Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 HOOFDSTUK 1

Waarom Jezus een groot onderwijzer was

Waarom Jezus een groot onderwijzer was

MEER dan tweeduizend jaar geleden werd er een heel bijzonder kind geboren. Het werd later de grootste, of de belangrijkste, mens die ooit heeft geleefd. In die tijd hadden de mensen nog geen vliegtuigen of auto’s. Televisie, computers en internet waren er ook nog niet.

Het kind kreeg de naam Jezus. Hij werd de wijste man die ooit op aarde heeft rondgelopen. Jezus werd ook de beste onderwijzer. Hij legde moeilijke dingen zo uit dat ze makkelijk te begrijpen werden.

Jezus onderwees mensen overal waar hij ze maar tegenkwam. Hij onderwees ze op het strand en in een boot. Hij onderwees ze in huis en op reis. Jezus had geen auto en hij reisde niet met de bus of de trein. Jezus liep van de ene plaats naar de andere, terwijl hij de mensen onderwees.

We leren veel van andere mensen. Maar de belangrijkste dingen kunnen we leren van de Grote Onderwijzer, Jezus. In de bijbel kunnen we lezen wat hij zei. Als we die woorden uit de bijbel horen, is het net alsof Jezus met ons praat.

Hoe kwam het dat Jezus zo’n groot onderwijzer was? Omdat Jezus zelf door iemand onderwezen was. En hij wist hoe belangrijk het is te luisteren. Maar naar wie luisterde Jezus? Wie onderwees hem? — Zijn Vader. En Jezus’ Vader is God.

Voordat Jezus als mens naar de aarde kwam, woonde hij bij God in de hemel. Jezus was dus anders dan andere mensen, want die  hebben niet in de hemel gewoond voordat ze op aarde worden geboren. In de hemel was Jezus een goede Zoon, die naar zijn Vader luisterde. Daarom kon Jezus de mensen onderwijzen wat hij van God had geleerd. Jij kunt net als Jezus zijn door naar je vader en moeder te luisteren.

Jezus was ook een groot onderwijzer omdat hij van mensen hield. Hij wilde de mensen helpen meer over God te leren. Jezus hield van grote mensen, maar hij hield ook van kinderen. En kinderen waren graag bij Jezus omdat hij met ze praatte en naar ze luisterde.

Waarom waren kinderen graag bij Jezus?

Op een dag brachten een paar vaders en moeders hun jonge kinderen naar Jezus. Maar zijn vrienden dachten dat de Grote Onderwijzer het te druk had om met kleine kinderen te praten. Daarom zeiden ze dat ze weg moesten gaan. Maar wat zei Jezus? — Jezus zei: ’Laat de jonge kinderen bij mij komen; probeer ze niet tegen te houden.’ Ja, Jezus wilde dat de jonge kinderen bij hem kwamen. Dus ook al was Jezus een  heel wijs en belangrijk man, hij maakte er tijd voor om kleine kinderen te onderwijzen. — Markus 10:13, 14.

Weet je waarom Jezus kinderen onderwees en naar ze luisterde? Omdat hij ze gelukkig wilde maken door ze iets over God, zijn hemelse Vader, te vertellen. Hoe kun jij mensen gelukkig maken? — Door ze te vertellen wat je over God hebt geleerd.

Op een keer gebruikte Jezus een klein kind om zijn vrienden een belangrijke les te leren. Hij nam het kind en zette het midden tussen zijn discipelen, of zijn leerlingen, in. Toen zei Jezus dat deze grote mensen moesten veranderen en net als dit kind moesten worden.

Wat kunnen oudere kinderen en grote mensen van een klein kind leren?

Wat bedoelde Jezus daarmee? Hoe moeten grote mensen, of zelfs oudere kinderen, net als een klein kind worden? — Een klein kind weet niet zoveel als iemand die ouder is en wil graag leren. Jezus zei dus dat zijn discipelen nederig moesten zijn, net als kleine kinderen. Ja, we kunnen allemaal veel van andere mensen leren. En we moeten er allemaal aan denken dat wat Jezus onderwees, belangrijker is dan onze eigen ideeën. — Mattheüs 18:1-5.

Jezus was ook zo’n groot onderwijzer omdat hij wist hoe hij dingen interessant kon maken voor mensen. Hij legde alles eenvoudig en duidelijk uit. Hij sprak over vogels en bloemen en andere gewone dingen. Zo hielp hij mensen meer over God te begrijpen.

 Toen Jezus eens op de helling van een berg stond, kwamen er veel mensen naar hem toe. Jezus ging zitten en hield een lezing, of een rede, zoals je hier kunt zien. Die lezing wordt de Bergrede genoemd. Hij zei: ’Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze zaaien geen zaad. Ze bewaren hun eten niet in schuren. Maar God in de hemel geeft ze te eten. Zijn jullie niet meer waard dan zij?’

Wat wilde Jezus ons leren toen hij over vogels en bloemen sprak?

Jezus zei ook: ’Leer een les van de lelies in het veld. Ze groeien zonder te werken. En kijk eens hoe mooi ze zijn! Zelfs de rijke koning Salomo was niet zo mooi gekleed als de lelies in het veld. Dus als God voor de bloemen zorgt, zal hij dan ook niet voor jullie zorgen?’ — Mattheüs 6:25-33.

Begrijp je wat Jezus ons wilde leren? — Hij wilde niet dat we ons bezorgd maken hoe we aan eten of aan kleren moeten komen. God weet dat we al die dingen nodig hebben. Jezus bedoelde niet dat we  niet moeten werken voor voedsel en kleding. Hij bedoelde dat we God op de eerste plaats moeten stellen. Als we dat doen, zal God ervoor zorgen dat we voedsel hebben om te eten en kleren om aan te trekken. Geloof je dat? —

Wat dachten de mensen toen Jezus klaar was met zijn lezing? — De bijbel zegt dat ze verbaasd stonden over zijn onderwijs. Het was heel interessant om naar hem te luisteren. Wat hij zei, hielp mensen het goede te doen. — Mattheüs 7:28.

 Het is dus heel belangrijk dat we van Jezus leren. Hoe kunnen we dat doen? — We hebben een boek waarin is opgeschreven wat hij heeft gezegd. Welk boek is dat? — Het is de bijbel. We kunnen dus naar Jezus luisteren door goed te lezen wat er in de bijbel staat. In de bijbel staat zelfs een spannend verhaal waarin God zelf zegt dat we naar Jezus moeten luisteren. Laten we eens zien wat er gebeurde.

Op een dag nam Jezus drie van zijn vrienden mee, heel hoog een berg op. Ze heetten Jakobus, Johannes en Petrus. We zullen later nog veel meer over deze mannen leren, want ze waren alle drie goede vrienden van Jezus. Maar bij deze speciale gebeurtenis begon Jezus’ gezicht helder te stralen. En zijn kleren werden glanzend als het licht, zoals je hier kunt zien.

’Dit is mijn Zoon . . . Luister naar hem’

Daarna hoorden Jezus en zijn vrienden een stem uit de hemel, die zei: ’Dit is mijn Zoon, de geliefde, die ik heb goedgekeurd; luister naar hem’ (Mattheüs 17:1-5). Van wie was die stem? — Het was Gods stem! Ja, God zei zelf dat ze naar zijn Zoon moesten luisteren.

En wij in deze tijd? Zullen wij God gehoorzamen en naar zijn Zoon, de Grote Onderwijzer, luisteren? — We moeten allemaal naar hem luisteren. Weet je nog hoe we dat kunnen doen? —

Ja, we kunnen naar Gods Zoon luisteren door in de bijbel over hem te lezen. De Grote Onderwijzer heeft ons heel veel geweldige dingen te vertellen. Je zult het fijn vinden om deze dingen uit de bijbel te leren. En het zal je ook gelukkig maken als je de goede dingen die je leert, aan je vriendjes en vriendinnetjes vertelt.

Nog meer mooie gedachten over de goede dingen die gebeuren als we naar Jezus luisteren, staan in Johannes 3:16; 8:28-30 en Handelingen 4:12.