HEB je weleens iemand over het einde van de wereld horen praten? — Veel mensen praten daar tegenwoordig over. Sommigen denken dat de wereld vernietigd zal worden in een oorlog waarin mensen atoombommen gebruiken. Denk je dat God ooit zal toelaten dat mensen onze mooie aarde vernietigen? —

Zoals we hebben geleerd, spreekt de bijbel over het einde van de wereld. ’De wereld gaat voorbij’, zegt de bijbel  (1 Johannes 2:17). Denk je dat het einde van de wereld het einde van de aarde betekent? — Nee, de bijbel zegt dat God de aarde heeft gemaakt ’om bewoond te worden’. Ja, er zouden mensen op wonen en ze zouden het er fijn hebben (Jesaja 45:18). Psalm 37:29 zegt: „De rechtvaardigen, díe zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven.” Daarom zegt de bijbel ook dat de aarde eeuwig zal blijven bestaan. — Psalm 104:5; Prediker 1:4.

Dus als het einde van de wereld niet het einde van de aarde betekent, wat betekent het dan wel? — We kunnen het te weten komen als we onderzoeken wat er in de tijd van Noach gebeurde. De bijbel zegt: De wereld van die tijd werd vernietigd toen ze door water werd overstroomd.’ — 2 Petrus 3:6.

Heeft iemand het einde van de wereld in die grote vloed in Noachs tijd overleefd? — De bijbel zegt dat God „Noach, een prediker van rechtvaardigheid, met zeven anderen veilig heeft bewaard toen hij een geweldige vloed over een wereld van goddeloze mensen bracht”. — 2 Petrus 2:5.

Wat was de wereld die in Noachs tijd werd vernietigd?

Wat was dus de wereld die vernietigd werd? Was het de aarde, of waren het de slechte mensen? — De bijbel zegt dat het de „wereld van goddeloze mensen” was. Ook hebben we gelezen dat Noach „een prediker” werd genoemd. Waar denk je dat hij over predikte? — Noach waarschuwde de mensen voor het einde van ’de wereld van die tijd’.

Toen Jezus over de grote Vloed sprak, vertelde hij zijn discipelen wat de mensen aan het doen waren vlak voordat het einde kwam. Hij zei: ’In die dagen vóór de vloed aten en dronken de mensen, en mannen en vrouwen trouwden, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij sloegen er geen acht op totdat de vloed kwam en hen allen wegvaagde.’ En daarna zei Jezus dat de mensen vóór het einde van deze wereld precies hetzelfde zouden doen. — Mattheüs 24:37-39.

 Jezus’ woorden laten zien dat we iets belangrijks kunnen leren van wat de mensen vóór de Vloed deden. Weet je nog uit hoofdstuk 10 van dit boek wat die mensen deden? — Sommige mannen waren slecht en gemeen. Maar Jezus zei dat veel anderen gewoon niet luisterden toen God Noach stuurde om tot ze te prediken.

Op een dag zei Jehovah dus tegen Noach dat hij de slechte mensen door een vloed zou gaan vernietigen. Het water zou de hele aarde bedekken, zelfs de bergen. Jehovah zei tegen Noach dat hij een grote ark moest bouwen. Die leek op een grote, lange doos of kist, zoals je op het plaatje op bladzijde 238 kunt zien.

God zei tegen Noach dat hij de ark zo groot moest maken dat hij en zijn gezin en veel dieren er veilig in zouden zijn. Noach en zijn gezin werkten heel hard. Ze hakten grote bomen om, en met dat hout begonnen ze de ark te bouwen. Daar waren ze heel wat jaren mee bezig, want de ark was heel groot.

Weet je nog wat Noach nog meer deed in al die jaren dat hij de ark bouwde? — Hij predikte en waarschuwde de mensen voor de komende Vloed. Waren er mensen die luisterden? Nee, niemand luisterde behalve Noachs gezin. De andere mensen waren gewoon te druk bezig met andere dingen. Weet je nog wat Jezus zei dat ze deden? — Ze hadden het druk met eten en drinken en trouwen. Ze vonden zichzelf niet zo slecht, en ze namen er niet de tijd voor om naar Noach te luisteren. Laten we dus eens kijken wat er met ze gebeurde.

Toen Noach en zijn gezin de ark waren binnengegaan, deed Jehovah de deur dicht. De mensen buiten geloofden nog steeds niet dat de Vloed zou komen. Maar ineens begon er water uit de lucht te vallen! Het was niet zomaar een regenbuitje. Het was een stortregen! Al gauw werd het water als grote rivieren, die heel veel lawaai maakten. Het trok grote bomen om en sleepte grote stenen mee  alsof het kiezelsteentjes waren. En wat gebeurde er met de mensen buiten de ark? — Jezus zegt: ’De vloed kwam en vaagde hen allen weg.’ Alle mensen buiten de ark stierven. Waarom? — Zoals Jezus zei: „Zij sloegen er geen acht op.” Ze luisterden niet! — Mattheüs 24:39; Genesis 6:5-7.

Waarom moeten we niet alleen aan plezier denken?

Vergeet niet dat Jezus zei dat wat er met die mensen gebeurde, een les voor ons is. Welke les kunnen we eruit leren? — De mensen werden niet alleen vernietigd omdat ze slecht waren, maar ook omdat veel van hen het gewoon te druk hadden. Ze namen er niet de tijd voor om meer te weten te komen over God en wat hij ging doen. We moeten ervoor zorgen dat we niet net als zij zijn, vind je niet? —

Denk je dat God de wereld nog eens door een vloed zal vernietigen? — Nee, God beloofde dat hij dat niet zou doen. Hij zei: „Mijn regenboog plaats ik in de wolk, en die moet dienen tot een teken.” Jehovah zei dat de regenboog een teken zou zijn dat ’de wateren nooit meer tot een geweldige vloed zouden worden om alle mensen te vernietigen’. — Genesis 9:11-17.

We weten dus zeker dat God de wereld nooit meer door een vloed zal vernietigen. Toch hebben we gezien dat de bijbel over het einde van de wereld spreekt. Als God deze wereld gaat vernietigen, welke mensen zal hij dan in leven laten? — Zullen het mensen zijn die zo graag andere dingen deden dat ze  nooit iets over God wilden weten? Zullen het de mensen zijn die het altijd te druk hadden om de bijbel te bestuderen? Wat denk je? —

Wij willen graag bij de mensen horen die God in leven zal laten, of niet soms? — Zou het niet geweldig zijn als ons gezin net als dat van Noach kon zijn, zodat God ons allemaal zou redden? — Als we het einde van de wereld willen overleven, moeten we begrijpen hoe God deze wereld zal vernietigen en hoe zijn goede nieuwe wereld zal komen. Laten we eens kijken hoe hij dat doet.

De bijbel geeft ons het antwoord in Daniël hoofdstuk 2 vers 44. Deze tekst gaat over onze tijd, en daar staat: „In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan.”

Begrijp je dat? — De bijbel zegt dat Gods regering alle regeringen op aarde gaat vernietigen. Waarom? — Omdat ze niet gehoorzaam zijn aan de Koning die door God is uitgekozen. En wie is dat? — Ja, Jezus Christus!

Jezus Christus, de Koning die God heeft uitgekozen, zal deze wereld in Armageddon vernietigen

Jehovah God heeft het recht te beslissen welke regering de macht krijgt, en hij heeft Jezus, zijn Zoon, als Koning uitgekozen. Straks zal Gods Regeerder, Jezus Christus, ermee beginnen alle regeringen van deze wereld te vernietigen. In de bijbel kun je in Openbaring hoofdstuk 19 vers 11 tot 16 lezen hoe hij dat doet, en je kunt het ook op het plaatje zien. Gods oorlog waarin alle regeringen van de wereld worden vernietigd, wordt in de bijbel Har–Magedon, of Armageddon, genoemd.

God zegt dus dat zijn koninkrijk de regeringen van mensen zal vernietigen. Maar zegt hij dat wij dat moeten doen? — Nee, in  de bijbel wordt Armageddon „de oorlog van de grote dag van God de Almachtige” genoemd (Openbaring 16:14, 16). Ja, Armageddon is Gods oorlog, en hij gebruikt Jezus Christus om de hemelse legers aan te voeren in de strijd. Is de oorlog van Armageddon dichtbij? Laten we eens kijken hoe we dat te weten kunnen komen.

Laten we samen lezen over de tijd dat God alle slechte mensen uit de weg zal ruimen en de mensen die hem dienen, zal redden, in Spreuken 2:21, 22; Jesaja 26:20, 21; Jeremia 25:31-33 en Mattheüs 24:21, 22.