Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Lessen van de Grote Onderwijzer

 HOOFDSTUK 8

Sommigen zijn hoger dan wij

Sommigen zijn hoger dan wij

IK WEET zeker dat je het met me eens bent dat sommigen hoger, of groter en sterker, zijn dan jij en ik. Wie is er volgens jou groter en sterker dan wij? — Jehovah God. En zijn Zoon, de Grote Onderwijzer? Is hij hoger dan wij? — Natuurlijk.

Jezus had bij God in de hemel gewoond. Hij was een geest, of engel. Heeft God ook andere engelen, of geesten, gemaakt? — Ja, hij heeft er miljoenen gemaakt. Die engelen zijn ook machtiger en hoger dan wij. — Psalm 104:4; Daniël 7:10.

Weet je nog hoe de engel heette die met Maria sprak? — Dat was Gabriël. Hij zei tegen Maria dat haar baby Gods Zoon zou zijn. God bracht het leven van zijn Zoon over naar Maria’s buik zodat Jezus als baby op aarde geboren kon worden. — Lukas 1:26, 27.

Wat hebben Maria en Jozef vast wel aan Jezus verteld?

Geloof je dat wonder? Geloof je dat Jezus bij God in de hemel had gewoond? — Jezus heeft dat zelf gezegd. Hoe wist Jezus dat allemaal? Toen hij klein was, heeft Maria hem vast wel verteld wat Gabriël had gezegd. Ook Jozef zal Jezus wel verteld hebben dat God zijn echte Vader was.

Toen Jezus werd gedoopt, sprak God zelfs vanuit de hemel. Hij zei: „Dit is mijn Zoon” (Mattheüs 3:17). En Jezus bad op de avond voordat hij stierf: „Vader, verheerlijk mij naast uzelf met  de heerlijkheid die ik naast u had voordat de wereld was” (Johannes 17:5). Ja, Jezus vroeg of hij naar de hemel terug mocht om daar weer bij God te wonen. Hoe zou hij daar kunnen wonen? — Alleen als Jehovah God weer een onzichtbare geest, of engel, van hem maakte.

Nu wil ik je een belangrijke vraag stellen. Zijn alle engelen goed? Wat denk je? — Eens waren ze allemaal goed. Dat kwam doordat Jehovah ze geschapen had, en alles wat hij maakt is goed. Maar toen werd een van de engelen slecht. Hoe gebeurde dat?

Om het antwoord te weten, moeten we terug naar de tijd dat God de eerste man en vrouw, Adam en Eva, maakte. Sommige mensen zeggen dat het verhaal over hen gewoon verzonnen is. Maar de Grote Onderwijzer wist dat het echt waar was.

Toen God Adam en Eva maakte, zette hij ze in een prachtige tuin die in Eden lag. Het was een park, een paradijs. Ze hadden heel veel kinderen kunnen krijgen, een groot gezin, en ze hadden voor eeuwig in het paradijs kunnen leven. Maar er was een belangrijke les die ze moesten leren. Het is een les waar we het al over gehad hebben. Laten we eens kijken of we het nog weten.

Hoe hadden Adam en Eva voor eeuwig in het paradijs kunnen leven?

Jehovah zei tegen Adam en Eva dat ze net zoveel vruchten van de bomen in de tuin mochten eten als ze wilden. Maar er was één  boom waar ze niet van mochten eten. God vertelde hun wat er zou gebeuren als ze het toch deden. Hij zei: ’Dan zul je beslist sterven’ (Genesis 2:17). Wat was dus de les die Adam en Eva moesten leren? —

Het was de les van gehoorzaamheid. Ja, ons leven hangt af van gehoorzaamheid aan Jehovah God! Adam en Eva moesten niet alleen maar zeggen dat ze gehoorzaam zouden zijn. Ze moesten het laten zien door wat ze deden. Als ze God gehoorzaamden, zouden ze laten zien dat ze van hem hielden en dat ze hem als hun Regeerder wilden hebben. Dan hadden ze voor eeuwig in het paradijs kunnen leven. Maar wat zouden ze laten zien als ze van die boom zouden eten? —

Dan zouden ze laten zien dat ze niet echt dankbaar waren voor wat God ze gegeven had. Zou jij Jehovah gehoorzaamd hebben als je daar was geweest? — Adam en Eva waren eerst gehoorzaam. Maar toen werd Eva bedrogen door iemand die hoger en machtiger was dan Adam en Eva. Hij zorgde ervoor dat ze ongehoorzaam aan Jehovah werd. Wie was dat? —

Wie liet de slang tegen Eva praten?

 De bijbel zegt dat een slang met Eva sprak. Maar je weet dat een slang niet zomaar uit zichzelf kan praten. Dus hoe kwam dat dan? — Een engel deed net alsof de slang sprak. Maar eigenlijk was het de engel die sprak. De engel was slechte dingen gaan denken. Hij wilde dat Adam en Eva hem zouden aanbidden. Hij wilde dat ze deden wat hij zei. Hij wilde Gods plaats innemen.

Daarom zorgde die slechte engel ervoor dat Eva verkeerde dingen ging denken. Via de slang zei hij tegen haar: ’God heeft je niet de waarheid verteld. Je zult niet doodgaan als je van die boom eet. Je zult net zo wijs worden als God.’ Zou jij geloofd hebben wat die stem zei? —

Eva ging naar iets verlangen dat God haar niet gegeven had. Ze at van de vrucht van de verboden boom. Daarna gaf ze er ook wat van aan Adam. Die geloofde niet wat de slang had gezegd. Maar zijn verlangen om bij Eva te zijn was sterker dan zijn liefde voor God. Daarom at ook hij van de boom. — Genesis 3:1-6; 1 Timotheüs 2:14.

Wat gebeurde er toen? — Adam en Eva werden onvolmaakt, ze werden oud en gingen dood. En omdat zij onvolmaakt waren, waren al hun kinderen ook  onvolmaakt en werden ze uiteindelijk oud en gingen dood. God had niet gelogen! Ons leven hangt echt af van gehoorzaamheid aan hem (Romeinen 5:12). De bijbel vertelt ons dat de engel die een leugen tegen Eva vertelde Satan de Duivel heet en dat andere engelen die slecht werden, demonen worden genoemd. — Jakobus 2:19; Openbaring 12:9.

Wat gebeurde er met Adam en Eva toen ze ongehoorzaam aan God waren geworden?

Begrijp je waarom de goede engel die God had gemaakt slecht werd? — Omdat hij slechte dingen begon te denken. Hij wilde de belangrijkste zijn. Hij wist dat God tegen Adam en Eva had gezegd dat ze kinderen moesten krijgen, en hij wilde dat al die kinderen hem zouden aanbidden. De Duivel wil iedereen ongehoorzaam aan Jehovah laten zijn. Daarom probeert hij ons slechte dingen te laten denken. — Jakobus 1:13-15.

De Duivel zegt dat niemand echt van Jehovah houdt. Hij zegt dat jij en ik niet van God houden en dat we niet echt willen doen wat God zegt. Hij zegt dat we Jehovah alleen maar gehoorzamen als alles gaat zoals wij het willen. Heeft de Duivel gelijk? Zijn we zo?

De Grote Onderwijzer zei dat de Duivel een leugenaar is! Jezus bewees dat hij echt van Jehovah hield door Hem te gehoorzamen. En Jezus gehoorzaamde God niet alleen als het makkelijk was. Hij gehoorzaamde altijd, ook als andere mensen het hem moeilijk maakten. Hij bleef Jehovah trouw tot aan zijn dood. Daarom heeft God hem weer levend gemaakt, om eeuwig te leven.

Wie is volgens jou dus onze grootste vijand? — Ja, Satan de Duivel. Kun je hem zien? — Natuurlijk niet! Maar we weten dat hij bestaat en dat hij hoger en machtiger is dan wij. Maar wie is er hoger dan de Duivel? — Jehovah God. We weten dus dat God ons kan beschermen.

Lees over de God die we moeten aanbidden: Deuteronomium 30:19, 20; Jozua 24:14, 15; Spreuken 27:11 en Mattheüs 4:10.