Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

5. De losprijs is het grootste geschenk van God

5. De losprijs is het grootste geschenk van God

1 IEDEREEN HEEFT DE LOSPRIJS NODIG

‘De Zoon des mensen (...) is gekomen om (...) zijn ziel te geven als een losprijs in ruil voor velen’ (Mattheüs 20:28)

Waarom hebben we de losprijs nodig?

 • Genesis 3:17-19

  Toen Adam ongehoorzaam was, kwam er een eind aan zijn bijzondere vriendschap met Jehovah en aan zijn volmaakte leven in het paradijs.

 • Romeinen 5:12

  Door wat Adam deed, hebben we zonde en de dood geërfd.

 • Efeziërs 1:7

  Jehovah bevrijdt mensen van zonde en de dood door middel van de losprijs.

2 JEHOVAH ZORGDE VOOR DE LOSPRIJS

‘God heeft zijn eniggeboren Zoon naar de wereld uitgezonden, opdat wij door bemiddeling van hem leven zouden verwerven’ (1 Johannes 4:9)

Hoe zorgde Jehovah voor de losprijs?

 • Psalm 49:7, 8

  Niemand van ons zou ooit de losprijs kunnen betalen voor het volmaakte leven dat Adam verloor.

 • Lukas 1:35

  Jehovah stuurde zijn geliefde Zoon naar de aarde om als volmaakt mens geboren te worden.

 • Romeinen 3:23, 24; Hebreeën 9:24

  Na zijn opstanding keerde Jezus terug naar de hemel, waar hij de waarde van zijn volmaakte menselijke leven als losprijs aan Jehovah gaf.

3 DE LOSPRIJS GEEFT ONS EEN ECHTE HOOP

‘Hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn’ (Openbaring 21:4)

Hoe kunnen we voordeel hebben van de losprijs?

4 WE MOETEN DE LOSPRIJS AANVAARDEN

‘God (...) heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem (...) eeuwig leven zou hebben’ (Johannes 3:16)

Hoe kunnen we laten zien dat we dankbaar zijn voor Gods geschenk, de losprijs?