Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Lessen van de Grote Onderwijzer

 HOOFDSTUK 12

Jezus leert ons bidden

Jezus leert ons bidden

PRAAT je weleens met Jehovah God? — Hij wil graag dat je met hem praat. Als je met God praat, wordt dat bidden genoemd. Jezus sprak vaak met zijn Vader in de hemel. Soms wilde hij alleen zijn als hij met God praatte. Op een keer, zo zegt de bijbel, ’ging hij alleen de berg op om te bidden. Hoewel het laat werd, was hij daar alleen.’ — Mattheüs 14:23.

Waar zou jij alleen tot Jehovah kunnen bidden? — Misschien kun je ’s avonds voordat je naar bed gaat alleen met Jehovah praten. Jezus zei: ’Als je bidt, ga dan in je binnenkamer en bid na het sluiten van je deur tot je Vader’ (Mattheüs 6:6). Bid jij elke avond voordat je gaat slapen tot Jehovah? — Dat moet je echt doen.

Jezus bad als hij alleen was . . . en als er anderen bij waren

Jezus bad ook als er andere mensen bij hem waren. Toen zijn vriend Lazarus gestorven was, bad Jezus met anderen bij  de plaats waar Lazarus was neergelegd (Johannes 11:41, 42). En Jezus bad ook altijd als hij een vergadering met zijn discipelen had. Ga jij naar vergaderingen waar gebeden wordt? — Daar zal meestal iemand die ouder is, het gebed uitspreken. Luister heel goed naar wat hij zegt, want hij praat namens jou met God. Dan kun je „amen” zeggen op het gebed. Weet je wat het betekent als je „amen” zegt aan het eind van een gebed? — Het betekent dat je het gebed mooi vindt. Het betekent dat je het ermee eens bent en dat je wilt dat het ook jouw gebed is.

Waarom moet je heel goed luisteren naar gebeden op de vergaderingen?

Jezus bad ook bij de maaltijden. Hij bedankte Jehovah voor zijn voedsel. Bid jij altijd voordat je gaat eten? — Het is goed om voordat we gaan eten, Jehovah voor het voedsel te bedanken. Als je met meer mensen samen eet, spreekt iemand anders misschien het gebed uit. Maar wat doe je als je alleen eet? Of als je met mensen eet die Jehovah niet bedanken? — Dan moet je zelf bidden.

Moet je altijd hardop bidden? Of kan Jehovah je ook horen als je een stil gebed doet? — We kunnen het antwoord te weten komen door wat Nehemia meemaakte. Hij was een aanbidder van Jehovah die in het paleis van de Perzische koning Artaxerxes werkte. Op  een dag was Nehemia erg verdrietig omdat hij had gehoord dat de muren van Jeruzalem, de belangrijkste stad van zijn volk, afgebroken waren.

Wanneer kun je een stil gebed doen, net als Nehemia?

Toen de koning Nehemia vroeg waarom hij zo verdrietig was, deed Nehemia eerst een stil gebed. Toen vertelde Nehemia de koning waarom hij verdrietig was, en hij vroeg of hij naar Jeruzalem mocht om de muren te herbouwen. Wat gebeurde er? —

Ja, God verhoorde Nehemia’s gebed. De koning zei dat hij mocht gaan! Hij gaf Nehemia zelfs een heleboel bomen mee om die bij de bouw van de muren te gebruiken. God kan onze gebeden dus echt verhoren, ook al bidden we niet hardop. — Nehemia 1:2, 3; 2:4-8.

Denk nu hier eens over na. Moet je je hoofd buigen als je bidt? Moet je knielen?  Wat denk je? — Soms knielde Jezus als hij bad. Andere keren stond hij rechtop. En soms hield hij bij het bidden zijn hoofd omhoog, zoals toen hij voor Lazarus bad.

Wat leren we hier dus uit? — Ja, het laat zien dat je houding niet zo belangrijk is. Soms is het goed je hoofd te buigen en je ogen dicht te doen. Andere keren wil je misschien zelfs knielen, zoals Jezus dat deed. Maar vergeet niet dat we op elk moment van de dag of de nacht tot God kunnen bidden en dat hij ons zal horen. Het belangrijke punt waar het bij bidden om gaat, is dat we echt geloven dat Jehovah luistert. Geloof je dat Jehovah jouw gebeden hoort? —

Waar kun je met God over praten als je bidt?

Wat moeten we zeggen als we tot Jehovah bidden? — Vertel me eens: als je bidt, waar praat je dan met God over? — Jehovah geeft ons een heleboel goede dingen, en het is goed hem daarvoor te bedanken, vind je niet? — We kunnen hem bedanken voor het voedsel dat we eten. Maar heb je hem ooit bedankt voor de blauwe lucht, de groene bomen en de mooie bloemen? — Die heeft hij ook gemaakt.

Jezus’ discipelen vroegen hem eens of hij ze wilde leren bidden. Dat deed de Grote Onderwijzer dus. Hij maakte duidelijk wat de belangrijkste dingen waren waar ze om moesten bidden. Welke dingen zijn dat? — Pak je bijbel maar eens, en zoek Mattheüs hoofdstuk  6 op. In vers 9 tot 13 vinden we wat veel mensen het „Onze Vader” noemen. Laten we het samen eens lezen.

Hier leerde Jezus ons te bidden of Gods naam geheiligd, of als heilig behandeld, mocht worden. Wat is Gods naam? — Ja, zijn naam is Jehovah, en we moeten van die naam houden.

Ten tweede leerde Jezus ons te bidden of Gods koninkrijk mocht komen. Dat koninkrijk is belangrijk, want het zal vrede op aarde brengen en de aarde in een paradijs veranderen.

Ten derde zei de Grote Onderwijzer dat we moesten bidden of Gods wil op aarde gedaan mocht worden net zoals die in de hemel wordt gedaan. Als we hierom bidden, dan moeten we zelf ook doen wat God wil.

Verder leerde Jezus ons te bidden voor het voedsel dat we die dag nodig hebben. Hij zei ook dat we God moeten zeggen dat het ons spijt als we verkeerde dingen hebben gedaan. En we moeten God vragen of hij ons wil vergeven. Maar voordat hij dat zal doen, moeten wij anderen hebben vergeven als ze ons kwaad hebben gedaan. Vind je dat makkelijk? —

Ten slotte zei Jezus dat we moeten bidden of Jehovah God ons wil beschermen tegen de goddeloze, Satan de Duivel. Dat zijn dus allemaal goede dingen waar we tot God om kunnen bidden.

We moeten geloven dat Jehovah onze gebeden hoort. En we moeten hem niet alleen vragen ons te helpen, maar hem ook steeds bedanken. Hij vindt het fijn als we echt menen wat we in gebed zeggen en als we hem om de juiste dingen vragen. En hij zal ons die dingen geven. Geloof je dat? —

Nog meer goede raad over het gebed is te vinden in Romeinen 12:12; 1 Petrus 3:12 en 1 Johannes 5:14.