Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 HOOFDSTUK 34

Wat gebeurt er als we doodgaan?

Wat gebeurt er als we doodgaan?

JE WEET misschien wel dat mensen oud worden, ziek worden en doodgaan. Zelfs kinderen gaan soms dood. Moet je bang zijn voor de dood of voor iemand die gestorven is? — Weet je wat er gebeurt als we doodgaan? —

Niemand die nu leeft, is al eens dood geweest en daarna weer teruggekomen om ons er iets over te vertellen. Maar toen Jezus, de Grote Onderwijzer, op aarde was, leefde er een man die dood was geweest. Als we over hem lezen, kunnen we te weten komen wat er gebeurt met mensen die doodgaan. Deze man was een vriend van Jezus en hij woonde in Bethanië, een stadje niet ver van Jeruzalem. Hij heette Lazarus en hij had twee zussen, Martha en Maria. Laten we eens kijken wat erover in de bijbel staat.

Op een dag wordt Lazarus erg ziek. Op dat moment is Jezus ver weg. Daarom sturen Martha en Maria iemand naar Jezus toe om hem te vertellen dat hun broer, Lazarus, ziek is. Ze doen dit omdat ze weten dat Jezus hun broer beter kan maken. Jezus is geen dokter, maar hij heeft van God de macht gekregen om elke ziekte te genezen. — Mattheüs 15:30, 31.

Maar voordat Jezus naar Lazarus toe komt, wordt Lazarus zo ziek dat hij sterft. Jezus zegt dan tegen zijn discipelen dat Lazarus slaapt en dat hij hem wakker gaat maken. De discipelen begrijpen niet wat Jezus bedoelt. Daarom zegt Jezus duidelijk: „Lazarus is gestorven.” Wat laat dit zien over de dood? — Ja, de dood is als een diepe slaap, zo diep dat je niet eens droomt.

 Jezus gaat nu naar Martha en Maria. Er zijn al veel vrienden van de familie op bezoek. Ze zijn gekomen om de zussen te troosten omdat hun broer gestorven is. Als Martha hoort dat Jezus eraan komt, gaat ze naar hem toe. Al gauw komt ook Maria naar buiten om Jezus te begroeten. Ze is heel verdrietig en huilt, en ze knielt aan zijn voeten neer. Andere vrienden die achter Maria aan zijn gekomen, huilen ook.

De Grote Onderwijzer vraagt waar ze Lazarus hebben gelegd. Dan brengen de mensen Jezus naar de grot waar Lazarus ligt. Als Jezus al die mensen ziet huilen, begint hij ook te huilen. Hij weet hoe erg het is als iemand van wie je houdt, doodgaat.

Er staat een grote steen voor de grot, en daarom zegt Jezus: ’Haal de steen weg.’ Zouden ze dat wel doen? — Martha vindt het geen goed idee. Ze zegt: ’Heer, hij moet nu wel vies ruiken, want hij is al vier dagen dood.’

Maar Jezus zegt tegen haar: ’Heb ik niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zou zien als je zou geloven?’ Jezus bedoelt dat Martha iets zou zien waardoor God geëerd zou worden. Wat gaat Jezus doen? Als de steen is weggehaald, bidt Jezus hardop tot Jehovah. Dan roept Jezus: „Lazarus, kom naar buiten!” Zou hij naar buiten komen? Zou dat kunnen? —

Kun je iemand die slaapt wakker maken? — Ja, als je hard roept, wordt hij wakker. Maar kun je iemand wakker maken die in de dood slaapt? — Nee. Al roep je nog zo hard, de dode hoort het niet. Er is helemaal niets dat jij of ik of iemand anders hier op aarde kan doen om dode mensen wakker te maken.

Wat heeft Jezus voor Lazarus gedaan?

Maar Jezus is anders. Hij heeft speciale macht van God gekregen. Dus als Jezus Lazarus roept, gebeurt er iets bijzonders. De man die al vier dagen dood is, komt uit de grot! Hij is weer levend  gemaakt! Hij kan weer ademen en lopen en praten! Ja, Jezus wekt Lazarus uit de dood op. — Johannes 11:1-44.

Denk hier nu eens over na: Wat gebeurde er met Lazarus toen hij doodging? Ging een stukje van hem — een ziel of een geest — uit zijn lichaam weg om ergens anders verder te leven? Ging Lazarus’ ziel naar de hemel? Woonde hij vier dagen daar boven bij God en de heilige engelen? —

Nee, dat was niet zo. Vergeet niet dat Jezus zei dat Lazarus sliep. En hoe is het als je slaapt? Als je heel diep slaapt, weet je niet wat er om je heen gebeurt, of wel soms? — En als je wakker wordt, weet je niet hoe lang je hebt geslapen, totdat je op de klok kijkt.

Zo is het ook met dode mensen. Ze weten niets. Ze voelen niets. En ze kunnen niets doen. Zo was het met Lazarus toen hij dood was. De dood is als een diepe slaap waarin je je helemaal niets  herinnert. De bijbel zegt: „Wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust.” — Prediker 9:5, 10.

Wat was er met Lazarus aan de hand toen hij dood was?

Denk ook hier eens over na: Als Lazarus die vier dagen in de hemel was geweest, zou hij daar dan niets over gezegd hebben? — En als hij in de hemel was geweest, zou Jezus hem dan gedwongen hebben uit die prachtige plaats weg te gaan en weer naar de aarde te komen? — Natuurlijk niet!

Toch zeggen veel mensen dat we een ziel hebben, en ze zeggen dat de ziel na de dood van het lichaam verder leeft. Ze zeggen dat Lazarus’ ziel ook ergens verder leefde. Maar de bijbel zegt dat niet. Die zegt dat God de eerste mens, Adam, als „een levende ziel” maakte. Adam was een ziel. De bijbel zegt ook dat Adam doodging toen hij had gezondigd. Hij werd een „dode ziel”, en hij ging terug naar het stof waar hij van gemaakt was. Ook zegt de bijbel dat alle mensen zonde en dood van Adam hebben geërfd, of meegekregen. — Genesis 2:7; 3:17-19; Numeri 6:6; Romeinen 5:12.

 We hebben dus niet een ziel die apart is van ons lichaam. We zijn een ziel. En omdat de mensen zonde hebben geërfd van de eerste mens, Adam, zegt de bijbel: „De ziel die zondigt, die zal sterven.” — Ezechiël 18:4.

Waarom hoeven we niet bang te zijn voor de doden?

Sommige mensen zijn bang voor de doden. Ze durven niet bij een begraafplaats te komen, want ze denken dat de doden een ziel hebben die apart is van hun lichaam en die de levenden kwaad kan doen. Maar kan een dode iemand kwaad doen? — Nee, dat kan hij niet.

Sommige mensen geloven zelfs dat de doden als geesten terug kunnen komen om de levenden te bezoeken. Daarom zetten ze eten voor de doden neer. Maar de mensen die dat doen, geloven niet echt wat God over de doden zegt. Als we geloven wat God zegt, zullen we niet bang zijn voor de doden. En als we God echt dankbaar zijn dat we leven, zullen we dat laten zien door dingen te doen die God goed vindt.

Maar misschien vraag je je af: Zal God kinderen die dood zijn, weer levend maken? Wil hij dat echt? Laten we daar in het volgende hoofdstuk over praten.

Laten we verder in de bijbel lezen over wat er gebeurt als we doodgaan in Psalm 115:17; 146:3, 4 en Jeremia 2:34.