bijbel waren eerlijke mannen die in hun geschriften blijk gaven van openhartigheid, een bewijs dat wat ze schreven waar is.

Fouten en zwakheden.

De Bijbelschrijvers gaven hun eigen fouten en zwakheden eerlijk toe. Mozes schreef over een fout die ernstige gevolgen voor hem had (Numeri 20:7-13). Asaf vertelde dat hij een tijdlang jaloers was omdat het slechte mensen zo goed ging (Psalm 73:1-14). Jona schreef over zijn eigen ongehoorzaamheid en hoe hij aanvankelijk verkeerd reageerde toen God barmhartig was tegenover zondaars die berouw hadden (Jona 1:1-3; 3:10; 4:1-3). Mattheüs vertelde eerlijk dat hij Jezus op de avond van diens arrestatie in de steek liet. — Mattheüs 26:56.

De schrijvers van de Hebreeuwse Geschriften spraken openlijk over het herhaalde geklaag en de rebellie van hun eigen volk (2 Kronieken 36:15, 16). Ze spaarden niemand, zelfs hun eigen leiders niet (Ezechiël 34:1-10). De apostelen waren in hun brieven al net zo openhartig. Ze meldden ernstige problemen die afzonderlijke christenen ondervonden, onder wie personen met verantwoordelijkheden, en ze schreven ook over de problemen van enkele gemeenten in de eerste eeuw. — 1 Korinthiërs 1:10-13; 2 Timotheüs 2:16-18; 4:10.

Onopgesmukte waarheid.

De Bijbelschrijvers probeerden geen waarheden te verdoezelen die sommigen misschien gênant vonden. De eerste-eeuwse christenen erkenden eerlijk dat de wereld om hen heen hen niet bewonderde maar hen dom en verachtelijk vond (1 Korinthiërs 1:26-29). De schrijvers merkten op dat Jezus’ apostelen als ’ongeletterd en gewoon’ werden bezien. — Handelingen 4:13.

De schrijvers van de evangeliën verdraaiden niet de feiten om Jezus in een beter daglicht te stellen. In plaats daarvan vertelden ze eerlijk dat hij in een eenvoudig arbeidersgezin werd geboren, dat hij niet aan de gerenommeerde scholen van zijn tijd had gestudeerd en dat de meeste mensen zijn boodschap afwezen. — Mattheüs 27:25; Lukas 2:4-7; Johannes 7:15.

Er zijn dus ruim voldoende bewijzen te vinden dat de Bijbel geschreven is door eerlijke schrijvers. Wekt hun eerlijkheid niet uw vertrouwen?

Bijbelschrijvers zoals Jona schreven over hun eigen fouten