Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Lessen van de Grote Onderwijzer

 HOOFDSTUK 31

Waar we troost kunnen vinden

Waar we troost kunnen vinden

VOEL je je weleens verdrietig en alleen? — Vraag je je weleens af of er nog wel iemand van je houdt? — Sommige kinderen wel. Maar God belooft: ’Ik zal je niet vergeten’ (Jesaja 49:15). Is dat niet geweldig om over na te denken? — Ja, Jehovah God houdt echt van ons!

Hoe denk je dat dit verdwaalde schaapje zich voelt?

Een bijbelschrijver zei: ’Als mijn eigen vader en mijn eigen moeder me in de steek lieten, zou Jehovah toch voor me zorgen’ (Psalm 27:10). Het kan echt een troost voor ons zijn dat te weten, vind je niet? — Ja, Jehovah zegt tegen ons: ’Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik zal je echt helpen.’ — Jesaja 41:10.

Maar soms laat Jehovah toe dat Satan het ons moeilijk maakt. Ja, Jehovah laat toe dat Satan Zijn dienstknechten op de proef stelt. De Duivel heeft het Jezus eens zo moeilijk gemaakt dat Jezus tot Jehovah riep: ’Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mattheüs 27:46) Ook al had Jezus het moeilijk, hij wist toch dat Jehovah van hem hield (Johannes 10:17). Maar Jezus wist ook dat God toelaat dat Satan Zijn dienstknechten op de proef stelt en het hun moeilijk maakt. In een ander hoofdstuk zal worden uitgelegd waarom God toelaat dat Satan dit doet.

Als we klein zijn, is het soms moeilijk om niet bang te zijn. Ben je bijvoorbeeld weleens verdwaald? — Was je toen bang? — Veel kinderen zouden bang zijn. De Grote Onderwijzer vertelde eens een verhaal over verdwalen. Maar het ging niet over een kind dat verdwaald was. Het ging over een schaap.

 Jij lijkt een beetje op een schaap. Waarom? Schapen zijn niet groot en sterk. En ze hebben iemand nodig die voor ze zorgt en ze beschermt, net als jij. De man die voor schapen zorgt, wordt een herder genoemd.

In zijn verhaal vertelde Jezus over een herder die honderd schapen had. Maar toen raakte er eentje verdwaald. Misschien wilde hij kijken wat er aan de andere kant van de heuvel was. Maar al gauw was dat schaap heel ver bij de andere schapen vandaan. Kun je je voorstellen hoe dat schaap zich voelde toen hij rondkeek en zag dat hij helemaal alleen was? —

Wat zou de herder doen als hij merkte dat het ene schaap weg was? Zou hij zeggen dat het allemaal het schaap zijn eigen schuld was en dat het hem niets kon schelen? Of zou hij de 99 andere schapen op een veilige plaats achterlaten en dat ene schaap gaan zoeken? Zou één schaap zoveel moeite waard zijn? — Als jij dat verdwaalde schaap was, zou je dan willen dat de herder naar je ging zoeken? —

Wie is als de herder die zijn schaap heeft gered?

De herder hield heel veel van al zijn schapen, ook van het verdwaalde schaap. Daarom ging hij op zoek naar het  schaap dat weg was. Stel je eens voor hoe blij dat verdwaalde schaap was toen hij de herder aan zag komen! En Jezus zei dat de herder blij was dat hij zijn schaap had gevonden. Hij was nog blijer met dat ene schaap dan met de 99 schapen die niet verdwaald waren. Wie is nu als de herder in Jezus’ verhaal? Wie houdt net zoveel van ons als die herder van zijn schapen? — Jezus zei dat het zijn Vader in de hemel is. En zijn Vader is Jehovah.

Jehovah God is de Grote Herder van zijn volk. Hij houdt van iedereen die hem dient, ook van kinderen zoals jij. Hij wil niet dat iemand van ons iets ergs overkomt of dat we gedood worden. Het is echt geweldig te weten dat God zoveel van ons houdt! — Mattheüs 18:12-14.

Is Jehovah net zo echt voor je als je vader of iemand anders?

Geloof je in Jehovah God? — Denk je dat hij echt bestaat? — Het is waar dat we Jehovah niet kunnen zien. Dat komt doordat hij een Geest is. Hij heeft een lichaam dat onzichtbaar  is voor onze ogen. Maar hij is er echt, en hij kan ons zien. Hij weet wanneer we hulp nodig hebben. En we kunnen in gebed met hem praten, net zoals we met iemand op aarde praten. Jehovah wil dat we dit doen.

Wat moet je dus doen als je je ooit verdrietig of helemaal alleen voelt? — Praat met Jehovah. Kom dicht bij hem, en hij zal je troosten en helpen. Vergeet niet dat Jehovah van je houdt, ook al lijkt het alsof je helemaal alleen bent. Laten we onze bijbel eens pakken. Er staat in Psalm 23, vanaf vers 1: „Jehovah is mijn Herder. Mij zal niets ontbreken. In grazige weiden doet hij mij neerliggen; aan waterrijke rustplaatsen voert hij mij.”

Let eens op wat de schrijver verder zegt, in vers 4: „Al wandel ik ook in het dal van diepe schaduw, ik vrees niets kwaads, want gij zijt met mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.” Zo voelen mensen zich als Jehovah hun God is. Ze worden getroost als ze het moeilijk hebben. Vind jij dat ook? —

Zoals een liefdevolle herder voor zijn kudde zorgt, zo zorgt Jehovah heel goed voor zijn volk. Hij laat hun zien wat de goede weg is, en ze volgen hem graag. Ook al zijn er overal om hen heen moeilijkheden, ze hoeven niet bang te zijn. Een herder gebruikt zijn stok of zijn staf om de schapen te beschermen tegen dieren die  hun kwaad zouden kunnen doen. De bijbel vertelt hoe de jonge herder David zijn schapen tegen een leeuw en een beer beschermde (1 Samuël 17:34-36). En Gods volk weet dat Jehovah ook hen zal beschermen. Ze kunnen zich veilig voelen omdat God bij hen is.

Wie kan ons helpen als we het moeilijk hebben, net zoals een herder zijn schapen beschermt?

Jehovah houdt echt van zijn schapen, en hij zorgt heel goed voor ze. De bijbel zegt: ’Als een herder zal hij zijn eigen schapen weiden. Met zijn armen zal hij de kleintjes bijeenbrengen.’ — Jesaja 40:11.

Maakt het je niet blij te weten dat Jehovah zo is? — Wil je een van zijn schapen zijn? — Schapen luisteren naar de stem van hun herder. Ze blijven dicht bij hem. Luister jij naar Jehovah? — Blijf je dicht bij hem? — Dan hoef je nooit bang te zijn. Jehovah zal bij je zijn.

Jehovah zorgt liefdevol voor hen die hem dienen. Laten we samen lezen wat de bijbel hierover zegt in Psalm 37:25; 55:22 en Lukas 12:29-31.