Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Samenvattingen van Wat kun je leren uit de Bijbel?

18. Moet ik mijn leven aan God opdragen en me laten dopen?

18. Moet ik mijn leven aan God opdragen en me laten dopen?

1 MOET IK ME LATEN DOPEN?

‘Zie! Hier is water, wat belet mij gedoopt te worden?’ (Handelingen 8:36)

Waarom en hoe moet je je laten dopen?

Met de doop laat je zien dat je je vroegere leven achter je hebt gelaten en een nieuw leven bent begonnen waarin je Gods wil zult doen.

 • Mattheüs 28:19, 20

  Je moet gedoopt zijn om Jehovah te kunnen dienen.

 • Psalm 40:8

  Met je doop laat je anderen zien dat je God wilt dienen.

 • Mattheüs 3:16

  Je moet volledig in water ondergedompeld worden, zoals dat bij Jezus het geval was.

2 JEHOVAH VRAAGT NOOIT TE VEEL VAN JE

‘Dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden; en toch zijn zijn geboden geen drukkende last’ (1 Johannes 5:3)

Waarom hoef je niet bang te zijn je aan Jehovah op te dragen?

 • Psalm 103:14; Jesaja 41:10

  Je hoeft niet volmaakt te zijn om je aan Jehovah op te dragen. Hij zal je helpen om het goede te doen.

 • Kolossenzen 1:10

  Je liefde voor Jehovah zal je helpen je angst om hem teleur te stellen te overwinnen.

3 STAPPEN DIE TOT DE DOOP LEIDEN

‘In het doen van uw wil, o mijn God, heb ik behagen geschept, en uw wet is in mijn inwendige delen’ (Psalm 40:8)

Wat moet je doen om je aan Jehovah op te dragen?

 • Johannes 17:3

  BESTUDEER GODS WOORD

  Leer Jehovah en Jezus kennen. Hoe meer je over ze leert, hoe meer je van ze zult houden.

 • Hebreeën 11:6

  BOUW GELOOF OP

  Geloof volledig in Gods beloften en in de kracht van Jezus’ offer om je te redden van zonde en de dood.

 • Handelingen 3:19

  HEB BEROUW

  Dat wil zeggen dat je echt spijt hebt van alles wat je verkeerd hebt gedaan.

  KEER JE OM

  Dat wil zeggen dat je stopt met verkeerd gedrag en dat je het goede doet.

 • 1 Petrus 4:2

  DRAAG JE LEVEN OP AAN JEHOVAH

  Je draagt je leven op aan Jehovah als je hem in gebed belooft dat je hem zult aanbidden en dat je zijn wil op de eerste plaats in je leven zult stellen.