1 WIE IS GOD?

‘Gij hebt alle dingen geschapen’ (Openbaring 4:11)

Wat kun je uit de Bijbel leren over God?

2 GOD HEEFT EEN NAAM

‘Jehovah (...) is mijn naam tot onbepaalde tijd’ (Exodus 3:15)

Waarom is Gods naam belangrijk?

 • Psalm 83:18

  God vertelt dat zijn naam Jehovah is. ‘God’ en ‘Heer’ zijn geen namen. Het zijn titels, zoals ‘koning’ en ‘president’. Jehovah wil dat we zijn naam gebruiken.

 • Exodus 3:14

  Zijn naam betekent ‘Hij veroorzaakt te worden’. Jehovah heeft alles gemaakt. Daarom kan hij al zijn beloften laten uitkomen en zijn voornemen vervullen.

3 JEHOVAH HOUDT VAN ONS

‘God is liefde’ (1 Johannes 4:8)

Wat betekent Gods liefde voor ons?

4 GOD GEEFT OM JE

‘Werpt al uw bezorgdheid op hem, want hij zorgt voor u’ (1 Petrus 5:7)

Hoe weet je dat God echt om je geeft?

 • Psalm 37:9-11

  Hij belooft een eind te maken aan lijden en alle schade te herstellen die slechte mensen hebben veroorzaakt.

 • Jakobus 4:8

  Jehovah wil dat je een hechte band met hem hebt.

 • Johannes 17:3

  Hoe meer je over God leert, hoe meer je van hem zult houden.