OVER hoeveel mensen hebben we in de vorige twee hoofdstukken gelezen dat ze een opstanding kregen? — Het waren er vijf. En hoeveel kinderen waren daarbij? — Drie. En de vierde was een jonge man. Wat denk je dat dat betekent? —

Het betekent dat God van jonge mensen houdt. Maar hij zal ook een heleboel andere mensen een opstanding geven. Zal God alleen mensen opwekken die goede dingen hebben gedaan? — Dat zou je kunnen denken. Maar veel mensen hebben nooit de waarheid over Jehovah God en zijn Zoon gehoord. Ze deden dus wat slecht is omdat ze verkeerde dingen hadden geleerd. Denk je dat Jehovah zulke mensen een opstanding zal geven? —

De bijbel zegt dat er ’een opstanding zal zijn van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen’ (Handelingen 24:15). Waarom zullen mensen die niet rechtvaardig zijn geweest, of die niet  hebben gedaan wat goed was, toch een opstanding krijgen? — Omdat ze nooit de kans hebben gehad om te weten te komen wie Jehovah is en wat hij wil dat mensen doen.

Waarom zal God sommige mensen opwekken die geen goede dingen hebben gedaan?

Wanneer zal de opstanding zijn? — Denk eens na over wat Jezus aan Martha beloofde toen haar broer Lazarus gestorven was: ’Je broer zal opstaan.’ Martha antwoordde: „Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag” (Johannes 11:23, 24). Wat bedoelde Martha toen ze zei dat Lazarus op „de laatste dag” zou opstaan? —

Waar is het Paradijs waar Jezus deze man over vertelt?

Martha wist dat Jezus beloofd had: ’Allen die in de herinneringsgraven zijn, zullen te voorschijn komen’ (Johannes 5:28, 29). „De laatste dag” is dus als alle mensen die in Gods herinnering zijn, weer levend gemaakt zullen worden. Deze laatste dag is geen dag van 24 uur. Hij zal duizend jaar duren. Op die dag, zegt de bijbel, ’zal God alle mensen op aarde oordelen’. Daar zullen ook de mensen bij zijn die een opstanding hebben gekregen. — Handelingen 17:31; 2 Petrus 3:8.

Stel je eens voor wat een geweldige dag dat zal zijn! Op die dag van duizend jaar zullen vele miljoenen mensen die gestorven zijn, weer levend gemaakt worden. Jezus noemt de plaats waar ze uit de dood terugkomen het Paradijs. Laten we eens kijken waar het Paradijs zal zijn en hoe het daar zal zijn.

Ongeveer drie uur voordat Jezus aan een martelpaal sterft, praat hij over het Paradijs met een man die naast hem aan een paal hangt.  Deze man wordt gedood omdat hij een misdadiger is. Maar als deze misdadiger Jezus ziet en hoort wat er over Hem gezegd wordt, begint hij in Jezus te geloven. Daarom zegt de misdadiger: ’Denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent.’ Jezus antwoordt: ’Ik zeg je vandaag: jij zult met mij in het Paradijs zijn.’ — Lukas 23:42, 43.

Wat moeten we ons voorstellen als we over het Paradijs lezen?

Wat bedoelt Jezus hiermee? Waar is het Paradijs? — Denk hier eens over na. Waar was het eerste paradijs? — God gaf de eerste mens, Adam, en zijn vrouw een paradijs hier op aarde om in te wonen. Het werd de tuin van Eden genoemd. Er waren dieren in die tuin, maar die deden niemand kwaad. En er waren bomen met een heleboel heerlijke vruchten, en er was ook een grote rivier. Het was heel fijn om er te wonen! — Genesis 2:8-10.

Als we dus lezen dat die misdadiger in het Paradijs zal zijn, moeten we ons voorstellen dat deze aarde veranderd is in een prachtige plaats om in te wonen. Zal Jezus hier op aarde met de vroegere misdadiger in het Paradijs zijn? — Nee. Weet je waarom niet? —

Omdat Jezus in de hemel als Koning zal regeren over het Paradijs op aarde. Dat Jezus met die man zal zijn, betekent dus dat hij hem uit de dood zal opwekken en hem zal geven wat hij nodig heeft. Maar waarom zal Jezus een vroegere misdadiger in het Paradijs laten wonen? — Laten we eens kijken of we dat te weten kunnen komen.

 Wist de misdadiger voordat hij met Jezus sprak, iets van Gods voornemens of plannen af? — Nee. Hij deed slechte dingen omdat hij de waarheid over God niet kende. In het Paradijs zal hem geleerd worden wat Gods voornemens zijn. Dan zal hij de kans krijgen om te laten zien dat hij echt van God houdt door Zijn wil te doen.

Zal iedereen die een opstanding krijgt, in het Paradijs op aarde leven? — Nee. Weet je waarom niet? — Omdat sommigen een opstanding zullen krijgen om met Jezus in de hemel te leven. Zij zullen met hem als koningen over de paradijsaarde regeren. Laten we eens kijken hoe we dit weten.

De avond voordat Jezus sterft, zegt hij tegen zijn apostelen: ’In het huis van mijn Vader in de hemel zijn veel woningen, en ik ga erheen om een plaats voor jullie in orde te maken.’ En dan belooft Jezus: ’Ik kom terug en zal jullie bij mij thuis ontvangen, zodat ook jullie zullen zijn waar ik ben.’ — Johannes 14:2, 3.

Waar gaat Jezus heen nadat hij uit de dood is opgewekt? — Ja, hij  gaat terug naar de hemel om bij zijn Vader te zijn (Johannes 17:4, 5). Jezus belooft zijn apostelen en andere volgelingen dus dat hij ze een opstanding zal geven zodat ze bij hem in de hemel kunnen zijn. Wat zullen ze daar samen met Jezus gaan doen? — De bijbel zegt dat zijn discipelen die „de eerste opstanding” krijgen, in de hemel zullen leven en ’de duizend jaar met hem als koningen over de aarde zullen regeren’. — Openbaring 5:10; 20:6; 2 Timotheüs 2:12.

Hoeveel mensen zullen „de eerste opstanding” krijgen en met Jezus als koningen regeren? — Jezus zei tegen zijn discipelen: ’Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft het goedgevonden jullie het koninkrijk te geven’ (Lukas 12:32). Deze „kleine kudde” wordt dus opgewekt om bij Jezus in zijn hemelse koninkrijk te zijn, en we weten precies hoeveel mensen het zijn. De bijbel laat zien dat er „honderd vierenveertig duizend” van de aarde zullen worden opgewekt. — Openbaring 14:1, 3.

Waar zullen de mensen die worden opgewekt, leven, en wat zullen ze doen?

Hoeveel mensen zullen er in het Paradijs op aarde leven? — Dat zegt de bijbel niet. Maar God had tegen Adam en Eva in de tuin van Eden gezegd dat ze kinderen moesten krijgen en de aarde moesten vullen. Dat hebben ze niet gedaan. Maar God zal ervoor zorgen dat de aarde toch met goede mensen gevuld zal worden, want zo heeft hij het gewild. — Genesis 1:28; Jesaja 45:18; 55:11.

Stel je eens voor hoe geweldig het zal zijn om in het Paradijs te leven! De hele aarde zal als een park worden. Er zullen een heleboel vogels en andere dieren in leven, en er zullen prachtige bomen en bloemen in groeien. Niemand zal pijn hebben omdat hij ziek is, en niemand zal hoeven sterven. Alle mensen zullen elkaars vrienden zijn. Als we voor eeuwig in het Paradijs willen leven, moeten we daar nu iets voor doen.

Lees meer over Gods voornemen met de aarde in Spreuken 2:21, 22; Prediker 1:4; Jesaja 2:4; 11:6-9; 35:5, 6 en 65:21-24.