JE WEET vast wel wat een teken is, of niet? — In hoofdstuk 46 hebben we gelezen over het teken dat God gaf om te laten zien dat hij de wereld nooit meer door een vloed zou vernietigen. De apostelen vroegen ook om een teken, zodat ze konden weten wanneer Jezus teruggekomen zou zijn en wanneer het einde van de wereld, of van dit samenstel van dingen, dichtbij zou zijn. — Mattheüs 24:3.

Omdat Jezus in de hemel onzichtbaar zou zijn, was er een zichtbaar teken nodig om te laten zien dat hij met regeren was begonnen. Daarom vertelde Jezus dingen waarop zijn discipelen hier op aarde moesten letten. Als die dingen gebeurden, zou dat betekenen dat hij teruggekomen was en in de hemel als Koning was gaan regeren.

Om zijn discipelen te leren hoe belangrijk het is om goed te blijven opletten, zei Jezus tegen ze:  ’Let op de vijgenboom en alle andere bomen: Als ze al knoppen hebben, weet je, door er goed naar te kijken, dat nu de zomer nabij is.’ Je weet hoe je kunt zien dat de zomer dichtbij is. En je weet dat Armageddon dichtbij is als je de dingen ziet gebeuren waar Jezus over sprak. — Lukas 21:29, 30.

Wat wilde Jezus ons leren toen hij over de vijgenboom sprak?

Op deze bladzijde en op de volgende gaan we naar plaatjes kijken van dingen die volgens Jezus het teken zouden zijn dat het koninkrijk van God dichtbij is. Als al deze dingen gebeuren, zal Gods  koninkrijk met Christus als Regeerder alle andere regeringen vernietigen, zoals we in hoofdstuk 46 hebben gelezen.

Kijk dus goed naar de plaatjes op de twee vorige bladzijden, want daar gaan we nu over praten. Wat je op deze plaatjes ziet, kun je in Mattheüs 24:6-14 en Lukas 21:9-11 lezen. Let ook op het nummer bij elk plaatje. Hetzelfde nummer staat aan het begin van de paragraaf die over dat plaatje gaat. Laten we nu eens kijken of alle delen van het teken dat Jezus gaf, in deze tijd gebeuren, of in vervulling gaan.

(1) Jezus zei: ’Je zult horen van oorlogen en berichten van oorlogen; natie zal tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk.’ Heb je berichten over oorlogen gehoord? — De Eerste Wereldoorlog was van 1914 tot 1918, en later kwam de Tweede Wereldoorlog, van 1939 tot 1945. Er waren nog nooit wereldoorlogen geweest! En nu zijn er oorlogen over de hele wereld. Het lijkt wel of we elke dag op de televisie, op de radio en in de krant over oorlogen horen of lezen.

(2) Jezus zei ook: „Er zullen in de ene plaats na de andere voedseltekorten . . . zijn.” Zoals je misschien wel weet, heeft niet iedereen genoeg voedsel. Elke dag gaan duizenden mensen dood omdat ze niet genoeg eten hebben.

(3) Jezus zei verder: ’Er zullen in de ene plaats na de andere pestilenties zijn.’ Weet je wat een pestilentie is? — Het is een ziekte waaraan veel mensen doodgaan. Er is eens een grote pestilentie geweest, de Spaanse Griep, waaraan in ongeveer een jaar wel twintig miljoen mensen gestorven zijn. In deze tijd gaan er misschien nog wel meer mensen dood aan aids. En dan zijn er nog ziektes als kanker, hartkwalen en andere ziektes waaraan elk jaar duizenden mensen doodgaan.

 (4) Jezus noemde nog een deel van het teken: „Er zullen in de ene plaats na de andere . . . aardbevingen zijn.” Weet je wat een aardbeving is? — Een aardbeving maakt dat de grond onder je voeten schudt. Huizen storten in, en er sterven vaak mensen. Sinds 1914 zijn er elk jaar veel aardbevingen geweest. Heb je weleens over een aardbeving gehoord? —

(5) Jezus zei dat een ander deel van het teken ’steeds meer slechtheid’ zou zijn. Daarom wordt er zoveel gestolen en is er zoveel geweld. Mensen over de hele wereld zijn bang dat iemand in hun huis zal inbreken. Er is in alle delen van de wereld nog nooit zoveel misdaad en geweld geweest als nu.

(6) Jezus noemde een heel belangrijk deel van het teken toen hij zei: „Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14). Als je „dit goede nieuws” gelooft, dan moet je er met anderen over praten. Zo kun je meedoen aan de vervulling van dit deel van het teken.

Sommige mensen zeggen misschien dat de dingen die Jezus voorzei, er altijd al zijn geweest. Maar nog nooit zijn die dingen allemaal in zoveel delen van de wereld en in dezelfde tijd gebeurd. Begrijp je dus wat het teken betekent? — Het betekent dat als we al die dingen zien gebeuren, deze slechte wereld heel gauw zal verdwijnen en dat dan Gods nieuwe wereld zal komen.

Toen Jezus dit teken gaf, sprak hij ook over een speciale tijd van het jaar. Hij zei: ’Blijf bidden dat je vlucht niet in de wintertijd gebeurt’ (Mattheüs 24:20). Wat denk je dat hij daarmee bedoelde? —

In de winter is het door het slechte weer vaak erg moeilijk of zelfs gevaarlijk om te reizen. Wat zou er dus kunnen gebeuren  als iemand in de winter voor iets heel ergs moet vluchten? — Misschien lukt het hem om te vluchten, maar het zal toch erg moeilijk zijn. Zou het niet heel jammer zijn als iemand in het slechte winterweer zou sterven, alleen omdat hij te veel met andere dingen bezig was en niet eerder is weggegaan? —

Wat wilde Jezus ons leren toen hij over vluchten in de winter sprak?

Begrijp je wat Jezus bedoelde toen hij zei dat je niet tot de winter moest wachten met vluchten? — Omdat we weten dat Armageddon dichtbij is, moeten we echt iets doen om te laten zien dat we van God houden en hem willen dienen. We moeten er niet mee wachten, want anders is het misschien te laat. Dan zouden we net als de mensen in de tijd van de grote Vloed zijn, die Noachs waarschuwing wel hoorden, maar niet in de ark gingen.

Laten we nu eens kijken hoe het zal zijn als de grote oorlog van Armageddon voorbij is. We zullen zien wat God zal doen voor alle mensen die nu van hem houden en hem dienen.

Andere schriftplaatsen die laten zien dat Armageddon dichtbij is, zijn: 2 Timotheüs 3:1-5 en 2 Petrus 3:3, 4.