1 ALS IEMAND DOODGAAT, EINDIGT ZIJN LEVEN

‘De doden (...) zijn zich van helemaal niets bewust’ (Prediker 9:5)

Wat gebeurt er met ons als we doodgaan?

2 JEHOVAH WILDE NIET DAT MENSEN ZOUDEN STERVEN

‘Wat de boom der kennis van goed en kwaad betreft, gij moogt daarvan niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij beslist sterven’ (Genesis 2:17)

Waarom gaan mensen dood?

 • Genesis 3:1-6

  Satan loog tegen Eva over wat er zou gebeuren als ze ongehoorzaam was. Toen Adam en Eva ongehoorzaam waren aan Jehovah, zondigden ze. Dat leidde tot hun dood.

 • Genesis 3:19

  Toen Adam stierf, hield hij op te bestaan.

 • Romeinen 5:12

  Van onze eerste ouders hebben we als het ware een dodelijke ziekte geërfd: zonde. We worden allemaal als zondaar geboren en daarom gaan we dood.

 • 1 Korinthiërs 15:26

  De Bijbel noemt de dood een vijand.

3 DE WAARHEID OVER DE DOOD BEVRIJDT ONS

‘Kan een fysiek sterke man als hij sterft opnieuw leven? (...) Ik zal wachten totdat mijn aflossing komt’ (Job 14:14)

Hoe bevrijdt de waarheid over de dood ons van verkeerde ideeën?

 • 1 Johannes 4:8

  De leerstelling van de hel is een belediging voor Jehovah. Hij zou nooit toestaan dat mensen zo zouden lijden.

 • Openbaring 4:11

  Veel mensen zijn bang voor de doden en vereren hen in plaats van Jehovah. Jehovah is de ware God. We moeten alleen hem aanbidden.