Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 HOOFDSTUK 38

Waarom we van Jezus moeten houden

Waarom we van Jezus moeten houden

STEL dat je in een boot zit die aan het zinken is. Zou je willen dat iemand je komt redden? — En als iemand daar nu eens zijn eigen leven voor gaf? — Dat deed Jezus Christus. Zoals we in hoofdstuk 37 hebben geleerd, heeft hij zijn leven als losprijs gegeven, zodat wij gered konden worden.

Natuurlijk redt Jezus ons niet van verdrinking. Waar redt hij ons van? Weet je dat nog? — Van de zonde en dood die we allemaal van Adam hebben meegekregen. Ook al hebben sommige mensen heel slechte dingen gedaan, Jezus is ook voor hen gestorven. Zou jij je leven wagen om te proberen zulke mensen te redden? —

De bijbel zegt: ’Zelfs voor een rechtvaardige zal iemand niet graag sterven; ja, voor de goede heeft iemand misschien nog wel de moed om te sterven.’ Toch legt de bijbel uit dat Jezus ’voor goddelozen gestorven is’. Dat zijn mensen die God niet eens dienen! De bijbel zegt verder dat „Christus voor ons is gestorven terwijl wij nog zondaars waren”, dus terwijl we nog slechte dingen deden. — Romeinen 5:6-8.

Weet je een apostel die vroeger heel slechte dingen had gedaan? — Die apostel schreef: ’Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Van hen ben ik de ergste.’ De apostel die dat zei was Paulus. Hij zei dat hij „eens onverstandig” was en „in slechtheid” leefde. — 1 Timotheüs 1:15; Titus 3:3.

Stel je eens voor hoeveel liefde God had toen hij zijn Zoon stuurde om voor zulke mensen te sterven! Laten we de bijbel eens pakken en Johannes hoofdstuk 3 vers 16 lezen. Daar staat: „God heeft de  wereld [dat zijn de mensen op aarde] zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.”

Wat voor erge dingen maakte Jezus mee toen hij zijn leven voor ons gaf?

Jezus liet zien dat hij net zoveel van ons hield als zijn Vader. Misschien weet je nog wel dat we in hoofdstuk 30 van dit boek gelezen hebben over wat voor erge dingen Jezus meemaakte in de nacht dat hij werd gearresteerd. Hij werd naar het huis van de hogepriester Kajafas gebracht, en daar werd hij ondervraagd. Er werden valse getuigen binnengebracht die leugens over Jezus vertelden, en de mensen stompten hem. Die nacht zei Petrus dat hij Jezus helemaal niet kende. Laten we ons nu eens voorstellen dat we daar zijn en dat we kunnen zien wat er verder gebeurt.

Het wordt ochtend. Jezus heeft de hele nacht niet geslapen. Omdat de priesters Jezus ’s nachts eigenlijk niet hadden mogen ondervragen, roepen ze gauw het Sanhedrin, of het joodse hooggerechtshof, bij elkaar om Jezus nog eens te ondervragen. Daar beschuldigen ze Jezus weer van misdaden tegen God.

Dan laten de priesters Jezus vastbinden, en ze brengen hem naar de Romeinse bestuurder Pilatus. Ze zeggen tegen Pilatus: ’Jezus is tegen de regering. Hij moet gedood worden.’ Maar Pilatus ziet dat de priesters leugens vertellen. Daarom zegt hij tegen ze: ’Ik vind niets verkeerds in deze man. Ik laat hem vrij.’ Maar de priesters en anderen schreeuwen: ’Nee! Dood hem!’

Later probeert Pilatus het volk nog eens te vertellen dat hij Jezus vrij zal laten. Maar de priesters laten de mensen schreeuwen: ’Als je hem vrijlaat, ben jij ook tegen de regering! Dood hem!’ De mensen schreeuwen heel hard. Weet je wat Pilatus doet? —

Hij luistert naar het volk. Eerst laat hij Jezus zweepslagen geven. Dan geeft hij hem aan de soldaten om gedood te worden. Ze zetten  een kroon van doorns op Jezus’ hoofd en maken hem belachelijk door voor hem te buigen. Dan laten ze Jezus een grote paal dragen en brengen hem buiten de stad, naar een plek die Schedelplaats wordt genoemd. Daar spijkeren ze Jezus’ handen en voeten aan de paal vast. Dan zetten ze de paal rechtop, zodat Jezus eraan hangt. Hij bloedt en hij heeft heel veel pijn.

Jezus sterft niet meteen. Hij hangt daar maar aan de paal. De overpriesters lachen hem uit. En mensen die voorbijkomen, zeggen: ’Als je een zoon van God bent, kom dan van de martelpaal af!’ Maar Jezus weet waarvoor zijn Vader hem gestuurd heeft. Hij weet dat hij zijn volmaakte leven moet geven, zodat wij de kans hebben  om eeuwig leven te krijgen. Ten slotte, ongeveer om drie uur die middag, roept Jezus naar zijn Vader en sterft. — Mattheüs 26:36–27:50; Markus 15:1; Lukas 22:39–23:46; Johannes 18:1–19:30.

Wat was Jezus anders dan Adam! Adam hield niet van God. Hij was ongehoorzaam aan God. Adam hield ook niet van ons. Omdat hij zondigde, zijn wij allemaal met zonde geboren. Maar Jezus liet zien dat hij van God en ook van ons hield. Hij was altijd gehoorzaam aan God. En hij gaf zijn leven, zodat hij kon goedmaken wat Adam ons heeft aangedaan.

Wat kunnen we doen om te laten zien dat we van Jezus houden?

Ben je blij dat Jezus zoiets geweldigs heeft gedaan? — Als je tot God bidt, bedank je hem er dan voor dat hij ons zijn Zoon gegeven heeft? — De apostel Paulus was dankbaar voor wat Christus voor hem had gedaan. Hij schreef: ’De Zoon van God heeft mij liefgehad en heeft zijn leven voor mij gegeven’ (Galaten 2:20). Jezus is voor jou gestorven en ook voor mij. Hij gaf zijn volmaakte leven, zodat wij eeuwig leven kunnen krijgen! Dat is echt een heel belangrijke reden waarom we van Jezus moeten houden.

De apostel Paulus schreef aan christenen in de stad Korinthe: ’De liefde van Christus spoort ons aan om iets te doen.’ Waartoe moet Christus’ liefde ons aansporen? Wat denk je? — Let eens op Paulus’ antwoord: ’Hij is voor iedereen gestorven, zodat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem.’ — 2 Korinthiërs 5:14, 15.

 Kun je manieren verzinnen hoe je kunt laten zien dat je voor Christus leeft? — Eén manier is anderen te vertellen wat je over hem hebt geleerd. Of denk hier eens aan: Je bent alleen thuis, dus je vader en moeder kunnen niet zien wat je doet, en geen enkel ander mens ziet je. Ga je dan naar tv-programma’s of misschien naar dingen op het internet kijken waarvan je weet dat Jezus daar niet van houdt? — Vergeet niet dat Jezus nu leeft, en hij ziet alles wat we doen!

Wie ziet alles wat we doen?

We moeten ook van Jezus houden omdat we Jehovah willen navolgen, of nadoen. ’De Vader houdt van mij’, zei Jezus. Waarom houdt hij van Jezus en waarom moeten wij ook van Jezus houden? — Omdat Jezus zich aanbood om te sterven, zodat Gods wil kon gebeuren (Johannes 10:17). Laten we dus doen wat de bijbel zegt: ’Word navolgers van God, als geliefde kinderen, en blijf in liefde wandelen, zoals ook de Christus jullie heeft liefgehad en zich voor jullie heeft overgeleverd.’ — Efeziërs 5:1, 2.

Lees Johannes 3:35; 15:9, 10 en 1 Johannes 5:11, 12 om meer waardering te krijgen voor Jezus en voor wat hij voor ons heeft gedaan.