1 JEZUS IS DE MESSIAS

‘Gij zijt de Christus’ (Mattheüs 16:16)

Hoe weten we dat Jezus de Messias is?

2 JEZUS WAS EEN ENGEL VOORDAT HIJ NAAR DE AARDE KWAM

‘Ik ben (...) uit de hemel neergedaald’ (Johannes 6:38)

Wat deed Jezus in de hemel?

  • Kolossenzen 1:15, 16

    Jehovah schiep eerst Jezus en daarna heeft hij Jezus gebruikt om alle andere dingen te maken. Jezus heeft miljarden jaren lang heel veel van zijn Vader geleerd.

  • Lukas 1:30-35

    Jehovah zond Jezus naar de aarde.

3 JEZUS HOUDT VAN MENSEN

‘Laat de jonge kinderen bij mij komen’ (Markus 10:14)

Welke eigenschappen van Jezus vind je mooi?

4 JEZUS DOET ALTIJD GODS WIL

‘Ik heb het werk voleindigd dat gij mij te doen hebt gegeven’ (Johannes 17:4)

Hoe kan Jezus’ voorbeeld je helpen om trouw te zijn?