WAT kunnen we doen om God blij te maken? Kunnen we hem iets geven? — Jehovah zegt: „Aan mij behoort al het wild gedierte van het woud toe.” Hij zegt ook: „Van mij is het zilver, en van mij is het goud” (Psalm 24:1; 50:10; Haggaï 2:8). Toch is er iets dat we aan God kunnen geven. Wat is dat? —

Jehovah laat ons kiezen of we hem willen dienen of niet. Hij dwingt ons niet om zijn wil te doen. Laten we proberen te ontdekken waarom God ons zo heeft gemaakt dat we kunnen kiezen of we hem willen dienen of niet.

Je weet misschien wel wat een robot is. Het is een machine die is gemaakt om alles te doen wat zijn maker wil. Een robot kan dus niet kiezen. Jehovah had ons allemaal als robots kunnen maken. Hij had ons zo kunnen maken dat we alleen maar konden doen wat hij wil. Maar dat deed God niet. Weet je waarom niet? — Nou, er zijn bijvoorbeeld ook speelgoedrobots. Als je op een knop drukt, doen ze precies waarvoor de speelgoedmaker ze heeft gemaakt. Heb je weleens zoiets gezien? — Speelgoed  dat alleen maar doet waar het voor gemaakt of geprogrammeerd is, gaat vaak vervelen. God wil niet dat we hem gehoorzamen omdat we robots zijn die geprogrammeerd zijn om hem te dienen. Jehovah wil dat we hem dienen omdat we van hem houden en omdat we hem willen gehoorzamen.

Waarom heeft God ons niet als deze robot gemaakt?

Hoe denk je dat onze hemelse Vader het vindt als we hem gehoorzamen omdat we dat zelf willen? — Vertel eens, hoe belangrijk is het voor je ouders hoe jij je gedraagt? — De bijbel zegt dat een wijze zoon ’zijn vader blij maakt’, maar dat een domme zoon ’zijn moeder verdrietig maakt’ (Spreuken 10:1). Heb je gemerkt dat als je doet wat je vader en moeder van je vragen, dit ze blij maakt? — Maar hoe vinden ze het als je niet gehoorzaam bent? —

Hoe kun je Jehovah en ook je ouders blij maken?

Denk nu eens aan onze hemelse Vader, Jehovah. Hij vertelt ons hoe we hem blij kunnen maken. Laten we de bijbel eens pakken en Spreuken 27:11 opzoeken. Daar zegt God tegen ons: „Wees wijs, mijn zoon [of mijn dochter], en verheug mijn hart, opdat ik een antwoord kan geven aan hem die mij hoont.” Wat betekent het iemand te honen? — Iemand hoont je als hij je uitlacht en zegt: ’Dat kun je lekker toch niet!’ Hoe hoont Satan Jehovah? — Laten we eens zien.

Je weet misschien nog wel dat we in hoofdstuk 8 van dit boek hebben geleerd dat Satan de belangrijkste wil zijn. Hij wil dat  iedereen hem gehoorzaamt. Satan zegt dat mensen Jehovah alleen maar aanbidden omdat Jehovah ze dan eeuwig leven geeft. Nadat Satan Adam en Eva ertoe had overgehaald om ongehoorzaam aan Jehovah te worden, daagde hij God uit. Hij zei tegen God: ’Mensen dienen u alleen maar om wat ze van u krijgen. Als u me de kans geeft, kan ik ervoor zorgen dat iedereen u in de steek laat.’

Hoe daagde Satan Jehovah uit nadat Adam en Eva gezondigd hadden?

Het is waar dat deze woorden niet precies zo in de bijbel staan. Maar als we over de man Job lezen, wordt het duidelijk dat Satan zoiets tegen God zei. Het was voor Satan en ook voor Jehovah echt belangrijk of Job trouw was aan God of niet. Laten we Job hoofdstuk 1 en 2 eens in onze bijbel opzoeken en zien wat er gebeurde.

In Job hoofdstuk 1 lezen we dat Satan ook in de hemel is als de engelen bij Jehovah komen. Daarom vraagt Jehovah aan Satan: ’Waar kom je vandaan?’ Satan antwoordt dat hij op  aarde heeft rondgekeken. En dus vraagt Jehovah: ’Heb je Job gezien, dat hij me dient en geen slechte dingen doet?’ — Job 1:6-8.

Meteen probeert Satan het uit te leggen. ’Job aanbidt u alleen maar omdat hij geen problemen heeft. Neem uw bescherming en zegen maar van hem weg, dan zal hij u in uw gezicht vervloeken.’ Daarom antwoordt Jehovah: ’Goed, Satan, je mag alles met hem doen wat je wilt, maar je moet van Job zelf afblijven.’ — Job 1:9-12.

Wat doet Satan? — Hij laat mensen Jobs koeien en ezels stelen en hun verzorgers doden. Daarna worden de schapen en hun verzorgers door de bliksem gedood. Later komen er mensen die de kamelen stelen en hun verzorgers doden. En ten slotte laat Satan een stormwind waaien die het huis omverblaast waar Jobs tien kinderen zijn, en ze worden alle tien gedood. Toch dient Job Jehovah nog steeds. — Job 1:13-22.

Als Jehovah Satan weer tegenkomt, zegt hij tegen Satan dat Job hem nog steeds trouw is. Satan probeert het weer uit te leggen, en zegt dan: ’Laat me Job maar eens ziek maken, dan zal hij u in uw gezicht vervloeken.’ Daarom laat  Jehovah toe dat Satan Job ziek maakt, maar waarschuwt hem dat hij Job niet mag doden.

Wat voor erge dingen heeft Job meegemaakt, en hoe maakte hij God blij?

Satan zorgt ervoor dat Job over zijn hele lichaam zweren krijgt. Die ruiken zo vies dat niemand bij hem in de buurt wil zijn. Zelfs Jobs vrouw zegt tegen hem: „Vervloek God en sterf!” Mensen die doen alsof ze vrienden van Job zijn, komen hem bezoeken. Door hen gaat hij zich nog slechter voelen, want ze zeggen dat hij wel vreselijke dingen gedaan moet hebben om al deze problemen te krijgen. Satan bezorgt Job dus heel veel pijn en narigheid, maar Job blijft Jehovah trouw dienen. — Job 2:1-13; 7:5; 19:13-20.

Hoe denk je dat Jehovah het vond dat Job hem trouw bleef? — Het maakte Jehovah blij omdat hij tegen Satan kon zeggen: ’Kijk eens naar Job! Hij dient me omdat hij dat wil.’ Wil jij net als Job iemand zijn naar wie Jehovah kan wijzen als een voorbeeld om te laten zien dat Satan een leugenaar is? — Satan beweert dat hij iedereen ermee kan laten ophouden om Jehovah te dienen. Het is echt een eer om daar een antwoord op te geven. Jezus vond het zeker een eer.

De Grote Onderwijzer liet zich er nooit door Satan toe verleiden iets slechts te doen. Stel je eens voor hoe blij hij zijn Vader maakte met dat voorbeeld! Jehovah kon naar Jezus wijzen en Satan antwoorden: ’Kijk eens naar mijn Zoon! Hij is volmaakt trouw gebleven omdat hij van me houdt!’ Denk er ook aan hoe fijn Jezus het vond om zijn Vader blij te maken. Daarom had Jezus het er zelfs voor over om aan een martelpaal te sterven. — Hebreeën 12:2.

Wil je net als onze Grote Onderwijzer zijn en Jehovah blij maken? — Blijf dan leren over wat Jehovah van je vraagt, en maak hem blij door het te doen!

Lees in Spreuken 23:22-25; Johannes 5:30; 6:38; 8:28 en 2 Johannes 4 wat Jezus deed om God blij te maken en wat wij moeten doen.