Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Samenvattingen van Wat kun je leren uit de Bijbel?

12. Hoe kun je Gods vriend worden?

12. Hoe kun je Gods vriend worden?

1 JEHOVAH’S VRIENDEN GEHOORZAMEN HEM

‘Gehoorzaamt mijn stem en ik wil uw God worden en gij zult mijn volk worden’ (Jeremia 7:23)

Is het mogelijk om Gods vriend te worden?

2 JOB BLEEF TROUW AAN GOD EN WAS ZIJN VRIEND

‘In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets onbetamelijks toe’ (Job 1:22)

Hoe viel Satan Job aan en hoe reageerde Job hierop?

 • Job 1:10, 11

  Satan beweerde dat Job egoïstisch was en niet van God hield.

 • Job 1:12-19; 2:7

  Jehovah liet toe dat Satan alles wegnam van Job. Satan zorgde er zelfs voor dat Job een vreselijke ziekte kreeg.

 • Job 27:5

  Job wist niet waarom hij zo veel ellende meemaakte. Toch bleef hij trouw aan Jehovah.

3 SATAN WIL DAT JE JEHOVAH VERLAAT

‘Al wat een mens heeft, zal hij geven voor zijn ziel’ (Job 2:4)

Hoe probeert Satan je vriendschap met Jehovah kapot te maken?

 • 2 Korinthiërs 11:14

  Satan probeert je te misleiden zodat je Jehovah ongehoorzaam wordt.

 • Spreuken 24:10

  Hij probeert je het gevoel te geven dat je niet goed genoeg bent om Jehovah te aanbidden.

 • 1 Petrus 5:8

  Satan vervolgt ons.

 • Spreuken 27:11

  Kies ervoor naar Jehovah te luisteren en zijn trouwe vriend te zijn. Zo laat je zien dat Satan een leugenaar is.

4 WE ZIJN GEHOORZAAM AAN JEHOVAH OMDAT WE VAN HEM HOUDEN

‘Dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden’ (1 Johannes 5:3)

Hoe kun je Jehovah’s vriend worden?