Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Samenvattingen van Wat kun je leren uit de Bijbel?

5. De losprijs is het grootste geschenk van God

5. De losprijs is het grootste geschenk van God

1 IEDEREEN HEEFT DE LOSPRIJS NODIG

‘De Zoon des mensen (...) is gekomen om (...) zijn ziel te geven als een losprijs in ruil voor velen’ (Mattheüs 20:28)

Waarom hebben we de losprijs nodig?

 • Genesis 3:17-19

  Toen Adam ongehoorzaam was, kwam er een eind aan zijn bijzondere vriendschap met Jehovah en aan zijn volmaakte leven in het paradijs.

 • Romeinen 5:12

  Door wat Adam deed, hebben we zonde en de dood geërfd.

 • Efeziërs 1:7

  Jehovah bevrijdt mensen van zonde en de dood door middel van de losprijs.

2 JEHOVAH ZORGDE VOOR DE LOSPRIJS

‘God heeft zijn eniggeboren Zoon naar de wereld uitgezonden, opdat wij door bemiddeling van hem leven zouden verwerven’ (1 Johannes 4:9)

Hoe zorgde Jehovah voor de losprijs?

 • Psalm 49:7, 8

  Niemand van ons zou ooit de losprijs kunnen betalen voor het volmaakte leven dat Adam verloor.

 • Lukas 1:35

  Jehovah stuurde zijn geliefde Zoon naar de aarde om als volmaakt mens geboren te worden.

 • Romeinen 3:23, 24; Hebreeën 9:24

  Na zijn opstanding keerde Jezus terug naar de hemel, waar hij de waarde van zijn volmaakte menselijke leven als losprijs aan Jehovah gaf.

3 DE LOSPRIJS GEEFT ONS EEN ECHTE HOOP

‘Hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn’ (Openbaring 21:4)

Hoe kunnen we voordeel hebben van de losprijs?

4 WE MOETEN DE LOSPRIJS AANVAARDEN

‘God (...) heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem (...) eeuwig leven zou hebben’ (Johannes 3:16)

Hoe kunnen we laten zien dat we dankbaar zijn voor Gods geschenk, de losprijs?