Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Lessen van de Grote Onderwijzer

Wat er van ouders gevraagd wordt

Wat er van ouders gevraagd wordt

ALLE ouders hebben deel aan een gebeuren dat niemand volledig kan begrijpen. Ze geven allebei iets van zichzelf, en het gevolg is dat zich in de moeder een volledig gevormd levend persoontje ontwikkelt. Het is daarom niet vreemd dat men, als er een kind geboren wordt, over „het wonder van de geboorte” spreekt.

Natuurlijk is het voortbrengen van kinderen nog maar het begin van de verantwoordelijkheid als ouders. In het begin zijn baby’s bijna volkomen afhankelijk, maar naarmate ze groter worden, hebben ze meer dan alleen aandacht voor hun fysieke behoeften nodig. Ze hebben hulp nodig om zich mentaal, emotioneel, moreel en geestelijk te ontwikkelen.

Om zich goed te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen vooral de liefde van ouders nodig. Hoewel verbale uitingen van liefde belangrijk zijn, moeten de woorden vergezeld gaan van daden. Ja, ouders moeten hun kinderen het goede voorbeeld geven. Kinderen hebben morele leiding nodig, beginselen om naar te leven. En ze hebben die van jongs af aan nodig. Er kunnen hartverscheurende dingen gebeuren, en die gebeuren ook, als kinderen pas hulp krijgen als het te laat is.

De beste beginselen die er te vinden zijn, staan in de bijbel. Onderricht dat op de bijbel is gebaseerd, heeft unieke voordelen. Het doet kinderen beseffen dat wat hun wordt verteld, niet van een mens afkomstig is, maar van hun Schepper, hun hemelse Vader. Dit geeft de raad een niet te evenaren kracht.

De bijbel moedigt ouders aan ernaar te streven hun kinderen juiste beginselen bij te brengen. Maar als kinderen ouder worden, vinden ouders  het vaak moeilijk met hen over dingen te praten die nu juist het belangrijkst zijn. Dit boek, Lessen van de Grote Onderwijzer, is bedoeld om te voorkomen dat zo’n situatie ontstaat. Het zal u en uw kinderen opbouwend materiaal geven om samen te lezen. Maar bovendien moet het gesprekken op gang brengen tussen jonge kinderen en degenen die dit boek met hen lezen.

U zult merken dat het boek reacties aan het kind wil ontlokken. In de tekst staan veel goedgekozen vragen. Achter die vragen ziet u een gedachtestreep ( — ) staan. Dat is een herinnering om even te wachten en het kind ertoe aan te moedigen zich te uiten. Kinderen worden er graag bij betrokken, anders verliezen ze al gauw hun belangstelling.

Maar nog belangrijker is dat deze vragen u helpen te weten te komen wat het kind denkt. Het is waar dat het kind soms een verkeerd antwoord kan geven. Maar wat er op elke vraag in het boek volgt, is bedoeld om het kind te helpen juiste denkpatronen te ontwikkelen.

Een bijzonder kenmerk van het boek zijn de meer dan 230 illustraties. De meeste hiervan hebben een bijschrift dat om een reactie van het kind vraagt, gebaseerd op wat hij ziet en gelezen heeft. Bekijk dus de plaatjes met het kind. Ze kunnen een prima onderwijshulpmiddel zijn dat de geleerde lessen volkomen duidelijk zal maken.

Als het kind leert lezen, moedig hem dan aan het boek aan u voor te lezen en het ook hardop voor zichzelf te lezen. Hoe meer hij het leest, hoe beter de goede raad in zijn hart en geest geprent zal worden. Maar om de banden van genegenheid en respect tussen u en uw kind te versterken, moet u het boek vooral geregeld samen lezen.

Op een manier die enkele tientallen jaren geleden ondenkbaar leek, worden kinderen tegenwoordig blootgesteld aan ongeoorloofde seks, spiritisme en andere ontaarde praktijken. Ze hebben dus bescherming nodig, en dit boek is een hulp om daar op een waardige maar rechtstreekse manier in te voorzien. Toch moeten kinderen vooral geleid worden naar de Bron van alle wijsheid, onze hemelse Vader, Jehovah God. Dat deed Jezus, de Grote Onderwijzer, altijd. Wij hopen oprecht dat dit boek u en uw gezin zal helpen uw leven zo in te richten dat het Jehovah behaagt, tot uw eeuwige welzijn.